Jste zde

Robot vs. Cobot

Roboti jsou již delší dobu zastoupeni v průmyslu a často se objevují v nejnovějších reklamních prezentacích jako symbol vysoce automatické průmyslové výroby. Doposud to však byli tito "pracovníci" konstruovaní hlavně na trvalou neúnavnou nebo nebezpečnou práci. Nyní však dochází k dalšímu kroku ve vývoji naší pracovní síly, přichází Cobot.

Historie Cobota

Koncept pro coboty (spolupracovní roboty) se narodil v roce 1995 jako součást výzkumného projektu vedeného nadací General Motors Foundation. Cílem bylo vytvořit tak bezpečné roboty, aby mohli doslova pracovat ruku v ruce s lidmi. Nyní, o dvacet let později, coboti nalezli místo na mnoha výrobních podlažích - a také ve veřejném povědomí. A přesto mnozí nechápou, jak se coboty liší od robotů.

Co je to cobot?

Klasický průmyslový robot je samostatná jednotka, která provádějí svou práci na základě pevného programu, bez ohledu na lidi, kteří kolem nich pracují. Nehodám při kontaktu je tak zabráněno použitím plotů a klecí.

Tzv. kolaborující robot neboli cobot je však speciálně navržen tak, aby spolupracovaly s lidským protějškem, nejen pro ně. Místo toho, aby byli v kleci, pracují v kooperativním prostředí a pomáhají složitými úkoly, které nemohou být plně automatizovány.Například mohou odevzdat komponenty lidským spolupracovníkům, kteří provádějí přesnější úkoly při sestavování nebo kontrole kvality.

Mezi výhody cobotů patří obvykle lehká a flexibilní konstrukce, kterou lze je snadno přeprogramovat tak, aby řešily nové úkoly. To umožňuje výrobě přizpůsobit krátké jízdy se zvýšenou účinností. Cobot bývá obvykle navržen tak, aby opakovaně a přesně pohyboval pomoci pracovníkům. Jejich nejlepší využití spočívá v sestavování více komponent do balíků, při sestavování součástí a balení křehkých materiálů. Coboti také mohou plnit úkoly, které by mohly být pro lidi riskantní, jako je například bezpečná doprava ostrých, špičatých nebo horkých obrobků nebo nebezpečné práce se šroubováním. Proti použití klasických robotů má nasazení cobotů za následek méně nehod a zanechává prostor lidským technikům, aby se zaměřili na méně náročné aspekty výroby.

Cobot ABB pracující společně s člověkem při sestavování elektronických komponent.

Tradiční šestiosý průmyslový robot umožňuje v plně automatizovaných aplikacích pracovat rychleji a také zpracovávat těžší předměty. Také tito roboti mohou obvykle pracovat nepřetržitě 24 hodin / 7 dní v týdnu téměř celý rok a plnit tak úkoly, které by na lidského pracovníka kladly velké fyzické nároky. Spolupracující coboti se sice obvykle pohybují pomaleji a mají menší užitečné zatížení než klasický průmyslový robot, ale to je také činí vhodnějšími pro práci s jemnějšími materiály s nižší hmotností.

Být "spolupracující" znamená pro okolní pracovníky nejen možnost být vedle robota bez ochranných pomůcek, ale také možnost snadné a rychlé optimalizace práce. Proto jsou systémy cobotů běžně vybavovány jednoduchými dotykovými obrazovkami nebo jednoduše popadnutím a vedením ramene robota, aby se ukázal požadovaný pohyb. Cobot se pak s lidskou obsluhou nijak "nepřetlačuje", ale podvolí se.

"Tradiční" průmyslový roboti ABB svařují karosérie automobilů.

Finanční stránky použití robotů a cobotů

U tradičních průmyslových robotů tvoří kapitálové náklady samotných robotů obvykle pouze cca 25 až 30% celkových nákladů na systém. Zbývající náklady jsou spojeny s často poměrně specializovaných a zdlouhavým programováním funkce robotů, nastavením parametrů a limitů a realizací bezpečnostních pracovních "buněk" obvykle tvořené pevnými bezpečnostními zábranami typu oplocení s dveřmi.

O proti tomu coboti jsou obvykle navrhování tak, aby po vybalení z krabice bylo možné s cobotem spolupracovat za méně než hodinu. To je čas nutný pro jeho připojení a naprogramování prvního jednoduchého úkolu. Coboti jsou totiž obvykle velmi snadno programovatelný. Na rozdíl od tradičních průmyslových robotů, které vyžadují specializované programovací schopnosti, se některé modely cobotů dokonce učí samostatně. Například se zaznamenají a následně opakují pohyby ramene, kterým předtím ručně pohyboval spolupracující technik. Zcela běžné je dnes již zadávání pracovních instrukce pomocí grafického uživatelského rozhraní. I běžní zaměstnanci tak mohou flexibilně přeprogramovat coboty a používat je pro různé úkoly. Průměrná návratnost nebo návratnost investic by mohla činit 195 dní ve správném výrobním prostředí.

Ukázková videa - jak pracují roboti a coboti:

Odkazy:

Hodnocení článku: