SPE, neboli Single-Pair Ethernet, se má stát v nejbližších letech velmi využívanou komunikací v oblasti snadného přímého připojení senzorů do ethernetové sítě a cloudu. Pojďme se podívat, co SPE nabízí pro průmysl.

Nejnovější verze ATS CM4D integruje do procesu kontroly samotné dodavatelské řetězce a umožňuje společné shromažďování a analyzování údajů o rozměrech od různých dodavatelů a prodejců. Verze 25 softwaru ATS CM4D rozšiřuje reportování ve 3D, která tak uzavírá smyčku mezi výrobou a oddělením vývoje, kde se zhotovují návrhy výrobků.

Bezdrátový M-Bus Range Extender je kompaktní zařízení, které dokáže přeposlat přijaté zprávy z měřicích přístrojů přes LoRaWAN na vzdálený server. Je to šikovný bezdrátový gateway M-Bus – LoRaWAN.

Kolaborativní robot naloží a vyloží a autonomní přepravní robot požadované předměty převeze. Spojení tzv. kobota a AMR robota představuje  zajímavou alternativu, jak realizovat přepravu produktů ve výrobě bez husté sítě dopravníků a prostorově náročných bezpečnostních oplocení a ochranných prostor.

Přesné vektorové řízení pohybu bez použití senzoru otáček

Přesné řízení pohybu je vyžadováno napříč aplikacemi. Bezkartáčové stejnosměrné motory (BLDC) a střídavé synchronní motory s permanentními magnety (PMSM) jsou schopny poskytnout požadovanou přesnost s vysokou účinností. Na rozdíl od kartáčových stejnosměrných motorů a střídavých indukčních motorů je jejich řízení složitější.

Stránky