Technologie Digital Twins (digitálních dvojčat) dnes již umožňuje organizacím vylepšovat jejich produkty, systémy a procesy. A to jak během návrhu a vývoje, tak během následného provozu, údržby a během určování finanční efektivnosti.

Autonomní vozidla mohou ve zdravotnických zařízeních zastávat řadu funkcí, od převozu léčiv, sanitárního materiálu, přes výdej jídla pacientům, až po přesun diagnostických přístrojů mezi pracovišti. Přitom musí respektovat specifika zdravotnických prostor.

Chytré měření pomáhá identifikovat úniky v rozvodech vody a je základním prvkem efektivního hospodaření s vodou. Ultrazvukové průtokoměry nabízejí několik výhod ve srovnání s tradičními mechanickými vodoměry. Neobsahují pohyblivé mechanické části, mají nízkou spotřebu, poskytují vysokou přesnost a podporují měření v obou směrech toku kapaliny.

Zabezpečení dat a komunikace (tzv. problematika cyber-security) je dnes stále důleitější s tím, jak se stále větší množství dat generuje přenáši a zpracovává. Ještě více to platí pro bezdrátové průmyslové komunikace, jako například WirelessHART.

RELOG – spolehlivá relé od německých sousedů

Německá společnost EAW má dlouholeté zkušenosti s výrobou relé, což se odráží v kvalitním provedení a spolehlivosti jejich výrobků. V rozsáhlé nabídce nalezneme řadu RELOG, zastupující relátka v robustním provedením, jež obstojí i v nejnáročnějších podmínkách. Díky certifikacím najdou své hlavní uplatnění zejména v drážních vozidlech.

Bezdrátová průmyslová komunikace WirelessHART – komunikační model

WirelessHART je univerzální bezdrátový průmyslový komunikační protokol, který umožňuje velké komunikační dosahy mnoha desítek až několika stovek metrů a využívá MESH topologii sítě. V tomto článku si pak podrobněji rozebereme jednotlivé vrstvy tzv. OSI modelu.

Modulární a decentralizovaná automatizace v praxi

Moderní automatizace a řízení vyžaduje flexibilitu, rychlou a snadnou záměnu zařízení, průběžné vyhodnocování dat s možností datové komunikace prostřednictvím širokého portfólia moderních sběrnic. Tyto požadavky je možné řešit modulární koncepcí strojů a decentralizovanou automatizací.

Stránky