Jste zde

Laserové polohovací systémy

Optické laserové polohovací systémy počítají vzdálenost k pohyblivým součástem systému bezkontaktně, rychle a s absolutní přesností. V cyklech trvajících v řádech milisekund zjišťuje laserový měřicí systém hodnoty polohy s milimetrovou přesností a prostřednictvím rozhraní průmyslového Ethernetu nebo sběrnic Fieldbus je zasílá dynamickým řídicím funkcím.

Díky využití nejmodernějších signálových procesorů lze vypočítat polohu s maximální přesností až na vzdálenost 300 m. Pomocí rozsáhlé integrované sady funkcí jsou detekovány mezní situace a zobrazována diagnostická data. Systém se dále vyznačuje opakovatelností 1 mm s ověřenou absolutní přesností měření od ±2 mm do ±5 mm. U modelů kompatibilních se sběrnicemi PROFINET a PROFIBUS je k dispozici paralelní rozhraní SSI, které dodává data o poloze přímo do frekvenčního měniče.

Průkopník AMS 100i – nejkompaktnější polohovací systém na trhu

Nový systém AMS 100i pro polohování s milimetrovou přesností až na vzdálenost 120 m

Automatizace polohovacích aplikací se neustále diverzifikuje a výrobci senzorových systémů tak čelí novým výzvám. Sklady a manipulační technika jsou flexibilnější a kompaktnější, využívá se větší počet namontovaných zařízení a v posledních letech se také stále více přechází na hybridní systémy. Abychom s těmito požadavky udrželi krok, rozšířili jsme náš sortiment lineárních laserových polohovacích systémů řady AMS o nové kompaktní modulární zařízení AMS 100i. Ve srovnání s modelem AMS 300i se lépe hodí pro aplikace, kde je nutné zajistit stejnou úroveň výkonu při kratším provozním dosahu. Je koncipován v modulárním mechanickém provedení, které senzoru dodává na flexibilitě a praktičnosti. 
Se svými rozměry pouhých 105 x 68 x 75 mm a minimální mrtvou zónou (100 mm) představuje AMS 100i nejkompaktnější laserový polohovací systém na trhu.

Výhody pro vás

 • Řešení pro polohovací úlohy v intralogistice až do 120 m: Použití s regálovými zakladači, automaticky naváděnými vozíky (AGV) a zvedacími systémy. 
 • Vynikající integrace v omezených montážních prostorech: Polohovací senzor s nejkompaktnějším provedením (105 x 68 x 75) a nejmenší mrtvou zónou (100 mm) na trhu. 
 • Maximální konstrukční svoboda: Snadná implementace dokonce i v moderních aplikacích s omezeným prostorem a mobilních, stále kompaktnějších vozidlech, jednoduchá plochá pouzdra bez rušivých prvků. 
 • Umístění senzorů do extrémní blízkosti aplikace: Díky minimální vzdálenosti měření do 100 mm (a dokonce pouhých několik milimetrů při použití vychylovacího zrcadla) lze efektivně využít dostupné místo. 
 • Žádná nutnost dodržení minimální vzdálenosti k optickému transceiveru díky nulovému rušení: Mezi polohovacím senzorem AMS a optickým transceiverem DDLS nedochází k žádnému rušení, takže máte vždy maximální volnost co do návrhu aplikace a montáže.
 • Volba výkonu podle vaší aplikace: Senzory jsou pro větší variabilitu k dispozici ve dvou modelech AMS 100i a AMS 300i.
 • Optimalizace nákladů: Senzory AMS 100i nabízí výborný poměr ceny a výkonu.
 • Flexibilní montáž: Díky možnosti modulární montáže, různým způsobům upevnění a také snadné kalibraci je instalace zařízení flexibilní a rychlá
 • Provoz při nízkých nebo vysokých teplotách: Modely s integrovaným vyhříváním zařízení a skla lze použít i v prostředích s okolní teplotou -30 °C až +60°C.

Vlastnosti

Nejkompaktnější provedení s nejmenší mrtvou zónou na trhu

Nové polohovací senzory AMS 100i se vyznačují rozměry 105 x 68 x 75 mm a mrtvou zónou pouhých 100 mm, a jsou tak nejkompaktnějším zařízením svého druhu na světě. Konstruktéři tak mají maximální konstrukční svobodu – senzory AMS 100i lze bez potíží implementovat dokonce i v moderních aplikacích s omezeným prostorem a mobilních, stále kompaktnějších vozidlech.

Polohování již od vzdálenosti 100 mm

Minimální vzdálenost měření do 100 mm (a dokonce pouhých několik milimetrů při použití vychylovacího zrcadla) přináší nevídanou konstrukční svobodu. Senzor tak lze umístit do těsné blízkosti polohovací aplikace a efektivně využít dostupný prostor.

Možnosti modulární montáže a jednoduchá kalibrace

Senzory AMS 100i se mohou dodávat s kalibrační pomůckou. K dispozici jsou ale i jiné možnosti, například vychylovací zrcadlo a dva držáky pro montáž na spodní stranu objektu. Díky tomuto modulárnímu designu tak lze senzory AMS 100i individuálně přizpůsobit různým aplikacím.

S viditelným laserem je vyrovnání definovaného světelného bodu na protilehlém reflektoru mimořádně snadné (s využitím dvou imbusových šroubů).¨

Umístění vedle optického datového transceiveru bez rušení

Senzory AMS 100i lze namontovat do bezprostřední blízkosti optických datových transceiverů DDLS 500i, aniž by docházelo ke vzájemnému rušení. To znamená, že zařízení AMS 100i a DDLS 500i lze společně používat i v omezených montážních prostorech.

 

Aplikace 
Polohování na regálových zakladačích v automatizovaných skladech

Požadavek: 
V automatizovaném skladu s délkou uličky 120 m mají být pomocí regálového zakladače zakládány a vykládány nosiče nákladu (krabice, bedny a palety). Automatizaci a řízení musí zajišťovat systém senzorů a aktuátorů. Mechanické senzory vzdálenosti náchylné k opotřebení a obrysovým chybám nejsou vhodné.

Řešení: 
Polohu regálového zakladače lze zajišťovat pomocí optického systému, který určuje vzdálenost mezi vozidlem a koncem uličky. Nové senzory AMS 100i představují spolehlivé řešení pro polohovací úlohy do 120 m s vynikající rychlostí posuvu až 10 m/s a přesností +/- 2 mm. Na rozdíl od mechanických systému navíc nejsou náchylné k opotřebení.

Poloha dopravníků a plošin při zvedání

Požadavek: 
Ve výrobní společnosti se vozíky AGV pohybují uličkami ve skladovacích a výrobních prostorách. K určování výšky vysunovacích vidlic zvedací plošiny se doposud využívaly mechanické senzory vzdálenosti. Opotřebení a náchylnost k chybám způsobená přečníváním objektů do mechanických lankových senzorů ale snižuje spolehlivost a dostupnost vozíků. K řešení tohoto problému je tedy potřeba kompaktní optický systém. Podmínkou je dobrá integrace a možnost flexibilní mechanické montáže s ohledem na typ vozidla v maximálním počtu různých poloh.

Řešení: 
Optické systémy, jako je nový AMS 100i, nejsou náchylné k mechanickému opotřebení. Kromě toho měří pouze skutečnou vzdálenost k danému cíli a nehlásí nesprávné polohy v případě, že se do cesty měření dostane nosič nákladu nebo obalový materiál. 
Nový senzor AMS 100i s rozměry pouhých 105 x 68 x 75 mm a mrtvou zónou 100 mm je nejmenším polohovacím senzorem na trhu. Splňuje tedy zásadní požadavek na kompaktnost zařízení, protože vozidla musí být co nejmenší a senzorový systém se často umísťuje po jeho stranách. Díky svému modulárnímu provedení nabízí senzory AMS 100i vysokou míru montážní flexibility.

Optické polohovací senzory na zvedacích systémech

Požadavek: 
Kromě regálových zakladačů se pro zakládání a vykládání nosičů nákladu využívají také kapacitně přizpůsobitelné shuttle systémy. Nosiče a plošiny se v nich pohybují do různých výšek pomocí zvedacích systémů.

Řešení: 
Tuto úlohu lze vyřešit pomocí nového optického polohovacího senzoru AMS 100i, který pokrývá různé provozní dosahy a zajišťuje dynamické a přesné měření. Výhodou minimálního dosahu 100 mm je možnost montáže přímo pod plošinu. U širokých plošin a pro zajištění ochrany proti vyosení (naklánění) je také možné namontovat a používat dva měřicí systémy vedle sebe. I zde nabízí kompaktní polohovací senzory AMS 100i atraktivní poměr ceny a výkonu.

Laserový polohovací systém AMS 300i: rychlé a přesné měření vzdálenosti

Laserový polohovací systém AMS 300i se používá tam, kde je potřeba rychle a spolehlivě zaznamenávat data o pohyblivých součástech systému, například v automatizovaných skladech. Díky jedinečné nabídce rozhraní najdou senzory AMS 300i využití po celém světě. V některých případech lze data měření zasílat paralelně po dvou rozhraních, například pro provádění diagnostiky, kontroly stavu, konfigurace a řízení současně.

Nejmodernější signálové procesory navíc zajišťují extrémně rychlé (v řádech milisekund) a maximálně přesné výpočty vzdáleností až do 300 m. Pomocí rozsáhlé integrované sady funkcí včetně diagnostických funkcí lze také detekovat a hlásit mezní situace a včas řešit chybová hlášení.

Výhody pro vás

 • Integrované možnosti připojení: Součástí zařízení jsou všechny běžně využívané sběrnice skupiny Fieldbus.
 • Konfigurace na zařízení a na dálku: Konfigurace probíhá přímo na zařízení nebo na dálku.
 • Automatický přenos do nového zařízení: Při výměně zařízení se všechny parametry automaticky přenesou po sběrnicích Fieldbus do nového zařízení (pomocí funkce zachování dat o parametrech v konfiguračních nástrojích).

 • Volitelné funkce: Dostupné funkce můžete využívat podle potřeb vaší aplikace. Patří mezi ně například rozhraní, vyhřívání a provozní dosahy.
 • Trvalá kontrola relevantních parametrů, např. laser, teplota, úroveň přijatého signálu, okno polohy nebo rychlosti. Tyto funkce umožňují systému zaslat zprávu ještě před vznikem chyby a včas provést vhodnou kontrolu a údržbu.
 • Integrované montážní řešení pro snadnou úpravu a zajištění nastavené kalibrace
 • Provoz bez rušení: Možnost umístění optických datových transceiverů řady DDLS do těsné blízkosti.

Aplikace 
Polohování pomocí laserových polohovacích systémů v intralogistice

Požadavek: 
Regálový zakladač nebo zvedací plošina musí být uvedeny do správné polohy v ose x (osa pojezdu) a ose y (osa zvedání) podle požadovaného cíle.

Řešení: 
Laserový polohovací senzor AMS 300i dokáže rychle určit vzdálenost k pohyblivým součástem systému na vzdálenost až 300 m s absolutní přesností. Během intervalů v délce milisekund zasílá zařízení změřené hodnoty dynamickým řídicím funkcím prostřednictvím rozhraní průmyslového Ethernetu nebo množství volitelných sběrnic Fieldbus.

Vertikální polohování plošin v intralogistice

Požadavek: 
Pro spolehlivé zakládání a vykládání palet je nutné zajistit přesné a opakované polohování zvedací plošiny ve správné výšce.

Řešení: 
Laserový polohovací systém AMS 300i dodává data z měření každé 2 ms s absolutní přesností ± 2 mm. Tato data pak lze zasílat do řídicích zařízení prostřednictvím řady dostupných rozhraní.

Polohování zakladačů pomocí laserového polohovacího systému

Požadavek: 
Zakladač nebo vozík musí být uveden do polohy, která přesně odpovídá cílové poloze. Pro účely polohování není možné použít pásku čárových kódů.

Řešení: 
Laserový polohovací systém AMS 300i dokáže rychle určit vzdálenost k pohyblivým součástem systému na vzdálenost až 300 m s absolutní přesností. Během intervalů v délce milisekund zasílá zařízení změřené hodnoty dynamickým řídicím funkcím prostřednictvím rozhraní průmyslového Ethernetu nebo množství volitelných sběrnic Fieldbus.

Polohování zvedací plošiny a přenos optických dat v automob. průmyslu

Požadavek: 
Regálový zakladač nebo zvedací plošina musí být uvedeny do správné polohy v ose x (osa pojezdu) a ose y (osa zvedání) vůči paletě, k níž se pohybuje. Příkazy k pohybu a data o poloze je potřeba opticky přenášet do řídicího zařízení, aby byla zajištěna vysoká dostupnost systému.

Řešení: 
K přesnému polohování se využívají laserová měřicí zařízení AMS 300i nebo polohovací zařízení BPS 300i pro čárové kódy. Fotoelektrické senzory pro přenos dat DDLS 500i bezchybně fungují i v těsné blízkosti senzorů AMS 300i. Optimálního řešení lze dosáhnout výběrem požadovaného provozního dosahu, rozhraní a protokolu.

Technické údaje

Laserová měřicí zařízení AMS 100 i AMS 300 jsou dostupné skladem u distributora Schmachtl CZ, který zajišťuje dodávky, technickou podporu a servis všech komponentů LEUZE.

www Schmachtl.cz 

Hodnocení článku: 

Komentáře