Jste zde

Vývoj průmyslové robotizace v roce 2019 a 2020

Starý rok 2019 končí a nový rok 2020 se stává skutečností. Nicméně oba roky se budou asi velmi podobat v oblasti zájmu o robotizaci průmyslu. Rok 2019 se totiž v ČR vyznačoval skutečným zvýšeným zájmem výrobních firem o nasazení robotů a kompletních robotických aplikací do jejich provozů.

Zvýšený zájem o robotizaci v roce 2019

Jestli v českém průmyslu v roce 2019 byl nějaký více výrazný směr vývoje průmyslové automatizace, tak jím rozhodně byl zájem o robotizaci výroby. Již delší dobu trvající složitější dostupnost levné lidské pracovní síly způsobovalo zvýšenou pozornost většiny manažerů velkých firem na robotizaci co nejvíce operací, tedy na hlavně na náhradu různých manuálních ručních činností různými automatickými robotickými prostředky. Pokud ne zcela o náhradu manuálních činností roboty, tak alespoň o různé robotické přípravky a systémy, které sice stále vyžadují lidskou obsluhu, ale buď postačí při stejném či i vyšším výkonu výroby / práce menší počet zaměstnanců nebo umožní na stejnou pozici zaměstnat i méně fyzicky zdatné jedince.

Obecně se dá zvýšený zájem o průmyslovou robotice zhruba rozdělit do následujících aplikaci:

  • Přenášení / manipulace rozměrných a těžkých předmětů a jejich vkládání do beden, na palety či dopravníky.
  • Velmi rychlé opakované zakládání / třídění / ukládání či vykládání malých předmětů z nebo do beden či zásobníků.
  • Manipulace s ostrými, horkými, chemickými či jinak lidem nebezpečnými předměty a látkami.
  • Automatický rozvoz předmětů mezi regály, místy zpracování nebo nakládky a vykládky.

Jde tedy ve většině případů o aplikace a operace, které již obvykle v stávajících výrobních provozech či skladech jsou nebo byly realizovány lidskou zcela lidskou silou nebo lidmi s pomocí nějakých mechanických či elektromechanických prostředků, ale stávající nedostatek pracovní síly a rychlého zvyšování platů při trvajícím tlaku na nízkých výrobnách či skladovacích nákladech, vyžadují uvažovat i optimalizace řešení. Velmi náročné aplikace manipulace, usazování a kompletace předmětů a dílů v sériové výrobě, zvláště tam, kde docházelo s velmi těžkými a či velmi rozměrnými předměty, bylo nasazování robotů již běžnou praxí již dříve (v předchozích (10 letech) a zde je poptávka dá se říct dlouhodobě stabilní. V posledních letech však velmi roste zájem o použití robotů i v těch aplikacích, které by lidská obsluha klidně mohla provádět i nadále, ale k využití robotů tlačí výrobce požadavek na nižší výrobní náklady při současném zvýšení výrobní kapacity. Takovými typickými aplikacemi je různé přebírání / vybírání předmětů (dílů, potravin apod.) z dopravního pásu nebo naopak rychlého ukládání různých předmětů do krabic (např. malé krabičky či sáčky do velkých kartónů či na palety, zakládání i malých dílů či různých cukrovinek do tvarovaných platíček apod.).

Dalším důvodem zvýšené poptávky pro robotické manipulaci je i postupné zpřísňování zákonů na zdraví a bezpečnost práce zaměstnanců, kdy i dříve lidmi prováděné manipulace s horkými či snadno se vypařujícími předměty je nutné provádět za výrazně provozně stížených podmínek zajištění zvýšené bezpečnosti, čímž klesá produktivita i efektivita práce. Zde pak nasazení robotických vykládacích a zakládacích robotů může v tomto směru vyřešit současně oba tyto problémy (například zakládání a vyjmutí obráběných výrobků z různých lisovacích či CNC strojů, manipulace s kyselinami či manipulace s předměty ve velmi čistých prostorách).

V mnoha případech však nasazení robotů limituje stále ještě velmi složitá realizace některých pracovních úkonů. Až při vypracování návrhu a nabídek na dodání a provoz takových robotů se často zjistí, že kolik úkonů, které se zprvu zdají jsou velmi jednoduché, jsou fakticky pro robotickou realizace značně složité a náročné. To, co může být velmi intuitivní a snadné pro lidské ruce a mozek, může být pro robota a hlavně jeho řízení velmi náročné. Zvláště velmi jemné manipulace s velmi křehkými předměty, které se navíc často navzájem tvary i barvou velmi liší, může stále být realizace robotickou cestou velmi technicky a tím i finančně náročná.

Nemusí tedy vždy platit, že použití robotů pro každou oblast manipulace má rychlou finanční návratnost, zvláště pokud jde o malé kapacity výroby. Také je nutné při nasazení robotů včetně jejich pracovních nástrojů předem počítat se jejich potřebnou pravidelnou údržbou či zajištěním služby operativního servisu, což vzhledem k nutné vysoké odbornosti servisních techniků naopak mohou stát i poměrně vysoké náklady.

Jaký bude vývoj v roce 2020?

Dlouhodobý budoucí vývoj na poli robotizace není úplně jednoduché předpovídat, byť se zdá, že se stále vyššímu počtu nasazování robotů v nejrůznějších aplikacích v průmyslu nic nestojí v cestě. Pokud zůstanou všechny podmínky podobné jako v roce 2019, tak tomu ještě minimálně několik následujících let s největší pravděpodobností i bude. Nicméně ekonomická i politická situace se složitě předpovídá. Nicméně pokud náklady na pořízení i provoz průmyslových robotů, myslím tím zde robotů ve formě manipulačních ramen (ať již klasických či kolaborativních provedení), budou stále na stejné úrovni, či případně s rostoucí nabídkou typů a služeb se ještě sníží, tak může situace pro nasazení robotů zůstat výhodná i při případném zvýšení nezaměstnanosti a větší nabídce pracovní síly. Vysoká úroveň minimální mzdy a obecně nákladů na zaměstnance může stále podporovat vysokou poptávku po robotech, zvláště pro méně odborné manipulační aplikace. Proto i z tohoto pohledu bude s největší pravděpodobností zvýšená poptávka po využití průmyslových robotů pokračovat i v roce 2020.

Stejně tak se bude asi dále udržovat poptávka po automatizace skladů instalací automatických pojezdových a rozvážkových systémů v podobě automaticky naváděných vozíků různých rozměrů a nosností typu typu AMR a MiR. Jejich nabídky i v ČR se v roce 2019 výrazně rozšířila a nejen výrobci automatizační a robotických systémů, jako například Omron, ale již i velcí tradiční výrobci manipulační techniky typu vysokozdvižných nebo ručně vedených paletových vozíků již začali nabízet i automatické paletové jezdící robotické systémy. V oblasti velkých skladů i skladového hospodářství je asi budoucnost nejjednoznačněji nasměrována pro plnou automatizaci zavážení i vyvážení a nakládku zboží.

Robotické systému jsou dnes již obvykle tak propracované, že pro standardizovaná balení typu paleta či kartonová krabice lze již dnes prakticky od vyložení z náklaďáku na rampě do skladu až po nakládku do jiného náklaďáku či dodávky realizovat v plně automatickém režimu. Samozřejmě je to složitější u skladů velkých prodejen nebo rozvozu / překladu nestandardních balení je situace složitější, ale rozvozové robotické vozíky, lze ve světe dnes najít už i v některých nemocnicích či vývojových nebo laboratorních pracovištích, protože tyto moderní rozvážkové vozíky již bez problému si umí najít cestu po chodbách i zcela bez problému se vyhýbat ostatním lidem i vozíkům. Jiná situace je tam, kde dochází k různému rozbalování či přebalování výrobků před dalším odesláním. Zde ještě nějakou dobu bude zcela jistě potřeba flexibilní lidská ruka a hlava, který dokáže zastat i více různých aplikací najednou.

Závěr

Trend zvýšené poptávky po robotických pracovištích, které mají nahradit tzv. méně kvalifikovanou lidskou sílu, bude v roce 2020 zcela jistě pokračovat. Ve vzdálenější budoucnosti bude pak využití průmyslových robotů vs. lidské pracovní síly hodně závislé na tom, jak se k nové situaci postaví vlády a zákony. Pokud bude hrozit vysoká nezaměstnanost méně kvalifikovaných (méně inteligentních pracovníků), kteří nebudou schopni zastat jiné pracovní pozice např. v oblasti servisů robotů nebo v oblasti služeb styku se zákazníky, mohou vlády přistoupit i k nějaké formě zdanění robotů, jako náhrada výpadků daní z práce zaměstnancům nebo jinou formu způsobící zvýšená nákladů použití robotů.

Na druhou stranu s budoucí předpokládanou zcela automatizovanou výrobou, kdy roboti budou zcela schopni vyrábět nové roboty a se zvýšeným odbytem, může cena robotických systémů natolik klesnout, že jejich masové nasazení bude trvale výhodné.

PF 2020

Server automatizace.hw.cz přeje všem čtenářům v roce 2020 mnoho skvělých nápadů a úspěšných realizací zajímavých projektů.

Hodnocení článku: