Jste zde

Nasazení a použití transportních robotů Omron LD

Autonomní transportní roboti Omron LD umožňují přepravu různých předmětů v libovolných prostorách s automatickou orientací a vyhýbáním se libovolným překážkám. Proto je začala využívat i společnost Škoda Auto pro přepravu různých dílů ve výrobě.

Transportní roboti Omron LD

Mobilní roboti Omron LD jsou plně autonomní vozidla (AIV) s funkcí rozpoznávání překážek, která zajišťuje jeho samostatnost a bezpečný provoz. V porovnání s tradičními automaticky naváděnými vozidly (AGV) se tyto mobilní roboty umí samy navigovat výhradně na základě přirozených vlastností daného prostředí. Rovněž jsou vybaveny vestavěnou inteligencí, díky které se dokáží vyhnout překážkám a optimalizovat výběr dráhy. LD mobilní roboty mohou pracovat ve skupinách, např. až do 100 robotů, které jsou centrálně řízeny tzv. manažerem skupiny (MES nebo WMS). Manažer pak funguje jako dispečink, který umožňuje robotům sdílet informace, např. o překážkách a který zároveň optimalizuje využití celé flotily.

Použití robotů Omron LD v závodě ŠKODA AUTO  

V závodě na výrobu komponentů ve Vrchlabí česká automobilka začala používat plně autonomního přepravního robota od firmy Omron, který je schopný se sám učit. Plně autonomní transportní systém přepravuje díly mezi mechanickým měrovým centrem a obráběcími stroji. Jeden řízený průjezd celé trati stačí k tomu, aby se robot seznámil s trasou a jejím okolím. Robot je na cestě po závodě schopen rozpoznávat překážky a v reálném čase při plánování své trasy zohlednit i další informace z okolí. Pokud je to nutné, změní trasu tak, aby se vždy dostal do cíle v nejkratším možném čase. Robot tak přispívá k dalšímu zvyšování bezpečnosti práce i efektivity přepravy v závodě.

Transportní robot najednou přemístí až 130 kilogramů nákladu a správnou cestu si přitom zvolí zcela samostatně. Na rozdíl od dosavadních automatických systémů nepotřebuje navádění pomocí indukční smyčky, magnetického pruhu, ani navádění pomocí reflexních bodů. Pro naučení trasy stačí autonomního robota jednou provést po trase mezi jednotlivými stanicemi pomocí manuálního ovládání přes tablet nebo joystick. Robot přitom samostatně sleduje okolí a zaznamenává změny, ke kterým v něm došlo a v případě potřeby si trasu samostatně změní.

Promyšlená moderní technika umožní autonomnímu robotu rychlou orientaci: pomocí senzorů a laserových skenerů rozpozná jiná vozidla i pevné překážky, stejně jako osoby, které mu kříží cestu. Řídicí systém detekuje rychlost, kterou se překážka přibližuje, a rozpozná, zda hrozí kolize. V takovém případě autonomní robot automaticky zastaví nebo se překážce vyhne.

Na rozdíl od jiných systémů používaných ve společnosti ŠKODA AUTO, svou trasu okamžitě upravuje podle informací ze svého okolí, aniž by přitom musel zastavovat. Pokud tento plně autonomní robot zjistí, že se na určitém místě na trase pravidelně setkává s překážkou, trasu změní trvale. Elektricky poháněný transportní systém je dle potřeby schopen dojet do kteréhokoli cíle ve vrchlabském závodě, který má plochu 16 000 m2. Na své trase mezi obráběcími stroji a měrovým střediskem autonomní robot denně absolvuje zhruba 120 jízd a ujede přitom okolo 35 kilometrů. Testovací fáze a pilotní provoz již byly ukončeny. Do pravidelného provozu byl robot nasazen v červnu 2018.

Rostoucí výroba společnosti ŠKODA AUTO znamená vyšší vytížení závodů a hustý provoz dopravních prostředků po továrně. Autonomní robot přispívá ke kontinuálnímu zvyšování bezpečnosti práce v závodě ve Vrchlabí a k významnému snižování počtu pracovních úrazů.

Společnost ŠKODA AUTO ve výrobě sází na moderní technologie z oblasti Průmyslu 4.0, mj. například i na kooperující roboty. Ty se ve Vrchlabí používají ve výrobě přímo řazených převodovek a zaměstnance podporují při vkládání řadicího pístu, jedné z nejcitlivějších činností ve výrobě převodovek. Manipulační robot naproti tomu zásobuje desítky strojů díly a prázdné obaly přepravuje zpět do skladu. Součástí provozu je vysoce moderní IT systém „Transparentní továrna“.

Software MobilePlanner pro roboty Omron LD pro tablety

K dispozici je nyní nová „jednodušší“ a snadněji použitelná verze aplikace MobilePlanner pro snadnější způsob monitorování a ovládání robotů Omron LD. Díky tomu teď mohou mít zákazníci centralizovanou verzi PC pro (re)konfiguraci a správu robotu doplněnou o zjednodušenou verzi, kterou je možné využívat při rutinní interakci kdekoli v závodu.

Na tabletu v aplikaci MobilePlanner se uživatelům poskytuje následující:

  • Zobrazování naskenovaných map.
  • V případě potřeby lokalizace robotů.
  • Odeslání robotů do dokovací stanice nebo na jiná místa na mapě.
  • Ruční ovládání robotů.
  • Zahájení procesu tvorby mapy.
  • Umístění a stav robotů na barevně kódované mapě.
  • Zobrazení veškerých výstrah, když roboty vyžadují pomoc.
  • Souřadnice robotů, stav baterie a rychlost pohybu,
  • Počet úloh v aktuální frontě úloh.

Aplikaci pro tablet lze ZDARMA stáhnout pro platformy iOS a Android a kromě tabletů jej lze využívat i na jiných mobilních zařízeních.

Závěr

Autonomní transportní roboti obecně představují budoucnost moderního automatického skladového hospodářství a operativní přepravy různých materiálů a dílů v rámci výroby. I například přepravu vzorků materiálů či sloučenin z výroby do laboratoří pro testování, které dnes dělají lidé, budou v budoucnu asi doména těchto robotů. Těm prakticky stačí jen nadefinovat, odkud mají něco vzít a kam to dovézt a ani již sami si najdou efektivní vhodnou cestu, jak úspěšně přesun splnit.

Odkazy:

Hodnocení článku: