Jste zde

Aktivní příruby pro jemné robotické úkoly

Na veletrhu MSV 2019 bude možné vidět i provedení a použití aktivních robotických přírub ACF sloužící pro zajištění jemného a citlivého robotické práce i s tvarově složitými předměty a povrchy - např. pro broušení, hlazení, leštění, odstraňování původních nátěrů a tmelů, čištění povrchů.

Co je to aktivní robotická příruba?

Aktivní kontaktní příruba je obvykle člen vkládaný mezi rameno robota a jeho pracovní nástroj, který zajišťuje měření působení tlaku, síly nebo momentu od obráběného předmětu na pracovní nástroj robota a případně provádí i regulaci / omezení těchto sil. Zejména se toho využívá v oblasti povrchových úprav, jako jsou broušení, hlazení, leštění, odstraňování původních nátěrů a tmelů, čištění povrchů, dále pak odstraňování třísek z obráběného materiálu apod. U zmíněných činností bývá obvykle nejslabším článkem technologického procesu málo citlivá a pomalejší reakce pracovního nástroje na aktuální stavy plynoucí z výroby nebo stavu obrobků.

Hlavním cílem řízení strojů je však přirozeně bezchybné provedení pracovního úkolu, zajištění co nejvyšší možné kvality, ale také zamezení možnému poškození obrobku při nečekaných anomáliích v průběhu výroby. Nebezpečí poškození obráběného materiálu nekontrolovaným vyšším tlakem nástroje na obrobek je u těchto aplikací velmi vysoké. Proto se využívá funkce aktivních přírub jako přesné a velmi citlivé ochrany, kterou nemůže z důvodu velkých hybných sil a momentů zajistit samotné rameno robota. Citlivé přenášení síly aktivní kontaktní přírubou je také využíváno pro nanášení lepidel a tmelů přesných spojů (například u motorů) a při povrchové kontrole.

Aktivní kontaktní příruby ACF

Aktivní kontaktní příruby "ACF - Active Contact Flange" společnosti FerRobotics představují inovativní kombinaci sestávající z pneumatických členů a nejmodernější elektroniky a stává se nedílnou součástí robotických pracovišť, kde je vyžadována nejvyšší možná kvalita obrábění a garantovaná opakovatelnost provedení požadované pracovní operace. Příruba je zvláště vhodná například pro senzitivní úkoly typu leštění a broušení povrchů.. Místem určení je zápěstí šestiosého robotu nebo jiného automatu či poloautomatu a instaluje se mezi nástroj a robot.  Příruba zaručuje vyšší senzitivitu přenosu síly nástroje na obrobek a stejně tak i rychlejší reakci na aktuálně vzniklou provozní situaci či kolizní stav. Kontaktní příruby FerRobotics nabízí možnost tak rychlého a přesně cíleného přenosu síly na nástroj, jak je to jen možné. Snímače reagují na potřebu zatížení či odlehčení nástroje precizně a citlivě, reakční doba příruby je kratší, než by byla při použití konvenčního řízení. Změnu přítlačné síly kompenzují pneumatické prvky nezávisle a samostatně bez nutnosti čekání na odezvu hlavního řídicího systému stroje, a to až do maximální hodnoty 800 newtonů.

Výhod aktivní kontaktní příruby ACF lze využít i při komplexních montážních operacích, například v automobilovém průmyslu při vnitřní nebo finální montáži pohybující se karoserie vozu, stejně jako u robotických manipulátorů vyžadujících precizní operační možnosti pro jemné a přesné osazení montážních prvků. Speciální robustní mechanická konstrukce aktivní kontaktní příruby eliminuje riziko škod, poškození či zničení obrobků způsobených kolizí s pracovním nástrojem na minimum, stejně jako poškození samotné příruby vlivem excentrických sil způsobených například nevyváženou bruskou. Systém příruby autonomně a bleskurychle zareaguje také na vznik náhlých a nečekaných poruch. Aplikace aktivní kontaktní příruby FerRobotics ACF umožní investičně efektivní a spolehlivé řešení garantovaného přenosu síly na pracovní nástroj – stejných výsledků bylo dosud dosahováno pouze za vynaložení několikanásobku investičních nákladů.

Závěr

Aktivní příruby ACF nabízí v ČR například firma  Alteg Bohemia s.r.o., jejíž stánek najdete i na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu MSV 2019, kde můžete ACF vidět na vlastní oči i konzultovat možné aplikace a použití.

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 50% vystavovatelů a 10% návštěvníků. Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. V roce 2019 se MSV zaměří také na investiční příležitosti, tedy Start up projekty, nové nápady, inovaci jako příležitost k investicím. https://www.bvv.cz/msv/msv-2019.

Odkazy:

Hodnocení článku: