Jste zde

TAJMAC-ZPS představuje vlastní produkty pro moderní průmyslové procesy

TAJMAC-ZPS řeší mimo vývoj a výrobu obráběcích strojů i úzce související podporu inovací, efektivní plánování a monitorování výroby. Letos na MSV představí blíže dva produkty, základní pilíře své digitální strategie – ReCON OPC UA a ReCON MES, které pomáhají podpořit digitalizaci průmyslových procesů.

ReCON OPC UA: Základní kámen úspěchu v průmyslové automatizaci

ReCON OPC UA je výkonný a flexibilní software, který tvoří základní stavební kámen pro celou řadu produktů. Tento software využívá moderní komunikační standard OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) pro bezproblémovou komunikaci mezi různými průmyslovými zařízeními a systémy. Díky této flexibilitě mohou zákazníci snadno integrovat jejich vlastní zařízení a softwarové platformy, nezávisle na jejich původu či technologii. ReCON OPC UA poskytuje infrastrukturu pro další inovativní aplikace a umožňuje sběr klíčových výrobních dat, která jsou následně analyzována pro dosažení vysoké míry efektivity výrobních operací. Tyto data následně poskytuje třetím stranám pomocí OPC UA Clienta nebo MS SQL databáze.

Klíčové vlastnosti:

 • Snadná propojitelnost stroje do IT struktury
 • Jádro konektivity OPC UA server - průmyslový protokol pro sběr dat, komunikační prostředek se strojem. Druhá varianta MT Link. Rozdíly zjednodušeně: OPC UA sám si mohu vytvořit strukturu dat, se kterou chci pracovat. MT Link má již danou strukturu dat, musím se jí přizpůsobit. Proto jsme vybrali OPC UA
 • Komunikace se strojem pomocí obecných standardů TCP/IP nebo HTTP(S) - běžné síťové protokoly využívané u počítačů, nejsou potřeba drahé průmyslové protokoly
 • Jednotná datová věta pro stoje TAJMAC-ZPS - bez ohledu na typ stroje a jeho řídicího systému sbírám stejná data /otáčky, příkon, .../ z různých strojů do stejného místa
 • Umožňuje řídit stroj a monitorovat provozní stavy stroje - vzdáleně nahrát program, zadat korekce, změnit počet kusů, životnost nástroje, atd.
 • Je nezávislý na řídícím systému stroje - sledovat mohu i stroje bez řídicího systému, budu mít ale omezen počet informací, které mohu získat, každý stroj – i konvenční - má svůj vlastní router
 • Není nutná znalost PLC nebo řídícího systému stroje
 • Vysoký stupeň zabezpečení a ochrany dat založený na ověření identity klientů a serverů
 • Splňuje podmínky dotačních programů Industry 4.0 Ready

ReCON MES: Výrobní řízení pomocí vizualizace a analýzy dat

ReCON MES (Manufacturing Execution System) je klíčovým produktem založeným na platformě ReCON OPC UA. Tento komplexní softwarový nástroj umožňuje efektivní správu a řízení výrobních procesů. Díky integraci s ReCON OPC UA má ReCON MES přístup k různým zařízením a senzorům, což umožňuje automatizované a inteligentní vyhodnocování dat výrobního provozu. Data z výrobních zařízení jsou transformována a vizualizována v přehledných informacích, které pomáhají identifikovat problémy a zlepšit výkonnost výrobního procesu.

ReCON MES nabízí dvě varianty provozu – cloudovou službu na platformě Microsoft Azure nebo on-premisové nasazení v lokálním cloudu, což umožňuje zákazníkům volbu nejvhodnějšího řešení. Kombinace těchto inovativních produktů ReCON OPC UA a ReCON MES tak efektivně podporuje moderní průmyslové procesy. Umožňuje zvýšení výkonnosti, snížení nákladů a celkové zlepšení produktivity výrobních procesů. Díky spolehlivosti a výkonnosti je ideální volbou pro podniky, které hledají sofistikovaná řešení pro automatizaci své výroby.

Rozvoj digitální strategie přináší další vlastní řešení v oblasti digitalizace a automatizace a je přípravou na výzvy budoucnosti:

 • teplotní kompenzace pomocí umělé inteligence ReCON AI - Inteligentní využití umělé inteligence umožňuje provádět teplotní kompenzaci výrobních procesů, což zvyšuje přesnost a opakovatelnost výrobních operací nezávisle na okolních podmínkách.
 • predikce opotřebení a zalomení nástroje - Díky ReCON OPC UA jsme schopni predikovat opotřebení a potenciální zalomení nástrojů, čímž minimalizujeme přerušení výrobního procesu.
 • automatická inteligentní výrobní buňka - S integrací různých zařízení dosahujeme vyšší úrovně automatizace výroby a optimalizujeme pracovní postupy.

Více informací na https://www.tajmac-zps.cz

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Mezinárodní strojírenský veletrh se koná na brněnském výstavišti od úterý 10. října do pátku 13. října 2023. Otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16 hodin. Vstupenky jsou nejvýhodněji k dostání online. www.bvv.cz/msv/

Hodnocení článku: