Jste zde

Strojové vidění v aplikaci pro bezpečnost práce v průmyslu

Řešení, založené na strojovém vidění a umělé inteligenci, snižuje počet zranění či smrtelných úrazů na pracovišti a pomáhá tak plnit přísná bezpečnostní pravidla. Systém rozpozná nebezpečné situace a odpovídajícím způsobem na ně zareaguje (např. úplným zastavením stroje).

Technologie počítačového vidění hraje zásadní roli při zajišťování bezpečnosti a ochrany pracovních prostor. Tato technologie umožňuje analýzu prostředí v reálném čase, a to umožňuje odhalit konkrétní situace a potenciální rizika. K tomu využívá kamery a sofistikované techniky zpracování obrazu. Integrovaný systém umělého vidění umožňuje detekovat přítomnost osob v rizikových oblastech z různých úhlů a pozic. Díky tomu může v rámci zavedených automatizovaných procesů okamžitě jednat. Model neuronové sítě byl vycvičen na více než 100 000 snímcích. Tento rozsáhlý soubor tréninkových dat zajišťuje, že model dokáže přesně odvodit a rozpoznat charakteristické vzory osob a s vysokou mírou jistoty identifikovat osoby v různých prostředích.

Ke zvýšené bezpečnosti na pracovišti přispívá funkce pro detekci a rozpoznávání osobních ochranných prostředků (PPE - Personal Protective Equipment). Tyto pokroky v technologii počítačového vidění významně rozšiřují bezpečnostní možnosti.

Výhodou proti tradičním řešením jako je oplocení nebo laserové optické bariéry, je schopnost odlišit osoby nebo části lidského těla od materiálu, a tedy i předejít zbytečnému zastavení stroje. Dalšími výhodami je úspora místa, eliminace lidské chyby a funkčnost i ve venkovním prostředí.

Možnosti využití bezpečnosti Invanta

Robotická bezpečnost - Schopnost definovat potřebné sekce/oblasti a přesně rozpoznávat přítomnost osob anebo částí lidského těla, umožňuje ovládat robota na základě vymezených situací. Systém může zpomalit operační rychlost v případě narušení oranžové výstražné zóny a okamžitě robota zastavit při překročení červené kritické zóny.

Kontrola osobních ochranných pomůcek - Bezpečnostní systém umožňuje rozpoznat i to, jestli jsou dodrženy všechny předepsané osobní ochranné pomůcky či nikoliv. V případě porušení je možné příslušným způsobem zareagovat. Mezi možné reakce patří upozornění, varovný akustický signál, ponechání strojního zařízení neaktivní, dokud nejsou předepsané pomůcky v pořádku apod.

Detekce ztráty vědomí - Omdlení nebo jakákoliv zranění jsou velmi nebezpečné situace především v rozlehlých prostorách jako jsou sklady nebo výrobní haly. Schopnost rozpoznat tyto události a vyvolat rychlou reakci např. upozorněním zodpovědných osob, může mít přímý dopad na následky či případné přežití.

Ochrana pracoviště testu vysokým napětím - Umělá inteligence poskytuje vysokou úroveň bezpečnosti i v případě pracovišť zkoušky vysokým napětím, kde je možné rozpoznávat, jestli jsou tato nebezpečná zařízení obsluhována pouze proškoleným personálem a také jestli se v průběhu testu na tomto pracovišti nenachází další osoba. Tímto lze zamezit fatálním úrazům vysokým napětím.

Sledování paletových míst – Jedná se o novinku v porfoliu Invanta. Senzor zlepšuje efektivitu AGV (automated guided vehicle) a optimalizaci tras. Systém poskytuje lepší řízení AGV díky rozpoznání materiálu čekajícího na přepravu, volných paletových pozic a dostupnost dat v reálném čase.

Na veletrhu budou k vidění nejčastěji využívaná zabezpečení pracovišť jako je ochrana vymezeného perimetru nebezpečného stroje a detekce správného užívání ochranných pomůcek. Mimo jiné bude k nahlédnutí systém detekce palet a jeho vliv na zefektivnění pohybu autonomních vozítek v průmyslu, a tedy celé produkce.

Více informací naleznete na https://www.invanta.net/index.php

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Mezinárodní strojírenský veletrh se koná na brněnském výstavišti od úterý 10. října do pátku 13. října 2023. Otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16 hodin. Vstupenky jsou nejvýhodněji k dostání online. www.bvv.cz/msv/

Hodnocení článku: