Jste zde

Sledování prostředí v domácnosti i firmě pomůže řešit problémy

Bezdrátové WIFI senzory umožňují flexibilně v libovolného prostředí měřit okamžité i dlouhodobé změny teploty, vlhkosti či osvětlení. Ty mohou indikovat kvalitu prostředí, ale také i identifikovat problémy průniku vlhkosti, vadné tepelné izolace nebo těsnění.

Je praktické a často i velmi zajímavé monitorovat parametry prostředí místností, obytných i pracovních prostor, skladů a sklepů pro potřeby zlepšení životních i pracovních podmínek, zjištění problémů s pronikáním vlhkosti či špatné izolace nebo optimalizace spotřeby energií na vytápění či chlazení. Všechno mohou poskytnou bezdrátové WIFI měřící jednotky napojené přes internet na cloudovou službu umožňující snadný dlouhodobý záznam a zobrazení hodnot v grafu.

Proč monitorovat prostředí ?

Ať již v bytě či domě nebo kancelářích a výrobních prostorách je velmi zajimave sledovat v krátkém i dlouhodobém časovém horizontu vývoj teploty a vlhkosti. A to nejen pro okamžité účely ochranné či regulační účely, tedy například včasnou detekci a indikaci nebo automatickou regulaci přehřáté nebo podchlazené uzavřené místnosti s uzavřenými zvířaty, rostlinami či dokonce lidmi či dětmi, ale i pro účely dlouhodobého sběru dat ho průběhu teploty a vlhkosti pro možnost následnou "ruční" nebo automatickou analýzu hodnot / křivek pro možnosti optimalizace zateplení, větrání či topení apod.

Víte jak se Vám během roku mění teplota a vlhkost v ložnici během spánku? Jak se mění teplota a vlhkost a teplota v pokoji Vašeho dítěte během dne a nocí? Jak se Vám hromadí či odvádí vlhkost v koupelně? Víte jak Vám spolehlivě těsní okna? Jak reaguje teplota a vlhkost v místnostech na změnu teploty a vlhkosti venku (tj. jak kvalitní máte izolaci)? Jakým teplotám musí čelit Váš doma zavřené zvířátko zatímco jste v práci? Nebo jak se mění tepelné a vlhkostní podmínky u strojů či v kancelářích? To vše lze zjistit použitím vhodné měřící jednotky, které umí měřit a současně lokálně i přes internet zobrazit aktuální naměřené hodnoty a současné hodnoty archivovat a pak zobrazit jejich časový vývoj?

Osobně Vám mohu říci, že často budete až překvapeni, jak se Vám mění tepelné a vlhkostní podmínky během dne a noci v různých místnostech podle druhu činnosti pro které jsou určeny a podle měnících se venkovních podmínek. Navíc špatné nevhodné úrovně vlhkosti (příliš nízké či příliš vysoké) v místnostech pro spánek či dlouhodobý pobyt mohou při dlouhodobém vystavení nejen způsobovat například zhoršenou kvalitu spánku, ale také zhoršovat i různé respirační problémy.

Nicméně lze měření využít i pro jiné, i zábavné  účely. Pokud například sušíte prádlo nejen venku, ale v nějaké místnosti, lze zpětně z průběhu dlouhodobého grafu změny vlhkosti velmi přesně identifikovat, kdy bylo vlhké prádlo pověšeno a kdy naopak již suché.

Ukázka měření vlhkosti v místnosti, kde jsou patrné výrazné změny, které by bez měření asi nikdo nezjistil.

Z porovnání hodnot teploty na parapetu u okna s venkovní teplotou a teplotou uprostřed místnosti lze velmi dobře identifikovat, jak dobře těsní / jak dobrou izolací mají okna či i celá venkovní tepelná izolace domu. Když dlouhodobý graf průběhu teploty uvnitř místnosti na parapetu u okna kolísají stejně jako venku a jsou výrazně nižší než umo stred místnosti, tak Vám okna špatně těsní. Pokud obecně dlouhodobý průběh celkové teploty v místnosti kolísá stejně jako venkovní teplota, a to jak v zimě tak v létě, lze z toho usuzovat na zateplení mistnosti či domu.

Ukázka porovnání průběhu / změny teploty měřené současně na dvou různých místech - u okna a uprostřed místnosti.

Stejně tak lze z dlouhodobě vysokých hodnot naměřené vlhkosti v jednotlivých místnostech či prostorách domů, skladů či jiných prostor zjišťovat a monitorovat pronikání venkovní vlhkosti, špatné odvětrávání, prosakování vody či kanalizace apod. Porovnáním dlouhodobých křivek průběhu teploty a vlhkosti v jednotlivých obytných místnostech či dalších prostorách, jako jsou například sklepy nebo sklady, lze tak snadno zjistit či lépe identifikovat místo vniku vlhkosti nebo prosakování ať již vinou špatné izolace, poškozených potrubí nebo špatného odvětrávání. Častou totiž nemusí být průsak či poškození potrubí natolik veliké, aby vznikala natolik mokrá místa, aby je bylo možné identifikovat senzory zaplavení, ale dlouhodobě se vsakující malé kapičky či dlouhodobé srážení vlhkosti v místech tzv. tepelných mostů často způsobuje vznik plísní či poškození konstrukce stěn a podlah, nemluvě o velký neblahý vliv na zdraví lidí.

Takové problémy v okamžitých či krátkodobých měřeních nemusí být vůbec patrné a lze je odhalit až dlouhodobým pravidelným měření a ukládáním dat s následným vyhodnocením, nejlépe zobrazením průběhu naměřených hodnot v různých místech ve časovém grafu.

 

Příklad dlouhodobého porovnání teplot na dvou různých měřících místech.

Cloudová služba záznamu a zobrazení naměřených hodnot

K čemu vlastně může být dobrý takový webový cloudový server? Obecně řečeno cloudový server je internetové uložiště napojené na měřící a ovládací jednotky, které umožňuje snadnou vizualizaci a prezentaci naměřených hodnot i možnost vzdáleného ovládání přes internet z jakéhokoliv místa  na světě a z jakéhokoliv zařízení a to vše na jednom společném místě pro mnoho napojených jednotek. Hlavní je však ono "přes internet" a "z jakéhokoliv zařízení".

Na trhu je obrovské množství různých levných senzorů či měřících jednotek, ale většina z nich ukládat svoje naměřené hodnoty do své vnitřní paměti a pro jejich vyhodnocené je nutné je nejdříve nějak stáhnout do počítače (často obvykle přes USB připojení) a následně v počítači nainstalovat nějaký software pro jejich zobrazení. Ruku na srdce, komu se dnes chce tento úkon provádět? Zvláště, když v domě či skladu o 6 i více místnostech má mít v každé místnosti jeden či více senzorů? Z osobní zkušenosti vím, že se na uvedené senzory zapomene, nebo vyhodnocení naměřených hodnot odkládá. V případě napojení senzorů/měřících jednotek na internet a cloudovou službu, je možné toto vyhodnocení provádět průběžně, kdykoliv a snadno několika kliknutími myši bez nutnosti fyzicky se senzory nějak manipulovat. 

Navíc moderní LAN měřící jednotky již mají vlastní i ovládací rozhraní prostřednictvím vestavěného webového serveru, takže není nutné na ně sahat ani při případné změně jejich nastavení a stačí se prostě z libovolného počítače, tabletu či telefonu připojit na IP adresu dané měřící jednotky a prostřednictvím webového prohlížeče provést potřebné změny.

Typickým velmi pěkným příkladem je moderního na ovládání jednoduchého cloudového portálu je SensDesk nebo HW portál pro měřící jednotky a senzory firmy HWgroup. Stačí se jen přihlásit na web nebo  www.sensdesk.com (cloud v angličtině) nebo www.hwportal.cz (cloud v češtině) a tam uvidíte hned všechna měřící, monitorovací i ovládací zařízení, kde lze nejen sledovat aktuální měřené hodnoty v reálném čase, ale i "historické" hodnoty v podobě zobrazení v grafu až 3 měsíce do minulosti. V grafu lze kliknout na libovolný bod zobrazené křivky dané veličiny a zobrazit hodnotu v jakýkoliv minulém okamžiku. Navíc lze v jednom grafu společně zobrazit vývoj libovolně více měřených míst současně a tak velmi snadno porovnávat vývoj a rozdíl hodnot v čase na různých místech v jedné místnosti nebo ve stejnou dobu v různých místech.

Ukázka zobrazení naměřených hodnot uložených na internetovém cloudové uložišti.

Bezdrátové WIFI měřící jednotky zjednodušují použití

Výhoda bezdrátových WIFI senzorů a měřících jednotek je určitě v jejich flexibilitě. Provedení s LAN ethernet konektorem pro kabelové připojení komunikace na lokální ethernetovou síť, resp. přes router na internet, je možné použít jen prakticky v místnosti, kde kabelová ethernetová přípojka je přítomna. Takto jsou obvykle vybavené jen kanceláře firem či úřadů, případně výrobních provozů. V domácím prostředí či ve skladech a sklepních prostorách snadno přístupné ethernetové přípojky jen těžko najdete. Proto daleko univerzálnější a výhodnější měřící jednotky s WIFI komunikací. U nich stačí jen připojit el. napájení a další kabeláž již není potřeba. Případně lze i napájení zajistit, alespoň dočasně i z náhradních zdroje elektrické energie, jako akumulátor, různé powerbanky nebo i solárním napájením.

Takové měřící jednotky najdete na například v nabídce firmy HWgroup nabízené v internetovém obchodě HW obchod. Hlavně jde aktuálně o následující jednotky:

  • STE2 = WIFI měřící jednotky pro teplotu a vlhkost.
  • SD 2x1Wire = WIFI měřící jednotky pro 2- 4 analogové senzory, tedy nejen. pro senzoru teploty a vlhkosti, ale i například osvětlení.
  • SD WLD =  WIFI jednotky pro detekci zaplavení.

Jednotky STE2 i SD 2x1Wire sami osobě teplotu ani vlhkost neměří, ale mají speciální digitální porty tzv. 1-Wire komunikace pro připojení 1 až 4 senzorů s různým měřícím rozsahem, různě dlouhým připojovacím kabelem i různě odolným provedením pouzdra. Tak lze například k jedné jednotce připojit až 4 senzory teploty, které měří teplotu na 4 různých místech, nebo třeba 2 senzory teploty a 2 senzory vlhkosti apod. Je možné ale zvolit i kombinované senzory, kdy jeden senzor současné měří vlhkosti i teplotu. Různá nabízená provedení pouzdra senzorů pak umožňují zvolit levnější plastovou variantu pro měření v místnostech, odolné plast-kovové provedení pro venkovní použití i gumo-kovové voděodolné provedení, které odolávající i ponoření do vody. Jde tedy o vysoce modulární systém, který lze nakonfigurovat pro téměř libovolnou aplikaci monitorování prostředí.

Příklad flexibilního použití WIFI bezdrátových měřících jednotek SD připojených na internetové cloudové uložiště.

Závěr

Velká výhoda měřících senzorů a jednotek bezdrátově přenášející naměřená data na cloud je v jejich snadném okamžitém umístění na jakékoliv místo, kde je dosah WIFI signálu, tedy tam kde aktuálně potřebujete měření provádět. Přenos naměřených dat na internetové uložiště (cloud) pak umožňuje snadno vizualizaci aktuálních i dřívějších naměřených hodnot kdykoliv a odkudkoliv, kde je k dispozici nějaké internetové připojení. Tedy lze zobrazení provádět v internetovém prohlížeči jak v chytrém telefonu (smartphonu), tak v každém počítači s libovolným operačním systémem.

Takové WIFI měřící zařízení HWgroup i s internetovým cloudovým uložištěm HW portal poskytovaným zdarma najdete například v internetovém obchodě https://obchod.hw.cz

Portály SensDesk a HWPortal jsou založeny na jednotné platformě, vyvíjené společností HW group. Oba portály poskytují stejné uživatelské funkce a umožňují připojit stejná zařízení. Vyobrazení funkcí a ovládacích prvků, uvedená v tomto článku, odpovídají oběma portálům a liší se pouze v detailech.

HWPortal.cz i SensDesk.com jsou dostupné jako webové portály s podporou mobilních služeb. Liší se dostupností v některých regionech a cenovými plány. Pro zařízení HW group, prodávaná na českém a slovenském trhu, je upřednostněno připojení na HW portal.cz. O vhodnosti konkrétního portálu vás bude prodejce informovat v průběhu výběru zařízení.
Vyzkoušejte demo na adresách:
www.sensdesk.com
www.hwportal.cz
 

Odkazy:

Hodnocení článku: