Jste zde

Snadné automatické sledování prostředí pro pěstitele a chovatele

Pro pěstování nebo chov, zvláště náročnějších rostlin či živočichů, je potřeba průběžně kontrolovat podmínky jejich prostředí, zvláště teplotu, vlhkost, světlo či přítomnost vody. Pomocí moderních měřících jednotek lze být neustále v kontaktu a informován o správných nebo nevhodných podmínkách.

 

Stabilní a vyvážené prostředí je pro pěstování náročných rostlin nebo chovu náročných malých živočichů často jedna z klíčových záležitostí. Správná teplota, vlhkost, intenzita a doba osvětlení, nebo kontrola přítomnosti či nepřítomnosti vody je v mnoha případech klíčovou záležitostí úspěšného pěstování i chovu.

Dříve bylo nutné si prostě nařídit hodinky a včas a v pravidelných intervalech tyto podmínky osobně ručně / vizuálně kontrolovat. To nejen zabírá poměrně hodně času, ale hlavně je neustále nutné se tomuto úkonu věnovat a je obtížné najít v tomto směru dostatek času na provozování jiných činností, ať již pracovních či volnočasových. Navíc je obtížné toto zajišťovat například při nemoci či jiné neschopnosti.

Moderní technologie však v tomto směru dochází snadno pomocí již v řádu investovaných jen několika málo tisíc korun, což v případě hrozící újmy v případě úhynu mnoha oblíbených či drahých rostlin či zvířat, ať již jde o "mazlíčky" či chování na prodej, může tyto náklady zcela vynahradit. Navíc kvalitní monitorovací zařízení může bez problémů pracovat i více jak 10 let a tedy jde z dlouhodobého pohledu jen o minimální finanční investici.

Moderní možnosti sledování prostředí

Obvykle je v mnoha případech průběžně sledovat a kontrolovat alespoň několik z následujících veličin:

  • Teplotu prostředí. 
  • Vlhkost prostředí.
  • Intenzitu světla / osvětlení.
  • Přítomnost či nepřítomnost vody (prosakování).

Nejlevnější čidla a senzory fungují jen jako dvoustavové spínače, které při překročení nebo poklesu teploty, vlhkosti či osvětlení přes nebo pod přednastavenou hranici aktivují nějakou indikaci nebo sepnou / vypnou topení či zvlhčovač. Lepší senzory a měřící krabičky však provádí kontinuální přesné měření hodnoty teploty, vlhkosti či intenzity osvětlení a tím umožňují průběžně sledovat a zaznamenávat měnící se hodnoty. Moderní měřící senzory a jednotky pak umění i hodnoty v sobě sami automaticky ukládat do vnitřního souboru a později načíst do počítače a zobrazit časový průběh. Některé také mají spínací výstupy a umí sami zapnout či vypnout nějaké zařízení, např. vytápění / chlazení, větrání, osvětlení, zvlčování, automatické zalévání apod.

Správní sledovací zařízení by v první řadě mělo být schopné průběžného přesného měření v pravidelných přednastavených intervalech a umět o nich efektivně a včas informovat konkrétní osoby. Dnešní kvalitní zařízení by měli umět snadno přes počítač několika kliknutími myši vybrat z několika různých možností odesílání informačních zpráv, jak přes internet do libovolného vybraného počítače, tak i do mobilního telefon.

Jednou z dobrých možností je zasílání zpráv prostřednictvím automatického odesílání emailů, kde měřící krabička buď pravidelně po uběhnutí zadaného času, nebo "nárazově" při překročení nějaké kritické přednastavené hodnoty, odesílá informační textové emaily s hodnotami či i navíc textovými zprávami. Tyto emaily pak lze otevřít a kontrolovat na libovolném počítači nebo v dnešní době velmi efektivně na chytrém mobilním telefonu, kde po přijetí emailu Vám hned na obrazovku vyskočí upozornění a tedy jste včas o novým stavu informováni.

Další možností je odesílání SMS zpráv na definovaný telefon či více telefonů pomocí do slotu měřící krabičky vložené SIM karty. Tato funkce je ideální pro zasílání velmi urgentních zpráv, když například při výpadku vytápění v teráriu a příliš velkém poklesu teploty, při naopak příliš vysoké teplotě například v létě při velkých vedrech, když příliš poklesne vlhkost rostlinám, přestane svítit zářivka osvětlení nebo když čidlo vody zjistí prosakování akvaria a tedy je nutné udělat včasné / urgentní opatření. Pro málo časté zasílání zpráv stačí použít jen základní dobíjecí telefonní tarif, takže náklady na provoz jsou opět minimální.

Sledovací / měřící zařízení HW group

Zajímavý sortiment profesionálních sledovacích zařízení za rozumnou cenu nabízí ryze český výrobce HW group s.r.o. V širokém sortimentu najdete různá provedení lišící se počtem připojitelných snímačů a také možností odesílání zpráv či počtu ovládacích výstupů, když mají jednotky přímo i řídit nějaké další zařízení, jako například zapínat a vypínat vytápění nebo chlazení, přisvícení, zvlhčovat či odvlhčovač vzduchu nebo třeba automatické zavlažování rostlin nebo dolévání.

Mezi nejžádanější sortiment firmy HWgroup pak patří následující produkty:

Jednotka Ares umožňuje průběžně měřit teplotu vlhkosti nebo intenzitu světla a odesílat informační emaily či přímo i SMS nebo provádět alarmové prozvánění prostřednictvím vložené SIM karty libovolného operátora.

Jednotka Poseidon2 umožňuje nejen opět měřit teplotu vlhkosti nebo intenzitu světla, ale navíc umožňuje připojení i vstupy pro kontrolu zaplavení či nepřítomnost vody, měření proudění vzduchu (průvanu) a případně magnetické kontakty otevření či zavření dvířek apod., posílat informační emaily, odesílat naměření hodnoty do počítače nebo na speciální internetový server SensDesk umožňující prohlížení hodnoty i grafů z libovolného počítače, tabletu či mobilního telefonu přes internet (např. WiFi internet).

 

Zařízení HWg-WLD je čidlo plošného snímání vody / zaplavení se speciálním nasákavým kabelem provádějící v případě "zamokření" okamžité odesílání informačních e-mailů či prostřednictvím krabičky HWg-SMS i odesílání SMS zpráv.

JednotkaSTE2  slouží pro měření teploty a vlhkosti více senzory na více místech současně a odesílat informace o naměřených hodnotách  na email nebo sledovat hodnoty bezdrátově přes vestavěnou WIFI komunikaci.

Jednotky Ares a Poseidon2 fungují jako modré kovové krabičky, do kterých za zapojují senzory, které chcete konkrétně použít. Lze například napřímo zapojit 1 až 4 senzory teploty, vhlkosti či osvětlení nebo například 2-3 senzory teploty měřících teplotu na 2 různých místech a 1 senzor vlhkosti apod. Je zde ty možné senzory kombinovat a libovolně i později zpětně senzory dokupovat. Ares i Poseidon jsou v tomto směru hodně univerzální. Jednotka STEM2 pak také umožňuje připojit podobné senzory a případně i například magnetický kontakt zavřených / otevřených dvířek skleníku či okna, ale mimo komunikaci přes ethernetový kabel hlavně přímo obsahuje bezdrátovou WiFi komunikaci.

Specialitou je pak speciální plošný snímač přítomnosti vody HWg-WLD, který například velmi dobře může kontrolovat těsnost okolo akvárií, zda neprosakují a zda tak nehrozí jejich prasknutí a vyplavení. Indikace přítomnosti vody je vysílána ve formě emailových zpráv na předefinované emaily a při doplnění o SMS modul HWg-SMS lze vysílat i alarmové indikační SMS zprávy. Přítomnost vody je snímána prostřednictvím dlouhého speciální nasákavou tkaninou potaženého kabelu, kterým se například akvárium dá zvenku obtočit a tak jedním snímačem sledovat prosakování ze všech stran.

 

 

U všech krabiček Ares, Poseidon2, STEM2 a WLD se nastavení provádí z PC (počítače), kdy se krabička propojí s počítače ethernetovým kabelem a pomocí webového prohlížeče se zobrazí ovládací obrazovka krabičky, kde je možné nastavit jak sledovací rozsahy a kritické úrovně měřených hodnot, ale i zda a jak často a za jakých situací se mají informační emaily či případně i SMS či alarmové prozvánění mobilu provádět. Vše je velmi intuitivní, zcela v češtině a navíc je vše přehledně krok za krokem popsáno v českém obrázkovém manuálu. Navíc lze samozřejmě kdykoliv připojení každé krabičky k počítači také všechny měřeného hodnoty zobrazit. Pokud jsou měřící krabičky zapojeny například na WIFI router lze i bez připojení na internet sledovat stav měření na tabletu či chytrém telefonu v celé domě či bytě.

Sledování hodnot přes internet

Mimo emaily či SMS je možné u zařízené HW group ještě využít zdarma speciální internetový cloud server s názvem SensDesk, což je webová stránka http://www.sensdesk.com, kam se přenášejí hodnoty ze jednotek Ares, Poseidon a WLD, když jsou připojeny na internet. Stačí jednotku přes kabel (krabičky Ares, Poseidon a HWg-WLD) nebo WiFi (krabička STEM2) připojit na Váš domácí či firemní WiFi či LAN router připojený na internet a v nastavovací obrazovce jednotky povolit funkci "Portal" .

Pak se stačí jen se na webové stránce http://www.sensdesk.com zaregistrovat, aby jste hodnoty z Vašich zařízení viděli jen lidé, kterým jste poskytly přístupové heslo, a pak snadno dle tamního interaktivního návodu navážete komunikaci s připojenými jednotkami Ares, Poseidon, HWg-WLD či STE2. A pak již můžete odkudkoliv na světě z libovolného počítače s internetovým připojení sledovat vývoj a funkci měření a sledování stavu prostředí.

Portály SensDesk a HWPortal jsou založeny na jednotné platformě, vyvíjené společností HW group. Oba portály poskytují stejné uživatelské funkce a umožňují připojit stejná zařízení. Vyobrazení funkcí a ovládacích prvků, uvedená v tomto článku, odpovídají oběma portálům a liší se pouze v detailech.

Nic se na počítač nemusí instalovat, stačí pouze libovolný webový prohlížeč. V případě tabletu či chytrého telefonu je však pro větší přehlednost možné instalovat zdarma samostanou aplikaci "SenseDesk" z Google obchodu. 

Závěr

I když sledovací a měřící jednotky Poseidon a Ares umějí mnoho různých sledovacích režimů, jejich nastavení a správa je díky vestavěnému přehlednému web serveru dost jednoduchá a s pomocí návodu ji zvládne každý, kdo umí pracovat s PC nebo používat a nastavit si chytrý telefon.

Konkrétní nabídku a ceny naleznete přehledně v internetovém obchodu obchod.hw.cz nebo s jakýmikoliv dotazy a radami, co zvolit pro Vaší konkrétní aplikaci, je možné kontaktovat podporu prodeje na emailu obchod@hw.cz .

Odkazy:

Produkty na obchod.hw.cz: http://obchod.hw.cz/eshop/produkty/kategorie/monitoring-prostredi
 http://obchod.hw.cz/eshop/produkty/kategorie/zaplavy-monitoring-hlidani-kapalin 

Sledovací / měřící zařízení HW group
Ares: http://obchod.hw.cz/eshop/gsm-jednotka-ustredna-hwg-ares10-ekonomicky-gsm-teplomer-se-vzdalenou-spravou-sada/ 
Poseidon2: http://obchod.hw.cz/eshop/poseidon2-3266-teplotni-a-vlhkostni-set/
HWg-WLD: http://obchod.hw.cz/eshop/hwg-wld-startovni-sada-detektor-zaplaveni-vodou-v-plose/
STE2: http://obchod.hw.cz/eshop/senzor-teploty-a-vlhkosti-ste2-wifi-a-ethernetovy-teplomer-s-di-vstupy/

Články o produktech na automatické sledování a dohled: http://obchod.hw.cz/clanky/category/clanky-o-produktech/
Stránky výrobce: https://www.hw-group.com/cs/products

Hodnocení článku: