Jste zde

Monitoring prostředí nejen ve skladovacích prostorech

Jak již samotný název napovídá, budeme se zabývat monitoringem prostředí, kde musí být dosaženo optimálních podmínek. Takových místností je mnoho a tento článek nastíní jen pár z nich a pokusí se vysvětlit, proč je důležité mít nezávislý dohled.

            Typickými místnostmi, kde je potřeba mít stálou teplotu a vlhkost je sklad potravin. Při nedodržení skladovacích podmínek dochází ke ztrátě kvality potravin. Naopak při dodržení podmínek skladovaní, potraviny vydrží déle a díky vzhledu (viz. obr.1) se lépe prodávají. Každý může říci, že existují přeci autonomní systémy, které teplotu a vlhkost hlídají a regulují, ale stále existuje spousta zařízení, které při výpadku nebo poruše nedají vědět nadřazenému systému (majiteli skladu, operátorovi apod.). Proto je dobré mít zálohované zařízení, které je nezávislé na regulaci, a tento závažný alarm při nedodržení podmínek ohlásit.
 
Obr. 1: Stav potravin při dodržení skladovacích podmínek
 
            Některé topné systémy jsou vybaveny kontrolou poruchy, ale pokud poruchu zjistí, tak se uvedou do pohotovostního stavu, ale opět nepošlou uživateli echo (maximálně blikají světlem). Než uživatel závadu zjistí, už může být pozdě a tím se zvětší finanční ztráty. To samé platí i s klimatizací. Opět by bylo vhodné mít autonomní zařízení, které ihned informuje uživatele a ten může v co nejkratší době zasáhnout a zmírnit tak finanční katastrofu. V dnešní době je nejlepší informovat uživatele přes SMS nebo Email. Ukázka monitoringu prostředí je zobrazen na obr.2. Někdy je potřeba kontrolovat nejen teplotu a vlhkost, ale též osvětlení, tlak a další různé fyzikální vlastnosti prostředí. Proto by bylo vhodné míti zařízení, které umožňuje rychle a spolehlivě připojit tyto sensory a v případě překročení nastavených mezí informovat uživatele.
Obr. 2: Dohled nad topným systémem nebo klimatizací
 

            Dozvědět se o překročení určitých mezí je sice dobrá vlastnost, ale někdy je potřeba znát hodnoty měřících sensorů kdykoliv na vyžádání. Nejlépe přes počítač (email) nebo pomocí mobilního telefonu (sms nebo prozvonění). Tak se dosáhne dokonalé kontroly nad hlídaným prostředím kdekoliv a kdykoliv.

Obr. 3: Vyžádání naměřených hodnot
 

            Nemusí to být jen prostory komerční nebo profesionální, ale dohled nad prostředím v místnosti je potřeba i v domácnosti. Takovým příkladem je sklep, lednice, mrazák nebo skleník. Někdo si chce třeba udělat automatizovaný skleník s doplňkovou vizualizací, ve kterém se hlídá vlhkost a teplota a podle potřeby řídí zavlažování nebo větrání pomocí automatického otevírání oken. A proč ne, když je člověk „hračička“ a má dostatek času.

Jaké sensory jsou potřeba na kontrolu prostředí:

 • Teplota
 • Vlhkost
 • Atmosférický tlak
 • Roztažnost materiálů (tenzometry)
 • Intenzita osvětlení  
 • Zaplavení vodou
 • Analogový vstup pro měření napětí nebo proudu
 • Přítomnost chemických látek (např. Detektor kouře)
 • Detektor napájení 110/230V
 • Detekce proudění vzduchu
 • Detekce pohybu (PIR)  

Aplikace, kde je v našem zájmu sledovat stav prostředí:

 • GPRS dohled prostředí serverovny bez připojení do místní LAN
 • Diesel generátory - dohled prostředí a stavu
 • Záložní napájecí systémy
 • Bankomaty - dohled prostředí bez zásahu do připojení ATM
 • Informační systémy (kiosky)
 • Chladicí systémy a lednice
 • Antény a mikrovlnné spoje
 • Technologie u silnic dálnic a železnic
 • Teploty a stav vozovek a kolejí
 • Teploty a posuny konstrukcí
 • Skladové prostory potravin, materiálů
 • Dohled lednice / mrazáku
 • Prostory s uměleckými díly a depozitáře
 • Zemědělské prostory (skleníky, sýpky apod.)
 • Technologie rozvodu elektrické energie (trafostanice), vedení
 • Dohled teploty / vlhkosti uvnitř a venku rozvaděče
 • Dohled zdrojů vody a stav technických zařízení
 • Monitoring zařízení s vyčerpatelným (doplňovaným) obsahem (automaty na kávu, baget, masážní křesla, ...)

 

Najít zařízení, které je by bylo možné nasadit na všechny zmiňované aplikace, není jednoduché. Možností je použití HWg-STE (Ethernet teploměr) nebo HWg-Ares 12/14 (Monitoring s GSM) od společnosti HW group.

 

HWg-STE: Ethernet teploměr

Teploměr existuje s možností napájení přes Ethernet (PoE) nebo přes napájecí adaptér 5V. Lze připojit dva sensory (Teplota, Vlhkost). Možnosti teploměru HWg-STE znázorňuje obr.5.

Obr. 4: HWg-STE Ethernet teploměr
 
 • Webový teploměr se nastavuje přes zabudovaný web server. Pokud je teplota (vlhkost) nad nastavený limit pošle Email s upozorněním. Obsahuje volný software HWg-PDMS pro zobrazení grafů a export dat do MS Excelu.
 • Web teploměr HWg-STE je plně SNMP kompatibilní.
 • Dohled teploty, email s upozorněním při přehřátí nebo poklesu teploty  
 • Jednoduchá instalace, podporuje DHCP
Obr. 5: Možnosti HWg-STE
 

HWg-Ares12/14 – Nejen GSM monitoring

je vzdálený dohled prostředí, který lze použít kdekoliv je pokrytí GSM signálem. Obsahuje baterii pro zálohování napájení na několik hodin. Možnosti HWg-Ares12/14 vystihuje obr.6.

Obr. 6: HWg-Ares 12/14
 
 • HWg-Ares sbírá a loguje data z připojených senzorů. Uložené hodnoty lze odeslat do jakéhokoliv systému.
 • Překročení nastaveného rozsahu vyvolá Email (po GPRS) nebo SMS na několik čísel.
 • HWg-Ares12 se liší od HWg-Ares14 počtem podporovaných 1-Wire UNI senzorů. Obě verze mají dva vstupy pro kontakt (DI) a podporují senzory teploty, vlhkosti, osvětlení, napětí a další 1-Wire UNI senzory.
 • Naměřená data lze nativně dostat do Windows aplikace HWg-PDMS. Data je možné poslat přímo na server, nebo je připojit jako přílohu periodicky odesílaného emailu.
 • Interní baterie dokáže napájet HWg-Ares12 po dobu několika hodin včetně připojených senzorů.
 • Komfortní konfigurace jednotky přes USB zjednodušuje instalaci.
 • Vzdálený upgrade FW (FOTA) usnadňuje správu rozsáhlých instalací stovek zařízení.
 • Při výpadku napájení nebo hodnotě senzoru mimo rozsah, prozvoní Ares12 nastavené číslo a odešle Email nebo SMS s editovatelným textem.
 • HWg-Ares je připraven pro přenos dat IP (GPRS) do systémů 3. stran.
 • Ares12 spolupracuje s web portálem SensDesk.
Obr. 7: Možnosti HWg-Ares 12/14
 

Uvedená zařízení lze zakoupit v našem eshopu:

 

Hodnocení článku: