Jste zde

SensDesk.com - cloud pro měření a diagnostiku

Cloudový server SensDesk.com představuje velmi zajímavou možnost pro zcela automatický sběr hodnot a řídících stavů s velmi snadno realizovatelným grafickým on-line sledováním a porovnáním všech současných i dlouhodobých měření během dnů, týdnů i měsíců, např. změn a výkyvů spotřeby, napětí, teploty, vlhkosti, osvětlení apod.

Co je SensDesk ?

Stručně napsáno: SensDesk.com je česká webová cloudová služba sběru, zobrazení a vyhodnocení různých naměřených veličin provozovaná českou firmou HWgroup. Nejde o univerzální cloud, ale je vytvořen pro spolupráci s českými měřícími a monitorovacími jednotkami HWgroup, jejichž sortiment je již velmi široký a umožňuje měřit a vyhodnocovat většinu potřebných provozních veličin:

  • Teplotu vzduchu i kapalin v rozsahu -50 až +200°C.
  • Vlhkost v rozsahu 10 až 90% RH.
  • Zaplavení bodové i plošné.
  • El. napětí v rozsahu 0 - 230 VAC a 0 - 60 VDC.
  • El. proud signálový 0/4-20 mA i výkonový 0 - 30 A střídavý nebo 0 - 200 A stejnosměrný.
  • Osvětlení s výstupem 0% až 100%.
  • Měření spotřeby / příkonu el. energie v kWh, spotřeby vody v m3, spotřeby plynu, spotřeby tepla.
  • Proudění vzduchu v rozsahu 1 - 10 m/s.
  • Detekce kouře a pohybu.
  • Dvoustavové veličiny (spínaný výstup) - přiblížení, překročení hladiny, překročení tlaku.

 

Portály SensDesk a HWPortal jsou založeny na jednotné platformě, vyvíjené společností HW group. Oba portály poskytují stejné uživatelské funkce a umožňují připojit stejná zařízení. Vyobrazení funkcí a ovládacích prvků, uvedená v tomto článku, odpovídají oběma portálům a liší se pouze v detailech.

Možnosti využití cloudu SensDesk

K čemu vlastně může být dobrý takový webový cloudový server? Obecně řečeno cloudový server napojený na měřící a ovládací jednotky z praktického pohledu umožňuje snadnou vizualizaci a prezentaci naměřených hodnot i možnost vzdáleného ovládání přes internet z jakéhokoliv místa  na světě a z jakéhokoliv zařízení a to vše na jednom společném místě pro mnoho napojených jednotek. Hlavní je však ono "přes internet" a "z jakéhokoliv zařízení".

Měřící či ovládací jednotky, které na konkrétních místech (místnosti, venkovní prostředí, průmyslové haly apod.) sice mají vlastní ovládací rozhraní i zobrazení hodnot prostřednictvím vestavěného webového serveru, ale pro napojení z počítače na ně je nutné být připojen a na lokální LAN (ethernetovou) síť domácnosti, kanceláře či firmy. V běžné praxi vytvořit spolehlivý a dostatečně zabezpečený přístup do lokální sítě z vnějšího prostředí (z prostředí mimo dosah dané ethernetové lokální sítě) vyžaduje vytvořit nějaký šifrovaný VPN kanál, což vyžaduje buď složitou práci IT techniků něco takového nakonfigurovat, nebo použít přídavná zařízení vytvářející tunelový VPN kanál bez sice práce a spolehlivě šifrovaný, ale taková zařízení jsou poměrně finančně nákladná a přitom nedělají nic jiného, než ten komunikační přístup.

A zde je, dle mého názoru, hlavní přínos služby SensDesk.com. Umožňuje sbírat data z měřících jednotek, v sobě je zabezpečeně ukládat a následně velmi přehledně zobrazovat ve webovém prohlížeči libovolného PC, tabletu či chytrého telefonu. Stačí se jen přihlásit na web http://www.sensdesk.com a tam uvidíte hned všechna HWgroup měřící, monitorovací i ovládací zařízení, která v sobě mají v sobě aktivovanou funkci "Portal" a vyplněné konkrétní přístupové údaje pro vytvořený SensDesk účet. Pak již je takto nakonfigurované zařízení viditelné ve Vašem založeném SensDesk účtu a je možné si zobrazovat jeho data i případně ovládat jeho výstupy (pokud zařízení výstupy má). Zprovoznění přenosu hodnot z HWgroup měřící krabičky na SensDesk je jednoduché a je k tomu potřeba jen připojit každou jednotku na síť s přístupem na internet, tedy jednoduše řečeno na lokální síť připojenou na router Vašeho poskytovatele internetu a nic více není potřeba, protože pro 1 až 3 připojená zařízení je služba SensDesk zdarma - v ceně koupené HWg jednotky. Pouze pro velké množství jednotek současně připojených na jeden společný SensDesk účet, tedy již ve většině případů pro výrobní aplikace, je nutné zakoupit rozšíření služby. Nicméně každý si může vytvořit i více různých účtů a tak například živnostníci či soukromé osoby mohou toto omezení obejít za cenu menšího komfortu.

Ve vašem SensDesk účtu pak lze nejen sledovat aktuální měřené hodnoty v reálném čase, ale i "historické" hodnoty v podobě zobrazení v grafu až 3 měsíce do minulosti. V grafu lze kliknout na libovolný bod zobrazené křivky dané veličiny a zobrazit hodnotu v jakýkoliv minulém okamžiku. Navíc lze v jednom grafu společně zobrazit vývoj libovolně více měřených veličin současně a tak velmi snadno porovnávat vývoj a rozdíl hodnot v čase. A to nejen u tzv. analogových měřených hodnot, jakými jsou například teplota, intenzita osvětlení, el. napětí apod. ale i u dvoustavových hodnot, jakými jsou například detekce přítomnosti vody / zaplavení, přítomnosti plynu, osoby, výrobku apod.

U HWg jednotek osazené spínanými výstupy (relé) je pak možné z webu SensDesk i jejich zapínání a vypínání a tedy například z mobilu zapínat vytápění, chlazení, světla apod., což je funkce velmi žádaná zvláště u moderní automatizace domácností a kanceláří.

 

SensDesk v diagnostice a vývoji

Možnost sdružovat časový vývoj naměřených hodnot více senzorů nejen napojených na jednu společnou měřící jednotku, ale i naměřených hodnot ze senzorů napojených na různé jednotky prostřednictvím SensDesk funkce "My Graphs" (tedy Moje grafy) je velmi zajímavá funkce pro potřeby dlouhodobé diagnostiky. V této oblasti je zásadní možnost snadného dlouhodobého kontinuálního měření s průběžným ukládáním hodnot s možností jejich následného snadného porovnání pro vyhodnocení. SensDesk s měřícími jednotkami HWg je tedy velmi zajímavé řešení zvláště pro dlouhodobé sledování / diagnostiku buď parametrů prostředí, vyvíjených strojů a zařízení nebo různých chemicko-fyzikálních experimentů.

 

Například lze u fyzikálních experimentů dlouhodobě měřit  teploty prostředí či kapaliny i současně ve dvou místnostech na dvou pracovištích vzdálených stovky i tisíce km a přitom naměřené hodnoty online porovnávat v jednom společném grafu. Nebo měřit teplotu, el. napětí a el. proud na dvou stejných zařízeních u dvou různých zákazníků a výsledky ihned porovnávat a vyhodnocovat tak například výkon či spolehlivost strojů v různých podmínkách. Studenti realizující dlouhodobý pokus ve školní laboratoři například mohou i s z prostředí domova kdykoliv sledovat stav a následné dlouhodobé vyhodnocení do závěrů experimentu.

 

Závěr

Výhodu cloudu SensDesk ve spojení s měřícími jednotkami HWgroup, jakými jsou Poseidon2, Ares, STE2 a Damocles2, je hlavně v maximální jednoduchosti zprovoznění a napojení na cloud SensDesk jen několika kliknutími myši. Odpadá tedy nějaké náročné programování nebo školení používání složitého přípravku. Služba SensDesk není vhodná pro rychle se měnící procesy, ale pro automatické měření pomalých zdlouhavých procesů měnící se v rámci hodin či dokonce dnů až týdnů. Zde je také zjevná hlavní výhoda zcela automatického záznamu měřených hodnot bez nutnosti zásahu obsluhy.

Video návody pro SensDesk:

HWPortal.cz i SensDesk.com jsou dostupné jako webové portály s podporou mobilních služeb. Liší se dostupností v některých regionech a cenovými plány. Pro zařízení HW group, prodávaná na českém a slovenském trhu, je upřednostněno připojení na HW portal.cz. O vhodnosti konkrétního portálu vás bude prodejce informovat v průběhu výběru zařízení.
Vyzkoušejte demo na adresách: www.sensdesk.com a www.hwportal.cz.
 

Odkazy:

Hodnocení článku: