Jste zde

Monitoring teploty zvýší spolehlivost a bezpečnost rozváděčů

Eaton spustil první diagnostický systém pro trvalé sledování teploty kritických oblastí rozváděčových systémů.Senzory využívají napájení pomocí elektromagnetického pole a bezdrátovou komunikaci na 2,4GHz. Kabeláž senzorů se tak minimalizuje.

Nepřetržité sledování teploty v nízkonapěťových rozváděčích pomáhá snížit riziko výpadku zařízení.Systém analyzuje chování v různých provozních podmínkách a generuje informace o chování rozváděče. Pomocí těchto informací lze systémové upgrady implementovat s výrazně menším rizikem. Diagnostický systém je vhodný pro všechny druhy hlavních distribučních systémů, které vedou velké proudy, jsou umístěny venku nebo v kontejnerech a v zařízeních, ve kterých se předpokládají rozšíření nebo změny.

Diagnostický systém se skládá z autonomních teplotních senzorů, které jsou umístěny v kritických bodech v rozváděči a každých deset minut bezdrátově přenášejí teplotu do kontroléru. Data jsou pak uložena v kontroléru a v případě potřeby mohou být zobrazena graficky nebo vyvolána za účelem podrobné analýzy. Kontrolér používá k zobrazení tepelného chování rozváděče speciální firmware. Může být snadno připojen k systémům SCADA. Diagnostické funkce zahrnují například kontrolu parametrů a generování trendových analýz. Pokud jsou překročeny předem určené prahové hodnoty, generuje se alarm, který se odešle do monitorovací stanice.

Přehřátí je přitom jedním z největších rizik, které existují pro rozváděč. Inteligentní sledování teploty v rozváděči nejen snižuje potenciální nebezpečí pro personál a zařízení, ale také snižuje dlouhodobé provozní náklady. Nový diagnostický systém nabízí altwernativu termovizního snímkování. Protože poskytuje nepřetržité sledování a detekci skrytých nebo těžko přístupných míst v rozváděči, je schopen nabídnout mnohem přesnější představu o tepelném chování rozváděčových systémů a diagnostické a alarmové funkce zajišťují lepší řízení rizik.
Autonomní teplotní senzory používané v diagnostickém systému lze snadno namontovat přímo na sběrnice nebo ve spojích tak, aby byly nezávisle napájeny pomocí elektromagnetického pole. Tato technologie umožňuje měření teploty a přenos dat už při protékajícím proudu 50 A. Systém je bezúdržbový a je ideální do míst, která jsou během provozu nepřístupná, jako například sběrnicové oddíly.

         

Naměřené hodnoty jsou spolehlivě přenášeny bezdrátovou technologií na úrovni 2,4 GHz v souladu s normou IEE 802.15.4 - buď přímo do kontroléru nebo na server na bázi systému Linux. Bezdrátový přenos dat v rámci několika polí minimalizuje náklady na instalaci a konfiguraci. Kromě toho zůstávají sběrnicové oddíly mimo potenciální nebezpečí, ke kterému může dojít při použití běžných senzorů připojených vodiči. Vzhledem k tomu, že každý senzor je samostatně adresovatelný, je podporována přímá implementace v systémech SCADA.

www.eaton.cz

Hodnocení článku: