Jste zde

PLC a průmyslová PC

TEST – HMI, měření, regulace, datalogger v jednom = Dinel MGU-800

Dostal jsem od české společnosti Dinel, výrobce snímačů a vyhodnocovacích zařízení, zapůjčenou zajímavou jednotku s označením MGU-800. Ta v sobě snoubí dotykový displej, řídící a vyhodnocovací jednotku, množství různých vstupů a výstupů a hlavně i širokou škálu digitálních komunikačních rozhraní umožňujících mimo jiné i vzdálenou správu a řízení. Navíc integrovaný USB port přímo v předním panelu pod displejem umožňuje bez námahy stahovat v paměti jednotky uložená naměřená data i nastavenou konfiguraci. Tedy jednotka funguje i jako datalogger.

Čím řídit stroje / zařízení - vlastní jednotka, SBC nebo PLC ?

Nejen z pohledu funkčního, ale i z pohledu manažerského je vždy nutné vybrat optimální řešení, aby nejen bylo dostatečně výkonné, ale také minimalizovalo náklady na vývoj zařízení a bylo co nejvhodnější pro budoucího koncového uživatele. Elektronická řídící jednotka současných strojů, přístrojů a zařízení je obvykle realizována prostřednictvím jednotek PLC, SBC nebo vlastní vyvinuté jednotky. Kdy který typ použít ? Nad tím jsem se pokusil zamyslet...

TEST - Kompaktní PLC Omron CP1L – 6. díl – řízení pohonů

Doposud jsme se v seriálu článku o PLC Omron CP1L hlavně zabývali funkcemi ohledně vstupů. Dnes se podíváme na možnosti využití spínaných výstupů pro potřeby ovládání servomotorů nebo stejnosměrných motorů, pro které programovací prostředí CX-Programmer poskytuje speciální funkce. Díky nim je regulace rychlosti a směru otáčení, řízení pohybu, rozběhu a doběhu velmi jednoduché.

TEST - Kompaktní PLC Omron CP1L – 5. díl – Interrupts

Každé vyspělejší PLC má i možnost využití a obsluhy tzv. přerušení (Interrupts), která umožňují okamžitě (bez prodlení) reagovat na časově kritické okolnosti a stavy aplikace, zařízení či systému, které jsou řízeny PLC. Tuto možnost mají i kompaktní PLC Omron CP1L. Pro začátečníka však zprovoznění režimu přerušení a realizování jeho obsluhy není úplně jednoduché. Pojďme se stručně podívat jako na to...

Stránky