Jste zde

Senzorika

Siemens a Inthouse představili mobilní aplikaci pro technologie budov

Společnost Siemens uvádí ve spolupráci s firmou Inthouse Systems na trh novou aplikaci Inthouse App pro vzdálené ovládání všech zařízení, které využívají Siemens regulátory Climatix. Aplikace je vhodná především pro výrobce kotlů, výměníkových stanic, vzduchotechnických jednotek a dalších zařízení pro technologie budov, kteří nyní mohou svým zákazníkům nabídnout jednoduché vzdálené ovládání a správu koncových zařízení.

Univerzální kompaktní 3D snímače pro řízení i diagnostiku

3D snímače budou postupně součástí většiny plně automatizovaných výrobních linek. Umožní totiž přesné oskenování a odměření povrchu každého produktu a tím získání přesných informací pro řídící systém či kontrolu výroby. Zajímavý sortiment kompaktním 3D snímačů již nabízí společnost LMI Technologies.

Jak pracuje automatická separace produktů z dopravníku ?

V automatických výrobních linkách, kde se využívá dopravy výrobků a produktů po pohybujících se dopravních pásech, je nutné zajistit i automatickou separaci a třídění produktu dle jejich vlastností (hmotnost, velikost, přítomnost některých látek apod.). K tomuto účelu je nutné využít různých separačních zařízení, které musí být co nejpřesněji ovládány řídící elektronikou.

RFID identifikace pro vyšší bezpečnost a kvalitu potravin

Potravinové řetězce jsou nejen čím dál globálnější, ale také stále komplexnější. Informace o původu, kvalitě a bezpečnosti potravin, které denně konzumujeme, jsou proto důležité pro spotřebitele i potravinářský průmysl. RFID technologie pomáhá tyto informace snadněji získávat a využívat.

Měření intenzity dopravy pro silnice i dálnice

Stále větší hustota dopravy na dálnicích a hlavních silnicích vyžaduje využití monitorování v reálném čase a automatickou regulaci prostřednictvím elektronických značek. Základem takového systému jsou pak snímače hustoty dopravy a rozpoznávání typů vozidel za jízdy. Takový systém například nabízí společnost SICK.

Stránky