Jste zde

Uzavřený encoder FORTiS nabízí vysokou přesnost a snížení nákladů

Lineární optický měřící enkodér FORTis umožní  výrobcům obráběcích strojů výrazně snížit náklady na zajištění účinného vzduchového čištění.

Měření v obráběcích strojích má řadu specifických překážek. Vibrace, znečistění prachem, mazivem nebo chladícím médiem výrazně snižuje přesnost měření a životnost měřících systémů. Výrobci proto musí přinášet taková řešení, která zajistí požadovanou přesnost, odolnost a zároveň snadnou údržbu. Často se pro to využívá kontinuální čistění stlačeným vzduchem. Proud tlakového vzduchu zamezí vnikání nečistot do takot chráněných částí, jeho příprava a rozvod ovšem představuje nemalé investiční a provozní náklady. U nového lineárního měřiče FORTis Výrobce Renishaw ukazuje, že i v tomto případě lze chytrou inovací snížit spotřebu profukovacího vzduchu a energie.

Konstrukce enkodéru FORTiS je postavena na osvědčené technologii snímače RESOLUTE společnosti Renishaw a poskytuje vysokou odolnost proti vniknutí kapalin a pevných nečistot. Je vybavena extrudovaným krytem s podélně připevněnými zámkovými břity a utěsněnými koncovkami. Tělo čtecí hlavy je spojeno s utěsněnou optickou jednotkou čepelí, která prochází dvojicí těsnicích břitů DuraSeal po celé délce enkodéru. Lineární pohyb osy způsobuje, že čtecí hlava a optika procházejí podle absolutní stupnice kodéru, která je připevněna k vnitřní straně krytu, bez mechanického kontaktu.

Čistotu vnitřního prostoru v liště měřiče zajišťuje proudící stlačený vzduch. Zatímco protřeba optické jednotky je v jednotkách wattů eelktrické energie, největším zdrojem spotřeby elektrické energie po celou dobu životnosti kodéru je příprava (čištění) proplachovacího vzduchu.
Výhody spolehlivosti použití čistého, suchého vzduchového proplachování k evakuaci lineárních snímačů obráběcího stroje jsou dobře známy, což vede k širokému přijetí mnoha výrobci strojů. Dodávání tohoto proplachování po celou dobu životnosti obráběcího stroje však spotřebovává značné množství elektrické energie, což má za následek dopad na náklady pro uživatele stroje. S řadou lineárních snímačů FORTiS vyvinula společnost Renishaw způsob, jak zachovat výhody spolehlivosti čištění vzduchu a zároveň výrazně snížit náklady na tuto činnost. Těsnicí břity DuraSeal byly vyvinuty speciálně pro enkodéry FORTiS a poskytují vynikající těsnicí vlastnosti pro velmi nízké netěsnosti. Nižší úniky umožňují použití nižších průtoků proplachování vzduchu při zachování krytí IP64, které naši zákazníci očekávají. Konstrukce břitových těsnění DuraSeal je tak účinná, že umožňují 70% snížení spotřeby vzduchu ve srovnání s běžnými uzavřenými snímači. Výsledkem je, že snížené požadavky na proplachování vzduchu znamenají odpovídající snížení emisí CO2e přiřaditelných kodéru a nižší celkové náklady na vlastnictví pro uživatele stroje díky menšímu množství elektřiny potřebné k zajištění tohoto čištění vzduchu.

Renishaw navíc prosazuje chytřejší přístup k čištění vzduchu kodéru, aby pomohla dosáhnout ještě větších úspor. Utěsnění enkodéru FORTiS je tak účinné, že tlak proplachování vzduchu lze nastavit podle úrovně ochrany proti vniknutí požadované pro každou osu lineárního snímače obráběcího stroje. Ve vysoce rizikových případech, kdy jsou enkodéry silně vystaveny působení chladicích kapalin a řezných třísek nebo kdy obráběcí operace vytváří agresivní abrazivní částice, doporučuje společnost Renishaw použít plný tlak proplachování vzduchu 1 bar (0,1 MPa). Mnoho obráběcích strojů má však lineární snímače za stíněním nebo vysoko ve stroji, takže i když budou tyto snímače stále vystaveny částicím, chladivům a olejům po celou dobu své životnosti, bude to v menší míře a riziko je proto nižší. U os se středním a nízkým rizikem lze přívod profukovacího vzduchu do enkodéru FORTiS nastavit na nižší tlak, což ještě více snižuje spotřebu profukovacího vzduchu. V mnoha případech mohou výrobci strojů pomoci zvýšit úspory vzduchu u svých zákazníků nad 70 % a až 91 %.

Enkodéry FORTiS jsou k dispozici s nejoblíbenějšími komunikačními protokoly řadičů a s možnostmi rozlišení od 50 nm do 0,5 nm. K dispozici jsou také systémy snímačů s více snímacími hlavami a varianty funkční bezpečnosti (SIL2 a PLd).

www.renishaw.com/fortis

Renishaw představí svá řešení také na veletrhu EMO Hannover, který proběhne od 18. do 23.září. Pro čtenáře Hw.cz jsou připraveny elektronické vstupenky zdarma.

Hodnocení článku: