Jste zde

Sledování spotřeby energií moderními způsoby

Cena energie již asi nikdy nebude tak levná jako dříve s ohledem na nutnost omezování využití fosilních paliv. Proto je nutné maximalizovat efektivitu využití každé kWh, Joulu tepla nebo m3 vody či plynu. Prvním krokem k tomu je zejména přesnější monitorování a dostupnější vizualizace spotřeby pomocích moderních technologií.

V současné době se stává správné měření a regulace spotřeby energií jednou z hlavních priorit. Tato oblast bude v budoucnu stále důležitější s tím, jak v rámci zvyšujícího se důrazu na ekologické chování, bude potřeba se všemi energiemi zacházet pečlivěji a uvážlivěji. A to nejde bez možnosti přehledného krátkodobého, střednědobého i dlouhodobého měření se snadnou interpretací výsledků a změn prostřednictvím jasných ukazatelů / indikátorů, a to včetně zobrazení vývoje / trendů v grafech v krátkém i delším časovém rozmezí. Zejména vhodně vykreslené grafy hodnot v čase umožňují rychlé a snadné nahlédnutí, zda spotřeba postupně klesá, či roste a také, jak se spotřeba mění v závislosti na roční době či okolních podmínkách, jako je třeba teplota venku i v místnosti. Tyto grafy a hodnoty je však důležité mít možnost si snadno zobrazit na mobilním telefonu, obrazovce televize či počítače, aby byly snadno dostupné.

V dnešním rychlém světě se nikomu nechce někam složitě chodit, někde něco si zapisovat nebo přepisovat. Toto je samozřejmě již dávno překonáno. Dnes jsou dostupné různé měřicí jednotky, které umožňují shromažďovat data z moderních digitálních měřičů nebo přes převodník načítat počítací pulsy starších měřičů a průběžně počítat / archivovat jejich množství v čase. Následně lze pak zobrazovat změny ve spotřebě v různých časových obdobích. Jednou z takových šikovných jednotek jsou moduly HWg-PWR nabízené v obchodě HW serveru (obchod.hw.cz).

Sledování spotřeby v bytových domech / domácnostech

V oblasti domů a domácností může jít nejen o sběr dat z hlavních měřičů energií na přívodu / přístupu do objektu, jako jsou hlavní elektroměr, vodoměr nebo plynoměr, ale ve větších domácnostech, rodinných domech a zejména bytových domech, je stále zajímavější i podružné měření jednotlivých bytů, nebo dokonce i jednotlivých místností. Zajímavé to může být nejen v oblasti elektřiny, ale také spotřeby vody, zejména té teplé, či případně i plynu, pokud je využíván na více místech současně.

Vzdálené měřené spotřeby energií s centrálním cloudovým webovým portálem HWPortal.cz

Například může být i zajímavé monitorovat spotřebu / průtok vody přímo u jednotlivých zdrojů, jako například na přívodu či odvodu vody z pračky, umyvadla či vany / sprchového koutu v koupelně, dřezu či myčky v kuchyni či průtok vody pro splachování na záchodě. Mít přehled o celkové spotřebě na vstupu do domu či bytu může být zajímavé, ale obtížně se následně se spotřebou šetří, když není jasné, kde se nejvíce vody spotřebovává. To může být dobře patrné až z dostatečně dlouhodobého sledování v rámci alespoň několika měsíců. Naopak okamžité měření průtoku může posloužit jako rychlé hlášené nebo alarm v případech nějakého prasklého potrubí, špatně dovřených kohoutků nebo protékajícího záchodu. Včasné upozornění tak může zabránit například mnoha hodinám nabíhající spotřeby bez jakéhokoliv užitku. Tím se pak finanční náklady investované do sledovacího / monitorovacího systému mohou velmi rychle vrátit.

V případě elektrické energie opět celkové přehledné monitorování spotřeby umožňuje mít přehled o dlouhodobých změnách, ale lokální měření spotřeby na více místech pak snadněji pomůže odhalit největší trvalé i krátkodobé žrouty el. energie. I poměrně malá trvalá spotřeba může ve výsledku celoročního zúčtování mít velký vliv na celkovou spotřebu, nebo naopak i časově krátký, ale velmi vysoký opakovaný odběr se též může na účtu za elektřinu velmi projevit. Typickým příkladem může být reálná situace, kdy chalupář mající vlastní čerpadlo pro rozvod vody z vlastní studně do koupelny po zahájení monitorování spotřeby čerpadla brzo zjistil, že se mu toto řešení vůbec nevyplatí provozovat a místo toho raději investovat do napojení obecního vodovodu. Dlouhodobé náklady na elektřinu onoho čerpadla totiž významně převyšovaly náklady na zavedení vodovodu a následné placení spotřeby jeho vody.

Příklad dlouhodobého grafu vývoje a změn spotřeby v cloudovém portálu HW Portaů přístupný přes webový počítač z každého PC i SmartPhonu.

Sledování spotřeby v kancelářích, veřejných a administrativních budovách

To co bylo napsáno výše o domácnostech a bytových domech, ještě více platí o různých veřejných a kancelářských budovách. Již jen ponechání pootevřených kohoutků umyvadel nebo špatně fungující splachování toalet při jejich velkém množství v budově může v rámci roku znamenat mnoho zbytečných provozních nákladů. Dlouhodobé sledování a následné vyhodnocení spotřeby v grafech umožňuje odhalit nepotřebné žrouty a poskytuje informace pro možnost následného efektivního plánování úspor. Okamžitá či krátkodobá kontrola spotřeby zase umožňuje včasnější odhalení problémů a včasného zajištění opravy.

Lokální vlastní monitorování spotřeby elektrické energie jednotlivých pater či dokonce kanceláří, sálů a místností může při zpětném posouzení měnící se spotřeby v čase poukázat na místa zbytečného odběru. Musí například zůstávat kopírka / tiskárna trvale zapnutá i přes noc? Sice má obvykle režim snížené spotřeby při neaktivní činnosti, ale zejména u starších strojů to i tak může být hodně elektřiny. Musí zůstávat v kancelářích přes noc zapnuté uživatelské počítače? Samozřejmě, že servery a síťové jednotky musí jet trvale, ale některé jen přístupové pracovní stanice nikoliv. A i režim spánku počítače stále odebírá elektřinu. Nenechal nikdo v kanceláři zbytečně zapojené další přístroje (jako např. velké prezentační obrazovky), či osvětlení? Sledování okamžitého odběru třeba ve večerních hodinách po skončení pracovní doby na to může hned upozornit.

Vzdálené sledování spotřeby energií v kancelářích - aktuální i dlouhodobé - s centrálním cloudovým webovým portálem HWPortal.cz

Monitorování s HWg-PWR a cloudovým HW Portalem

HWg-PWR je ethernetové zařízení určené pro vzdálený dohled a odečet spotřeby elektrické energie, tepla, vody, plynu či dalších veličin prostřednictvím elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů a dalších snímačů vybavených rozhraním M-Bus.

HWg-PWR 3/12/25 měří spotřebu energií pomocí externích měřičů od standardních výrobců. Lze kombinovat různé výrobce elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů a dalších snímačů. HWg-PWR existuje ve variantě pro připojení 3 nebo 12 nebo 25 externích měřičů s rozhraním M-Bus (EN 13757) a umožňuje zaznamenat až 170.000 hodnot (3 hodnoty každých 15 minut = 590 dnů). Ukládané vybrané hodnoty lze zobrazit v grafu přes WEB rozhraní po přímé připojení na danou jednotku HWg-PWR a může pravidelně odesílat "Report" o spotřebě energie za zvolené období v příloze e-mailu nebo odesílat alarm při výpadku nebo hodnotě mimo rozsah prostřednictvím e-mailu, SNMP Trap nebo SMS zprávy. Také umožňuje přepočet spotřeby (např. z kWh na měnu např. Kč nebo EURO) bez PC a dalšího softwaru. A zejména aktivně odesílá data na cloudový vizualizační portál HW portal přes internetové připojení pomocí protokolu HWg-Push.

Výhody použití M-Bus komunikace je možnost snadného připojení na současné digitální měřiče třetích stran (elektroměry, vodoměry, plynoměry, průtokoměry) a tak lze použít současný již obrovský sortiment měřičů s rozhraním EN 13757 (M-Bus). Je snadné použít měřiče ve speciálním provedení nebo rozsahu (například i nepřímý elektroměr až pro 1.000 A). M-Bus měřiče často poskytují nejen základní měření celkové spotřeby, ale i rozšířené množství údajů. V případě elektroměrů například okamžitou hodnotu, napětí na fázích, cos φ, atd.). Hodnoty z certifikovaných měřičů lze použít i pro lokální vyúčtování / rozúčtování spotřeby.

Příklady použití:

  • Vzdálený monitoring elektroměrů v malých serverovnách a BTS.
  • Nezávislá počítadla energie pro pravidelné odečty spotřeby (den, týden, měsíc, rok ...).
  • Dohled nad spotřebou energie v pronajatých prostorech.
  • Odečet spotřeby energie ve vzdálených či nedostupných prostorách.
  • Zpětná kontrola nad náklady na energie.
  • Kontrola přetížení fáze v třífázových rozvodech.
  • Kontrola podpětí v elektrických rozvodech.
  • Kontrola hodnoty průtoku kapalin.


Kombinace jednotek HWg-PWR a HW Portalu vyřeší kompletní měření a zobrazení hodnot.

Závěr

Měření a sledování spotřeby energií a médií bude stále důležitější záležitostí. I když mohou ceny krátkodobě i klesat, v dlouhodobém horizontu lze v průměru předpokládat spíše trvalý růst zejména z důvodu stále větší optimalizace za účelem efektivnějšího a tedy i ekologičtějšího přístupu. Postupná investice do prostředků sledování a i s následnou možností indikace a regulace spotřeby se tedy rozhodně vyplatí.

Odkazy:

Hodnocení článku: