Jste zde

Srovnání ETS6 vs ETS5

Nový konfigurační nástroj pro knx produkty je tady. ETS6 nabízí vylepšené uživatelské rozhraní, které je podobné webovému prohlížeči. Došlo k rozšíření systémových funkcí včetně podpory knx sucure proxy, knx IoT, knx RF Multi a licenci už lze řešit pomocí cloudu a nejen pomocí usb donglu. Podívejme se na hlavní rozdíly mezi ETS5 a ETS6.

Podpora nových segmentových spojek KNX

V ETS5 byla topologie omezena na 64 zařízeních na jednu linii. Pokud bylo potřeba více zařízení na jednu linii, bylo nutné vložit repeator, který rozšířil linii až na 256 zařízení.

ETS6 je pro topologii mnohem flexibilnější než ETS5. ETS6 podporuje systém KNX TP256. Obsahuje nové segmentové spojky, které spojují liniové segmenty dohromady bez ohledu na typ média. To umožňuje systémovým integrátorům snadněji rozšiřovat stávající projekty o nová zařízení podporující zabezpečení nebo o RF zařízení.

Podpora nového bezpečnostního serveru KNX

ETS5 otevřelo dveře zabezpečeným zařízením v projektech KNX. Výměna dat mezi zabezpečenými a nezabezpečenými (obyčejnými) skupinovými objekty na těchto zařízeních však nebyla možná.

ETS6 podporuje Secure Proxy. Jedná se o rozšíření, které umožňuje nezabezpečeným zařízením komunikovat se zařízeními zabezpečenými. Toto je dokonalé řešení pro dovybavení stávajících instalací zabezpečenými produkty, aniž by se museli odstranit stávající nezabezpečené zařízení KNX. Díky ETS6 lze KNX IP Secure a KNX Data secure kombinovat s nezabezpečenými zařízeními.

Podpora nových KNX RF Multi Devices

Medium KNX RF bylo podporováno v ETS5, ale nový robustní protokol KNX RF Multi již ETS5 nepodporuje.

ETS6 podporuje novou generaci zařízení KNX RF, včetně spolehlivého a robustního KNX RF Multi. Produkty RF Multi přicházejí s dalšími výhodami, jako je povinná podpora zabezpečení, snadná konfigurace – jednotlivé frekvence jsou automaticky nastaveny v ETS. Všechny runtime funkce vytvořené pomocí nástroje Manufacturer Tool jsou zachovány.

Plná podpora KNX Iot

ETS5 učinil první kroky v podpoře KNX Iot. To zahrnovalo nové koncepty, jako jsou webové služby KNX, tagy projektu a metadata. Těchto informací, které byly zahrnuty do projektu, bylo ale málo.

ETS6 rozšiřuje seznam sémantických informací spojených s projektem o standardizované informace poskytnuté pracovní skupinou KNX for IoT. ETS6 přidává na pozadí sémantické informace týkající se umístění, funkcí, funkčních bodů, kanálů a skupinových objektů, aby instalace KNX byly ještě otevřenější zbytku „světa, který není KNX“.

Uživatelské rozhraní - adaptivní řídicí panel

Řídicí panel ETS5 neobsahoval žádné grafické možnosti pro obohacení projektu. Navíc jediným způsobem, jak současně otevřít projekty bylo použití plovoucích panelů.

ETS6 shlukuje a třídí projekty na adaptivním a zcela přepracovaném dashboardu. Díky novým metadatům, jako je úvodní obrázek projektu, typ projektu, tagů a ikony, je rychlé a snadné vyhledávat a přistupovat k projektům.

    

Uživatelské rozhraní - Souběžná práce na více projektech

Práce s pracovními prostory nebo projekty je v ETS5 i ETS6 snadná. ETS5 však umožňovalo pouze jednu instanci, a to ztěžovalo souběžnou práci na dvou nebo více projektech. Jedním z hlavních vylepšení ETS6 je vylepšení ovládání oken a panelů. Svou inspiraci našlo v internetovém prohlížeči.

ETS6 proto zavádí uživatelské prostředí „podobné prohlížeči“ s flexibilním zpracováním karet a oken. ETS6 může běžet současně ve více instancích, a to usnadňuje kontrolu a porovnávání dat v rámci projektu nebo mezi více projekty současně. Kromě toho je snadné maximalizovat, přetahovat a vkládat nebo vytvářet nové instance.

Vytvoření nové karty ve stejné instanci ETS6 je jednoduché. Prostě ji maximalizujte.Tuto novou kartu lze poté přetáhnout a vytvořit novou instanci nebo ji přetáhnout do jiné instance ETS6, aby se do této instance začlenila.

   

Uživatelské rozhraní - navigace 

V ETS5 nebylo možné se pohybovat tam a zpět v projektu. Navíc bylo ve velkých projektech složité spravovat všechny viditelné informace - strom položek a panel výběru každého okna nebyl přehledný.

V ETS6 bylo projektové pracoviště přepracováno tak, aby usnadňovalo navigaci mezi soubory a přidala se funkce zpět/vpřed (pomocí tlačítek, klávesových zkratek nebo kliknutí myší). Hledat projekt v ETS6 je ve skutečnosti stejné jako používat internetový prohlížeč.

    

Uživatelské rozhraní – Optimalizovaný dialog „Propojit s – Link with“   

V ETS5 byly v dialogu „Propojit s“ dvě možnosti: „Vytvořit novou skupinovou adresu“ a „Použít stávající skupinovou adresu“. Aby uživatel mohl rychle pracovat, potřeboval znát nebo pamatovat si aktuální strukturu skupinových adres.

ETS6 implementuje optimalizovaný dialog „Propojit s“ pro mnohem rychlejší propojení skupinových adres a podporuje navíc hromadné propojení objektů se skupinovými adresami!

     

Uživatelské rozhraní – snadná integrace KNX RF zařízení

V ETS5 nebylo možné zařízení KNX TP a KNX RF mít ve stejné topologické linii. To znamenalo, že i pro jednoduchou instalaci bylo nutné vytvořit jednu hlavní (TP) linku a definovat druhou linku pro KNX RF zařízení.

Integrace mezi KNX TP a RF zařízeními je v ETS6 mnohem jednodušší. Pomocí spojky KNX TP/RF mohou všechna zařízení patřit do stejné jediné linky v topologii.

Licencování v cloudu

 V ETS5 byl jediný způsob, jak mít aktivní licenci - použít dongle. Pokud uživatel zapomněl dongle, nebylo možné upravit projekt s více než 5 zařízeními.

Nový licenční model ETS6 podporuje licencování založené na cloudu i donglu. Díky tomu lze pracovat offline, pokud není k dispozici připojení k internetu. ETS6 se připojuje k uživatelskému účtu MyKNX za účelem získání licenčních informací.

Vylepšené aktualizace

 V ETS5 nebyly oznámeny informace o nových verzích ETS5, takže uživatelé ETS si nebyli vědomi důležitosti těchto vylepšení.

V ETS6 je intuitivní systém upozornění, které uživatelům připomene důležité aktualizace. Udržování ETS6 v aktuálním stavu si zajistíme ty nejnovější funkce a také stabilitu ETS. Před každou aktualizací jsou k dispozici také poznámky k aktuální verzi.

 

Originál v angličtině: https://www.ets6.org/ets6-vs-ets5/

Více informací o ETS6 a možnost stáhnout si demo verzi naleznete ne stránkách https://www.ets6.org

Hodnocení článku: