Jste zde

Topologie KNX TP1-64 se mění na KNX TP1-256

Až dosud byla standardní topologie KNX TP1-64 omezena na 64 zařízení na linii. Pro instalaci s více než 64 zařízení na lince bylo nutné použít linkový opakovač a další napájecí zdroj. Tím bylo možné rozšířit linii na čtyři segmenty a dosáhnout tak umístění 256 zařízení na linii. Nyní to lze i bez použití opakovačů.

Nová topologie TP1-256 nyní umožňuje připojit 256 zařízení na linii bez potřeby opakovačů na dané lince. To je způsobeno pokrokem v čipech, které umožňují každému zařízení připojeni na KNX sběrnici. Tomuto čipu se říká Bus Couple Unit. To nejen zjednoduší programování instalace KNX, ale sníží se i celkové náklady na instalaci.

Další výhodou KNX TP1-256 je, že nyní je možné mít 256 zařízení přímo na páteřní linii (oblast 0). Požadavky na napájení zařízení platí stejné i pro nový standard KNX TP1-256. Většina KNX zařízení má mít průměrnou spotřebu 10 mA.

Vše tedy spočívá v použitém zdroji. Maximální délka sběrnice v linii zůstává stejná a to 1000m, největší možná vzdálenost od napájecího zdroje je 350m. Platí, že v jedné linii mohou být použity až dva centrální napájecí zdroje, přičemž jejich vzdálenost měřená po sběrnici TP musí odpovídat požadavkům uváděným v katalogové dokumentaci výrobce. Dříve to bylo specifikováno obecně a to 200m. Teď přenesla KNX organizace tuto zodpovědnost na výrobce zdrojů a ti teď definují tuto vzdálenost. Na přístrojích nejvzdálenějších od napájecího zdroje (na koncích vedení sběrnice) nesmí být naměřeno nižší napětí než 21V DC.

Topologie KNX-256 (Zdroj obrázku: http://knxtoday.com)

Na trhu jsou běžně dostupné zdroje o hodnotě 320mA, 640mA a dokonce i 1280mA. KNX organizace počítá s dostupností zdroje s hodnotou 2560mA, který zatím na trhu není dostupný. Nicméně výrobci KNX zdrojů již informovali, že se vývojem těchto zdrojů zabývají a v dohledné době budou první vzorky na světě.

Z toho vyplývá, že počet zařízení je prozatím omezen spíše jejich kolektivní spotřebou energie než topologií systému. Při plném využití přístrojových kapacit všech linií (15 linií a hlavní linie v každé oblasti, 15 oblastí propojených páteřní linií), lze v jediné instalaci namontovat více než 61000 KNX přístrjů.

Kompatibilita KNX TP1-64 a KNX TP1-256 zařízení

Všechna zařízení vyráběná a dodávaná po roce 2019 jsou kompatibilní s KNX TP1-256, a proto vyhovují novým předpisům KNX TP1-256. Zařízení před tímto datem budou v souladu se starým standardem KNX TP1-64. Jak KNX TP1-64, tak KNX TP1-256 zařízení jsou kompatibilní s ostatními a mohou být použita společně v rámci instalace. Pokud se v systému použije směs zařízení KNX TP1-64 a KNX TP1-256, každé zařízení KNX TP1-64 zabírá místo čtyř zařízení KNX TP1-256. Pokud je celkový počet zařízení menší než 256, linka bude pracovat správně.

Více informací na: http://knxtoday.com/2019/07/13941/the-new-knx-tp1-256-topology-more-devices-and-fewer-line-repeaters.html

 

Hodnocení článku: