Jste zde

Online dohled senzorů poskytuje nový portál SensDesk zdarma

Sledovat dálkově teplotu, vlhkost nebo příkon spotřebičů dnes může každý, kdo má přístup k internetu. Senzorové jednotky, připojené do IP sítě, komunikují s webovým portálem SensDesk, který uživatelům poskytuje jednoduše pochopitelný přehled i základní zpracování dat.

Standardně využívané dohledové systémy vyžadují robustní IT podporu v podobě vlastních serverů a dohledových aplikací. Pro nasazení mimo oblasti průmyslu, datových center nebo správy budov jsou využívány málo a pro sledování několika měřidel jsou předimenzovány. Díky nově spuštěnému portálu SensDesk.com mohou mít přehled o stavu svého domu či firmy všichni, jedinou podmínkou je připojení sledovaného objektu k internetu. Tam kde internet není, lze alternativně nasadit GSM/GPRS přenos dat.

SensDesk varianty prehledu

Pro různé typy veličin nabízí portál SensDesk různé varianty zobrazení stavu.

Spektrum sledovaných veličin je přitom velmi široké. Od teploty prostředí, vlhkosti vzduchu, signalizace zaplavení a jejich kombinací lze vyhodnocovat i složitější měření v kotelnách, sušárnách, chladírenských boxech nebo sklenících. Hodnoty čidel mohou být kombinovány s výstupy měřičů napětí, proudu, elektroměrů, plynoměrů nebo vodoměrů. Uživatelé mají možnost kdykoli přistoupit na portál SensDesk.com a sledovat okamžitou situaci i její vývoj v čase. Portál hlídá situaci i v době, kdy uživatel stavu nevěnuje pozornost. V případě, že hodnota jakéhokoli měření překročí nastavenou mez, portál okamžitě odešle e-mailovou zprávu o události na nastavené adresy.

Pro přehled situace všech lokací je k dipozici tabulka i mapa senzorů.

Všechny připojené senzory mohou uživatelé sledovat a spravovat odkudkoli, nezávisle na tom, kde jsou umístěny. Přes web lze nastavit názvy senzorů a lokací, skupiny i rozmezí hodnot jednotlivých čidel, při jejichž překročení bude odesláno upozornění. Portál SensDesk poskytuje také přehled senzorů v mapě a grafy měření. Všechna naměřená data pak lze přenést do vlastního počítače k dalšímu zpracování.

Stejný komfort jako uživatelům poskytuje portál SensDesk i technikům při instalaci čidel. Senzorové jednotky z produktové řady HW group obsahují utilitu pro automatickou konfiguraci přístupu k portálu. Připojení senzorové jednotky do sítě Ethernet a propojení s portálem SensDesk je tak záležitostí několika minut podobně jako například instalace domácí Wi-Fi sítě. Není nutná žádná konfigurace dalších serverů ani žádné další náklady.

Vyzkoušejte si demo účet na portálu SensDesk.

Již brzy vám přineseme podrobnou recenzi portálu SensDesk, která se bude věnovat připojování senzorových jednotek a všem možnostem portálu.

Hodnocení článku: