Jste zde

RFID sledování výroby a logistiky

Pro zvýšení efektivnosti výroby, skladového hospodářství nebo logistiky materiálů, výrobních prostředků nebo hotových výrobků, je potřeba nutně zajistit monitorování pohybu všech jednotlivých výrobků a komponent, klasifikaci použití a nákladů, naskladnění a vyskladnění nebo jejich zpětnou dohledatelnost a historii.

Zajištění spolehlivého řízení a vyhodnocení

V tomto směru je nutné jednak zajistit vhodné automatické a spolehlivou identifikaci každého předmětu i hromadných balení a také následné ukládání záznamů a jejich statistické vyhodnocení. To je možné snímací straně zajistit prostřednictvím technologie bezdrátové identifikace RFID, zatímco ukládání a vyhodnocení provádí centrální serverový nebo cloudový systém, kam jsou jednotlivá RFID snímací místa napojena a odesílají z nich získaná data. Čtecí a zápisové antény musí svým vhodným umístěním a snímacím dosahem zajistit spolehlivé zachycení a přečtení RFID štítků (tzv. tagů) všech procházejí produktů a následné odeslání dat, zatímco vyhodnocovací softwarový systém musí zajistit spolehlivý příjem dat, jejich dlouhodobé uložení a i vhodné statistické vyhodnocení a vizualizaci výsledků.

Důležité je v tomto směru právě slovo „spolehlivé“, což v praxi znamená profesionální navržení komplexní konfigurace hardwarového i softwarové systému na míru dané aplikaci tak, aby se zcela vyloučila nebo alespoň minimalizovala poruchovost a možnost nechtěného i záměrného obelstění systému. V tomto směru je tedy vhodné zvolit pro realizaci takového dodavatele-partnera, který poskytuje a umí komplexně zajistit všechny části systému nejen z pohledu dodání, ale i instalace a následné kvalitní servisní pomoci a poradenství.

RFID snímání

Moderní výrobci RFID systémů, aby dnes byli úspěšní, dnes již zajišťují nejen dodání různých typů RFID čtecích a zobrazovacích zařízení, ale i službu odborného výběru typů pro dané konkrétní umístění návrhu vhodného umístění i následné instalace. Například v sortimentu finského systému Vilant jsou nejen mobilní ruční čtecí zařízení s displejem pro okamžité vyhodnocení, ale i jednotky pro fixní instalaci na dopravní cesty nebo celé kompletní průchozí brány pro automatické zachycení a přečtení všech procházejících produktů v jednotlivém i hromadném balení v krabicích či bednách, ať již jsou přesouvány či přepravovány ručně, na paletových vozících či přepravovány vysokozdvižnými prostředky.

Možná je i detekce směru pohybu a tím rozlišení zavážení i vyvážení výrobků a materiálu. Také lze instalovat RFID snímací systém i přímo do vysokozdvižných vozíků, kde vyhodnocovací jednotka umí správně na základě pohybu odlišit RFID tagy bedny či produktů aktuálně přepravované, od stojících produktů míjených během transportu.

Data jsou pak prostřednictvím kabelové nebo bezdrátové datové komunikace LAN, WiFi, GPRS, 3G/4G apod. předávána do centrálního databázového serveru.

Softwarové vyhodnocení

V oblasti softwaru dnes moderní dodavatelé nabízí dodání, instalaci i správu kompletní serverové aplikace provádějící nepřetržitý příjem dat ze všech mobilních i statických RFID jednotek a jejich uložení v databázi. Následně je možné dle nastavených parametrů obdržená data roztřídit na základě místa a času přečtení či typů kódů a následně výsledky poskytnout nadřazenému systému buď pro statistické vyhodnocení pro manažerské účely, ERP podnikové informační systémy, MES výrobní informační systémy či WMS skladová hospodářství, nebo pro přímé automatické / robotické řízení chodu výrobní linky, skladu či logistiky prostřednictvím průmyslových počítačů či PLC. Standardně jsou obvykle podporovány komunikační / přenosové protokoly TCP/IP, HTTP/XML, OPC, SQL nebo REST.

Jednou ze standardních softwarových funkcí již je software umožňující nepřetržité sledování pohybu materiálů a komponent výrobním procesem (tzv. Asset Tracking) nebo řízení příjmu a výdeje výrobků ze skladu nebo sledování vratných obalů či dílů pro předání subdodavatelům (tzv. Supply Chain). Jako příklad lze uvést aplikaci Vilant Visibility Manager. V dnešní době již u  moderních systémů je samozřejmostí možnost vzdálené správy a nastavení RFID jednotek a i možnost vestavby speciálních funkcí dle specifických charakteristik každého provozu či aplikace.

Závěr

Sledování pohybu produktů pomocí RFID již dnes neznamená jen koupení RFID čtečky, ale pro opravdu efektivní využití celého systému s co největším podílem automatizace je nutné si zajistit a realizovat  již kompletní sledovací systém.  Ten by měl zahrnovat nejen hardware, ale i kompletní softwarové řešení napojené na skladové hospodářství a i s možností vzdáleného dohledu a správy.

Odkazy:

Novinky firmy Turck můžete vidět také na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 7. do 11.10.2019. 
Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 50% vystavovatelů a 10% návštěvníků. Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. V roce 2019 se MSV zaměří také na investiční příležitosti, tedy Start up projekty, nové nápady, inovaci jako příležitost k investicím.
https://www.bvv.cz/msv/msv-2019/

Hodnocení článku: