Jste zde

RFID identifikace pro vyšší bezpečnost a kvalitu potravin

Potravinové řetězce jsou nejen čím dál globálnější, ale také stále komplexnější. Informace o původu, kvalitě a bezpečnosti potravin, které denně konzumujeme, jsou proto důležité pro spotřebitele i potravinářský průmysl. RFID technologie pomáhá tyto informace snadněji získávat a využívat.

Pokrok ve vývoji potravinářských technologií, globalizace obchodu, ale také naše změněné stravovací návyky vytvořily nové rámcové podmínky pro výrobu a konzumaci potravin. Tzv. sledovatelnost potravin je v moderním průmyslu stále důležitější požadavek. Je to proces sledování historie produktů a sdílení dat v celém výrobním a zpracovatelském procesu ve stylu "z farmy až na vidličku" nebo "z výběhu až na talíř". I když dohledatelnost byla v potravinářství a nápojářském průmyslu vždy důležitá, poslední roky, kdy se zvyšuje množství reklamací způsobené nekvalitním pěstováním, různými poškozeními při přepravě, zpracování nebo skladování a současně s tím se zpřísňují zákony i požadavky prodávajících na kvalitu, hodně firem přechází z papírové administrativy na spolehlivější proces elektronického sledování.

V tomto směru byly mnoho let stěžejní technologií čárové kódy. Jak postupně potraviny procházely jednotlivými výrobními procesy, byly jejich obaly opakovaně označovány (otištěny nebo polepeny) čárovým kódem. Nevýhodou tohoto procesu, zvláště při náročnějším procesu zpracování, je nutnost opakovaně znovu a znovu nalepovat další čárové kódy po každém provedeném úkonu. Navíc čárové kódy jsou obvykle dost náchylné na poškození vodou, teplotou či nejrůznější zašpinění, které pak v procesu snadno způsobí jejich nečitelnost. To může ve výsledku způsobit až "zaseknutí" celého výrobního procesu a zpomalení produkce. Zvláště v zemědělství v prvotním systému svozu a zpracování často dochází ke kontaktu s proměnlivým venkovním počasím, bahnem, prachem atd. Zde je použití čárových kódů doslova nevhodné. Proto zvláště zde se hodí nasadit technologii bezdrátové elektronické identifikace RFID, kde dnes čipy (tzv. tagy) i samotná čtecí zařízení jsou svojí koncepcí a konstrukcí výrazně odolnější proti vodě, vlhku a chladu nebo suchu a horku než papír a čárové kódy. Navíc informace do tagů lze opakovaně číst a zaznamenávat a tak lze jeden stejný tag použít v průběhu celého výrobního procesu nebo lze informace z tagu na jednom typu obalu snadno přehrát do dalšího tagu bez ztráty informace při překládání do jiného obalu.

Pěkný praktický příklad ze zemědělství je sledování a i urychlení zpracování vysoce kvalitních rajčat na výrobu kvalitních rajčatových pyré v australské společnosti KAGOME. Rajčata jsou zde proto pěstována na polích a jejich prvotní zpracování je tedy výrazně složitější než u velkoskleníkových rajčat. Zde na polích jsou provozováno 12 sklízecích strojů, které nakládají rajčata do 300 velkých kontejnerů, každý s kapacitou 14 tun. Každý naplněný kontejner s čerstvými rajčaty se následně musí nákladními vozy převézt z pole do sběrného místa, kde se nejdříve kontejnery zváží a následně vyloží. Každý nákladní vůz může najednou převézt až 3 kontejnery. Ještě před 3 roky firma využívala při tomto svozu pro proces kontroly kvality a dohledatelnosti papírovou dokumentaci informující o čase a místa / lokaci pole sklizně, čase přepravy atd. Tu vyplňovali a následně dále předávali přímo řidiči svážecích vozů ve formě dvou formulářů. Tím často docházelo k lidským chybám ve vyplnění nebo jejich ztrátám a také celý proces předávání dokumentů zabíral tolik času, že se na příjmu nákladních vozů na vážení a složení kontejnerů často vytvářely fronty vozů.

Proto se firma odhodlala přejít od papírové dokumentace k elektronickému RFID sledování. RFID technologie (Radio Frequency Identification) se po již poměrně masivním zabydlení v automobilové výrobě, stále více uplatňuje i v potravinářství jako prostředek sledování původu a zpracování potravin pro vylepšení kvality a snížení cen. Implementace na malé i velké kontejnery, přepravky, pytle a krabice obsahující již nezpracované potraviny jako zelenina, ovoce, maso, koření a různé přísady umožňuje interaktivní sledování původu i jednotlivých "příměsí" následného výsledného smíchaného produktu - potraviny. Navíc čtení RFID umožňuje i za pohybu krabic / tagů snadných průchodem "čtecí/zápisovou branou" tvořenou jednou řídící jednotkou i s více anténami (dvěma nebo třemi), aby při průchodu nezáleželo na natočení obalu / kontejneru a tím žádný produkt nezůstal neidentifikován.

Například ve zmíněném případě firmy KAGOME se využívá RFID tagy umístěné na každém kontejneru s rajčaty pro identifikaci a sledování odjezdu z pole, při vážení až jejich po vysypání do zásobníku ve zpracovatelském závodě. Ke čtení a zápisu (přidávání informací do tagu) se zde konkrétně využívá RFID jednotek Sick RFU63x a napojenými až 3 anténami. Data tagů jsou drátově i bezdrátově přenášena do centrálního počítačového systému řízení a dohledu kvality. Tímto způsobem téměř odpadla i papírová dokumentace a zvýšila se spolehlivost a dostupnost údajů. Také průběh nakládky, převozů, vážení a předání do skladu se urychlila a optimalizovala, takže již nevznikají na jednotlivých stanovištích nárazově čekající fronty nákladních vozů. Ve výsledku se optimalizací dokázalo za 12 hodiny práce sklidit, odvézt a zpracovat o 504 tun rajčat více než při papírové administrativě.

Poznámka:

Článek vznikl jako volný překlad anglického článku "Automated tomato harvesting at KAGOME" na zveřejněný na webu společnosti Sick GmbH.

Odkazy:

Hodnocení článku: