Jste zde

TEST novinky - RFID přístup do skříní a rozvaděčů s SH4 a SH4e

Místo klíčů, které lze snadno ztratit, lze do IT a elektro skříní, serverových stanic a elektrorozvoden přistupovat přes RFID čipy s různými přístupy pro různé pracovníky, techniky a servisáky. Navíc elektronická registrace příchodů umožňuje zpětně jednoznačně zjistit a identifikovat osoby, které prováděly úpravy, kontroly či změny nastavení zařízení.

K čemu použít jednotku HWg SH4 případně i s rozšířením SH4e?

První příklad - přístup do měřicích a rozvodných skříní:

Přístup k elektrozařízením, k životu nebezpečným napájecím silovým rozvodům nebo velmi citlivým měřícím zařízením by měl být snadno kontrolovatelný, ale na druhou stranu nenáročný pro potřeby servisu a údržby. Typicky se v areálu velkých průmyslových firem (velké výrobní podniky, elektrárny, doly/lomy, cementárny apod.) nacházejí různě "rozeseté" elektrorozvodny, samostatné rozvaděče, měřící stanice či automatické stroje bez trvalého dohledu, u kterých je potřeba zablokovat přístup pro "neodborný" personál (např. uklízeči, pomocná prac. síla, mechanici apod.), ale naopak velmi snadno zpřístupnit pro rychlý zásah školené elektroúdržby a zvláště servisních techniků, které dnes obvykle reprezentují pracovníci externích firem.

V případě zajištění běžným zámkem s klíčem stojí externí servisáky často mnoho drahocenného času jen zajištění příslušných klíčů potřebných rozvaděčů, místo toho, aby čas využívali pro skutečně odbornou práci a opravy. Při placeném servisu to pak bývají i nemalé finanční náklady navíc, protože práce odborného technika může stát i tisíce Kč/hod. Protože klíčů nemůže být mnoho, aby se nad nimi neztratil přehled, bývá jich obvykle jen několik, často "střežených" vedoucími pracovníky firmy. Předávání klíčů tak časově omezuje jak je, tak techniky, kteří je rychle potřebují. Navíc u mechanického zámku nelze v reálném čase ani zpětně monitorovat příchody a odchody a tím hlídat či zpětně vyhodnotit, kdo se zařízením manipuloval.

Všechny výše uvedené problémy pak snadno řeší RFID zámky a přístup s jednotkami SH4, kde za každých okolností je možné zjistit, které osoby či firmy na zařízení pracují či pracovaly. Navíc každý pracovník či servisní firma může mít trvale svůj přístupový RFID čip (tag), a přesto mají vedoucí pracovníci kdykoliv možnost přístup v databází zablokovat nebo časově omezit dle potřeby. Tím nikdy neztrácí přehled nad situací.  

Druhý příklad - IT skříně a serverovny:

Běžně jsou rackové skříně či i celé prostory umístění počítačových serverů chráněny zámky pro zamezení přístupu nežádoucích osob a naopak snadnému přístupu IT techniků. Pro tyto aplikace jsou RFID systémy v podobě jednotek SH4 a SH4e ideální. Základní jednotka SH4 poslouží jako hlavní "krabička" s napojenou čtečkou RFID, až 2 ovládanými zámky a až 2 magnetickými snímači otevření dveří, zatímco jednotka s přídavkem "e" (tedy SH4e) slouží jako rozšíření základní SH4 o další dva vstupy/výstupy pro zámky a případně snímače dveří či odchozích tlačítek. 

Jednotky HWg SH4, SH4e a instalační kit

Celý systém řízení přístupu / odemykání dveří pomocí RFID čipů či případně i zadáváním kódu na klávesnici s jednotkami HWg SH4, SH4e i elektricky ovládanými zámky se může realizovat buď ve stylu "chci jen jednotku SH4 a RFID a zámky mám či si koupím jinde" nebo bez práce stylem "vše koupím již současně s jednotkou SH4" jako k ní nabízený tzv. "instalační kit". Ten tvoří kompletní instalační sadu i s podrobným obrázkovým manuálem - kam, co a jak zapojit, aby vše na první zapnutí fungovalo.

Já jsem osobně vyzkoušel kompletní základní instalační kit s SH4 i rozšířením SH4e, který je ideální právě pro instalaci do rackových skříní, ale lze jej zabudovat i do mnoho různých rozváděčů. Konkrétně byl jeho obsah tvořený RFID čtečkou s klávesnicí, elektricky ovládaným zámkem, magnetickým čidlem otevření dveří. Součástí kitu je i několik RFID klíčenek.

Příklad běžící jednotky SH4 i s napojeným rozšířením SH4e se zapojeným kitem tvořeným RFID čtečkou s klávesnicí, elektricky ovládaným zámkem, magnetickým čidlem otevření dveří. Součástí kitu je i několik RFID klíčenek. V mém případě jsem pak měl navíc připojeno ještě odchozí tlačítko, které po stisku otevře zámek i bez přiložení RFID klíčenky.

Základem celé sestavy je modrá, celokovová krabička řídicí i ovládací jednotky HWg SH4 o velikosti cca 100x95x30 mm. Ta je však téměř shodná i s rozšiřující jednotkou SH4e, protože ta se liší jen menším počtem připojovacích konektorů (chybí např. vstupy pro RFID čtečku). Má totiž jen ethernetový port a ve shodě s SH4 dvě připojovací rozhraní pro připojení zámků, včetně možnosti připojení dveřního magnetického snímače nebo potvrzovacích tlačítek pro kontrolu otevření / zavření dveří.

Jednotka SH4 je srdcem celého systému řízení přístupu, protože umožňuje vyhodnocovat RFID kódy načtených čipů (tzv. tagů), porovnává je s vytvořenou databází. Pak dle nastavení přístupových práv daného konkrétního čipu otevře či neotevře (odemkne či neodemkne) současně libovolný počet nastavených dveřních zámků připojených buď přímo na hlavní jednotku SH4 nebo na některou rozšiřující jednotku SH4e, která je připojená na ethernet a nastavená, že má komunikovat s příslušnou SH4. 

Každá hlavní SH4 krabička má vstupy a výstupy na připojení dvou RFID čteček či RFID čteček s klávesnicí a dvou výstupů pro ovládání elektrických zámků. které jsou zde značeny jako 1001 a 1002. Přes webové nastavovací rozhraní jednotky SH4 nebo počítačový program DCD2 stačí nastavit pro jaké přijaté RFID kódy, které reprezentují jména konkrétních osob, se zámky mají otevřít. Přesněji řečeno nastavit, které RFID kódy otevírají zámek 1001, které 1002 a které oboje. Mimo RFID lze ještě přidat identifikaci libovolným číselným kódem, který je po přiložení klíčenky (tagu) nutné naťukat na klávesnici. RFID kód je však hlavní, takže číselný kód lze použít jen jako doplňkový. Samostatně použít nelze.

Pokud ovládané zámky nestačí, je možné si pořídit jednu či více jednotek SH4e, které se také připojí na ethernet a "navážou" na IP adresu základní jednotky SH4, v jehož nastavovacím webovém rozhraní se objeví jako další dva ovládané zámky 2001 a 2002, případně u další SH4e zámky 3001 a 3002 a tak dále...

Nastavení a provoz SH4 + SH4e s RFID čipy a el. zámky

Pro potřeby nastavení a provoz přístupů prostřednictvím zařízení SH4 jsou k dispozici dvě následující možnosti:

  • Webové rozhraní běžící přímo uvnitř krabičky SH4 přístupné lokálně i vzdáleně přes ethernetovou/internetovou komunikaci
  • PC software DCD2, který běží na počítači správce / uživatele a vzdáleně komunikuje s SH4 opět přes ethernetovou/internetovou komunikaci
Webové rozhraní SH4 s připojeným SH4e

Ovládací webové rozhraní přímo v každém zařízení SH4 umožňuje provádět kompletní nastavení, ovládání a kontrolu funkce přes běžný webový prohlížeč bez nutnosti cokoliv do PC správce či uživatele instalovat. Tento režim ovládání je již uživatelům nějakého zařízení od společnosti HWg velice dobře známý, protože ho má již dnes většina HWg produktů.

Oba vstupy pro připojení RFID čteček i jednotlivé "sady" dvoustavových binárních výstupů pro připojení elektrických zámků v SH4 nebo SH4e jsou zobrazeny v seznamu. V příslušných oknech "RFID" a "Door" se pak provádí nastavení zvoleného typu RFID čtečky a elektrického zámku.

Nastavovací okno řídící jednotka SH4 (obr. vlevo) a rozšiřující jednotky SH4e (obr. vpravo).

Vytvoření databáze uživatelů a jejich RFID čipů se provádí velmi jednoduše v okně "User DB".  Ani není nutné zjišťovat a vyplňovat RFID kód ručně, ale prostě jen přiložíte RFID čip ke čtečce a pak kliknete na políčko "Add User" a již jen doplníte zbylé identifikační údaje uživatele (jméno, příjmení ), které slouží však jen čistě pro orientaci správce v databázi. Zbývá již jen přidat číslo výstupu dveří, které se mají otevřít (tedy Door1 nebo Door2 nebo oboje). A to je vše. Po "Save" již to je hned aktivováno a funguje. Tedy velmi jednoduché. Případný požadavek na číselný kód zadaný na klávesnici pro otevření příslušných dveří se provádí přímo v nastavení příslušného modulu dveří "Object Door". Mimo databáze je samozřejmě možné dát povel k otevření dveří i ručně kliknutím na příslušnou ikonu v úvodním okně "Home".

Software HWg DCD2 s připojeným SH4 a SH4e

Výhodou počítačového softwaru pro OS Windows (pracuje na WinXP, Vista, Win7 a Win8) je možnost z jednoho "okna" ovládat a spravovat najednou více na síť připojených SH4 i SH4e krabiček, zatímco v případě webového rozhraní SH4 je nutné se ke každé jednotlivé SH4 připojit samostatně přes příslušnou IP adresu.

V DCD2 uvidíte všechny aktuálně napojené krabičky současně, stavy jejich dveří i RFID čteček a lze i jeho prostřednictvím vzdáleně každou SH4 i s navázanou SH4e nastavovat. Narozdíl od podobných konkurenčních systémů se provedená nastavení vždy nahrávají přímo do příslušné SH4 ovládající konkrétní dané dveře, takže ani po ztrátě připojení s počítačem se softwarem DCD2 je přístup do dveří stále plně funkční.

Program je dodáván na CD společně v balení se zařízením SH4 a instalace pod OS Windows je otázkou okamžiku. Po zapnutí programu je nejdříve nutné jednotky SH4 i případné na společnou síť připojené SH4e  vložit do zobrazeného stromového seznamu pomocí vlevo dole uvedeného tlačítka "Add". Následně se v hlavním centrálním okně objeví právě připojená zařízení SH4 i SH4e a po jejich rozkliknutím i jejich RFID čtečky a "dveře (Door)" (v případě SH4e samozřejmě jen "Doors", protože ty vstupy neobsahují). Aby je bylo možné ovládat a zobrazovat jejich stav, je nutné je vybrat pravým tlačítkem a zadat "Add". Tím se objeví v hlavním seznamu "Location" a je možné s nimi dále pracovat (zobrazovat jejich stav, dveře jedním klikem ručně otvírat/zavírat  apod.) a také je zařazovat do skupin například dle jejich umístění (Skříň 1, Rozvaděč 2, Rack 3 apod.).

Pak je již snadné je rozlišovat podle identifikace zvolené uživatelem. Vytváření databáze osob je pak podobně jednoduché jako v případě webového ovládání SH4. Prostě stačí jen vyvolat okno "Users", kliknete na "New User" a pak stačí vyplnit jen libovolné identifikační údaje příslušné osoby s oprávněním pro vstup a ručně zadat nebo automaticky přes čtečku načít RFID kód jemu přiděleného čipu či karty.

Přidání do databáze nové osoby pro přístup a následně správa osob databáze  je v softwaru HWg DCD2 velmi jednoduché.

Závěr

Pro každého, kdo řeší potřebu elektronicky řízeného vstupu osob do rozvoden, rozvaděčů, elektro či IT skříní, je zařízení SH4 s případným rozšířením SH4e a případnými doplňky či přímo s nabízenými kity ideálním řešením. Snadná je instalace, zprovoznění i nastavení.

Jednotku SH4 jako samostatné zařízení, případně doplněnou o rozšiřující jednotku SH4e nebo o různé instalační kity se zámky, je možné objednávat přes internetový obchod HW Serveru - viz položka  HWg-SH4 IT set a HWg-SH4e.

Odkazy:

Hodnocení článku: