Jste zde

RFID pásky a štítky pro elektronickou indentifikaci nejen vodičů, kabelů a trubek

RFID radiová identifikace se postupně prosazuje ve stále více aplikacích, včetně těch, které byly doménou různých tištěných štítků. Podobnou aplikací je například i označování vodičů, kabelů, trubek, hadic apod. Dnes lze snadno zakoupit různé RFID integrované v kabelových štítcích nebo ve stahovacích / vázacích páskách pro snadnou instalaci.

Zajímavý sortiment v oblasti RFID vázacích pásek a štítků pro označování kabelů a vedení nabízí například společnost HellermannTyton, kde je možné si vybrat z několika různých provedení:

  • Různě barevné polyamidové vázací pásky s integrovaným LF nebo HF RFID transpodérem.

  • Modré polyamidovo-kovové vázací pásky s LF nebo HF RFID transpodérem detekovatelné detektorem kovů či X-Ray rengenem.

  • Červené snímatelné polyesterové pásky s kovovými přezkami s HF a UHF RFID transpodéry.

  • Kolébka s HF transpodérem z TPU materiálu odolný i slané vodě pro upevnění na kabel či trubice běžnými vázacími páskami.

 

Všechny uvedené identifikační RFID prvky prakticky fungují jako elektronické radiové štítky bez napájení jako náhrada za doposud běžně využívané tištěné štítky. V RFID transpodéru je uloženo identifikační číslo a to buď jedinečně pevně dané od výroby v případě nízkofrekvenčního LF provedení (přenosová frekvence 125 kHz) nebo libovolně přepisovatelné u provedení vysokofrekvenčního HF (přenosová frekvence 13,56 MHz)  a UHF (přenosová frekvence 869 MHz). U nich je také možné nahrát kompletní datum.

Jedinečný kód lze využít pro jednoznačnou identifikaci vodiče, kabelu, trubky či jiného vedení pro zajištění, serializaci, sledování a identifikaci produktů v oblastech správy zdrojů, elektrické inspekce, skladových zásob, distribuce a pronájmu, a také pro snadné řízení údržby a oprav. Možnost uložení (nahrání) data lze využít pro definování data výroby, data spotřeby, či poslední kontroly nebo revize. Výhodou RFID pásek a štítků proti těm tištěným je jednoznačná identifikace prostřednictvím čtecí / zápisové RFID jednotky s přenosem do PC. Odpadá tedy možná chybovost špatným opsáním čísla/kódu nebo jeho nečitelnost. Také je tímto způsobem realizovat zcela bezpapírovou agendu. Možnost změny čísla / kódu u HF a UHF provedení navíc umožňuje snadno položky přečíslovávat bez nutnosti tisku a umisťování nových štítků.

Samozřejmě nevýhodou RFID štítků proti jejich tištěným verzím jsou výrazně vyšší náklady. Jednak jsou samozřejmě dražší samotné pásky / štítky, jejich cena se v případě ze uvedených výrobků HellermannTyton pohybuje cca 90,- až 150,- Kč/ks bez DPH (podle prodejce až velikosti hromadného balení), ale navíc je nutné koupit i RFID čtecí zařízení, které funguje u HF a UHF ještě i jako zapisovací.  V případě výrobce HellermannTyton je nutné počítat s částkou cca 14 000,- až 25 000,- Kč bez DPH podle provedení (LF/HF/UHF a jen čtecí či čtecí / zapisovací).

Tedy rozhodně stále nejde o malé částky a z toho je patrné, že výhodné použití RFID je hlavně o náročných / složitých projektů a aplikací, nebo v případě dlouhodobého opakovaného použití v již kompletně elektronicky automatizovaném jakostním, certifikačním nebo servisním systému firmy. Čtecí RFID jednotky s displejem by tedy neměli jen sloužit pro přečtení a zobrazení, protože pak se chyby přečtení přenesla jen ze štítku na displej čtečky, ale již by měli být využívány s napojení na počítač (čtecí RFID jednotky HellermannTyton mají USB či Bluetooth komunikaci) zprostředkovávající například již přístup do elektronického formuláře či interního nebo cloudového databázového systému. Jen tak je možné zcela využít výše zmíněná pozitiva elektronické bezpapírové identifikace eliminující chyby lidské obsluhy způsobené špatný přečtením kódu nebo jeho chybným zapsáním. V budoucnu v případě větší robotizace úkonů je pak samozřejmě pro různé pojízdné elektronické roboty jednodušší si čtečkou snímat přímo RFID identifikaci, než kamerově "číst" tištěné štítky.

Závěr

HellermannTyton RFID vázací pásky a štítky lze i v ČR již snadno koupit ve většině velkých e-shopů s elektrickými / elektronickými komponentami (například e-shopy RS Components, Conrad, TME a další). Ceny za kus se liší podle množstevního balení a také zda se kupují zda velkoobchodní čí maloobchodní ceny. Ideální je tedy nákup velkoobchodní a v co největším množstevním balení, což tedy znamená jejich masové používání v rámci celé firmy spolu s navázaným dalším softwarovým zpracováním dat.

RFID bezdrátový identifikační systém je již známý mnoho let a postupně, jak se rozvíjí jeho masové použití, se snižují i ceny jak transpodérů (tagů), tak čtecích zařízení. Z všeobecného dlouhodobého pohledu je však rozšiřování RFID zatím stále spíše jen pozvolné. Když tato technologie vznikla, byly větší očekávání ohledně rychlosti prosazení, hlavně v průmyslu. Přes často masivní propagaci RFID technologie všemi výrobci RFID komponent, zatím v prostředí české průmyslové výroby stále vidím masivní nasazení RFID spíše v jednotlivých aplikačních případech než vyloženě masově. Někdy se využívají spíše jako "doplněk" k čárovým kódům než jako jejich plná náhrada. Klíčové pro rychlou expanzi RFID technologie je jednoznačně masové zavedení automatických databázových systémů a zpracování dat a zcela automatizovaných výrobních postupů s robotickými zařízeními bez lidské obsluhy. V takových aplikacích pak spolehlivostí čtení a jednoduchostí použití jednoznačně vítězí RFID identifikace nad tištěnými popiskami či čárovými kódy a vyšší vynaložená náklady na RFID štítky se tak vyplatí. 

Odkazy:

Hodnocení článku: