Jste zde

NETIO Cloud pro MQTT šifrovanou komunikaci

NETIO Cloud pro dálkové ovládání zásuvek 230V je možné použít i jako MQTT Broker pro zcela zabezpečenou šifrovanou MQTT komunikaci do Vašeho zařízení, počítače, HMI, či PLC, ze kterého tak lze bezpečně zásuvky ovládat a sledovat spotřebu ve Vaší řídící aplikaci.

O NETIO Cloudu ve spojitosti s dálkovým ovládáním zásuvek 230V jsem již psal v článku "TEST - NETIO Cloud pro sledování spotřeby a ovládání zásuvek 230V". Zde krátce upozorním na jednu zajímavost, která se hodí pro ty, co nechtějí přímo využívat ovládací prostředí Netio Cloudu, ale chtějí si vytvořit vlastní ovládací prostředí nebo chtějí data pomocí MQTT přijímat a zásuvky ovládat prostřednictvím nějakého nadřazeného řídícího systému. K tomu se opět Netio Cloud skvěle hodí, protože ja sám postaven na MQTT komunikaci a prakticky funguje jako takový MQTT Broker, tedy přeposílač. Výhoda je, že v něm je správně již komunikace / přenos dat zašifrovaný technologií TLS a přístup ke TOPIC kanálu je chráněn přístupovým heslem. Takže nikdo nemůže se na kanál napojit a přijímat data bez znalosti přístupového jména a hesla.

Příklad NETIO zásuvek 230 V připojitelných na NETIO Cloud s možností ovládání přes MQTT.

Zprovoznění MQTT přes NETIO Cloud

Zprovoznění šifrované MQTT komunikace mezi zásuvkami NETIO registrované na NETIO Cloudu a libovolným MQTT klienta je dost jednoduchý.

Lze to shrnout v následujících 3 bodech:

  • Stačí si koupit zařízení NETIO, čímž se získá zdarma kredit na provozování tohoto zařízení na NETIO Cloud  https://cloud.netio-products.com/ .

  • Zde je možné si zobrazit přístupové parametry pro MQTT komunikaci v záložce "Nastavení" kliknutím na tlačítko "POUŽÍT EXTERNÍ API" .

  • Pak už jen stačí uvedené parametry zadat do nastavení MQTT klienta = MQTT Subscribera / Publishera pro čtení stavu každé zásuvky a její spotřeby či publishera pro zapínání/vypínání zásuvek.

Aktivace zobrazení přístupových parametrů šifrovaného MQTT kanálu zásuvek NETIO.

TEST MQTT komunikace přes NETIO Cloud

Jako MQTT klient pak může pracovat PLC či HMI panel podporující MQTT (viz článek TEST - Poseidon2 a HMI MQTT přenos dat) či počítač v libovolné podobě, včetně například desek Raspberry Pi, a například softwaru Node-Red. Já jsem si osobně vyzkoušel funkčnost komunikace přes MQTT počítačový klient - software MQTT.fx (ke stažení na https://mqttfx.jensd.de/index.php/download).

Nejdříve je nutné vyplnit základní parametry MQTT Brokeru:

  • "Broker Address" = zde pro NETIO Cloud konkrétně "connect.hexio.cloud" ,

  • "Broker Port" = zde "8883" .

Zde je důležité připomenout, že narozdíl od testování nezabezpečné nešifrované komunikaci (viz článek MQTT komunikace zásuvek Netio s PC softwarem MQTT Explorer) je nutné zadat jiný TCP port komunikace 8883 misto nešifrované 1883.

Následně zatrhnout v doplňkovém nastavení přístupu vyplnit v záložce "User Credential"  přístupové jméno "Username" a heslo "Password", které musí být přesně stejné jako bylo zobrazeno ve Vašem případě na webových stránkách NETIO Cloudu a pak v nastavení přenosu "SSL/TLS" povolit šifrování TLS technologií verze v1.2.

Příklad zadání přístupových parametrů k MQTT topic kanálu v PC softwaru MQTT.fx: přístupového jména a hesla k přístupu ke kanálu (obr. vlevo) a aktivace TLS šifrování dat (obr. vpravo).

Pak už jen stačí údaje o TOPIC kanálech každé zásuvky zkopírovat NETIO Cloudu z nastavení každé zásuvky. Ten je totiž krásně předává "jako na stříbrném podnosu". Při správné zadání to funguje hned na první pokus.

Pro příjem hodnot příslušné zásuvky stačí si překopírovat příslušný název TOPIC kanálu do MQTT.fx sekce "Subscriber":

  • pro čtení stavu = na NETIO Cloudu položka "Ziskání stavu zásuvky - SUBSCRIBE" ,

  • pro čtení spotřeby = na NETIO Cloudu položka "Ziskání spotřeby - SUBSCRIBE" .

 

 

Ukázka příjmu stavu a spotřeby zásuvek NETIO prostřednictvím MQTT komunikace z PC softwaru MQTT.fx

Pro ovládání příslušné zásuvky pak stačí zkopírovat příslušný název TOPIC kanálu do MQTT.fx sekce "Publisher":

  • pro zapnutí zásuvky = na NETIO Cloudu položka "Zapnout výstup - PUBLISH",

  • pro vypnutí zásuvky = na NETIO Cloudu položka "Vypnout výstup - PUBLISH".

Ukázka zapínání a vypínání zásuvky NETIO prostřednictvím MQTT komunikace z PC softwaru MQTT.fx

Závěr

NETIO Cloud tak velmi dobře poslouží jako MQTT broker poskytující bez práce a nějaké další placené služby zcela zabezpečený přenos a přístup k ovládání zásuvek NETIO. Nic nemusíte zařizovat, stačí pouze přesně převzít nastavení zobrazené na NETIO Cloudu. Jednodušší to již skoro být nemůže.

Odkazy:

Hodnocení článku: