Jste zde

eConfigure - Automatizace budov pomocí KNX nikdy nebyla jednodušší

eConfigure od společnosti Schneider electric je grafický software pro návrh a uvedení do provozu inteligentní instalace pro domácnosti, obchody, školy, restaurace, kanceláře a všechny malé budovy. Konfigurace se provádí přímo v plánu budovy, kde se graficky propojí jednotlivá zařízení a eConfigure automaticky vytvoří příslušné skupinové adresy a připraví výslednou vizualizaci.

Pokud chceme vytvořit KNX instalaci v budově, musíme na základě požadavků klienta vybrat KNX zařízení, které budeme potřebovat k realizaci celé instalace. Kolik světel budeme ovládat, které z nich budou řízeny stmívačem, kolik zásuvek budeme chtít odpojovat, zda budeme používat tzv. odchozí tlačítko (pomocí něj uvedeme dům do úsporného režimu – zatáhneme žaluzie, vypneme všechny nedůležité zásuvky, snížíme topení na určitou teplotu a další). Zda budou v instalaci použity venkovní žaluzie, jaký typ topení bude použit atd. Zda budou použity knx tlačítka nebo budou nahrazeny binárními vstupy s klasickými tlačítky. Všechny tyto požadavky musí být řádně zaznamenány a převedeny do ETS aplikace.

Po odsouhlasení těchto požadavků a výběru daných zařízení následuje konfigurace celého projektu v ETS software. Musíme přiřadit individuální adresy, nastavit všechny parametry zařízení, přiřadit skupinové adresy, které znázorňují propojení jednotlivých knx zařízení. Konfigurace v ETS není jednoduchá a není pro zákazníka přehledná.

Obrázek 1: Příklad nastavení tlačítka v ETS – Přehled skupinových adres

 

Na obrázku 1 lze vidět v levé části „Topology“ seznam přístrojů, které jsou použity v instalaci. V tomto případě se jedná o jedno 12 ti kanálové spínací zařízení, jeden 4 kanálový stmívač, jedno 4 kanálové žaluziové zařízení a vše je ovládáno jedním multi-tlačítkem s displejem a termostatem.

Pokud zákazník požaduje ovládání pomocí mobilního telefonu je nutné přidat do instalace gateway, která tuto funkcionalitu umožňuje. Schneider electric k tomuto účelu nabízí zařízení Wiser for KNX, který dokáže monitorovat sběrnici KNX a také posílat potřebné KNX telegramy přes skupinové adresy do konkrétních knx zařízeních. Díky vnitřnímu webovému serveru, dokáže vytvořit přehlednou vizualizaci a přenést tak všechny informace ze sběrnice KNX do internetového prostředí. Wiser for KNX podporuje i jiné protokoly než KNX, a to Modbus, BACnet a IP. Po nastavení všech parametrů přichází nahrání této konfigurace do jednotlivých zařízení.

Instalace pomocí eConfigure

eConfigure pracuje v jiném režimu. V první řadě je vhodné si importovat do projektu 2D plán budovy - každé podlaží zvlášť. Instalátor přímo se zákazníkem může rozmístit světla, zásuvky a tlačítka po budově a rovnou vytvářet jejich vzájemné spojení. K dispozici jsou jen výrobky schneider electric, ale pokud potřebujete přidat zařízení jiné firmy, lze použít speciální funkci a toto zařízení si vytvořit přímo v eConfigure.  

Na rozdíl od ETS konfigurace, kde se propojují tlačítka s knx zařízeními pomocí skupinových adres, se v eConfigure spojují tlačítka přímo s koncovými zařízeními (zásuvky, světla, topení atd.). Tím se celý projekt stává přehledným nejen pro zákazníka. Na základě tohoto spojení se automaticky vytvoří seznam zařízení(stmívače, spínací prvky, ovládání žaluzií či topení a další), které budou umístěny v rozvaděči.  

Obrázek 2: Instalace pomocí eConfigure

 

eConfigure nastaví automaticky základní parametry zařízení na základě použitého typu zátěže. Další parametry jsme schopni nastavit jednoduše přímo v pravé části obrazovky po vybrání daného zařízení. Pro nahrání konfigurace a skupinových adres eConfigure používá Wiser for KNX. Jak bylo popsáno výše, toto zařízení se používá i pro vizualizaci. eConfigure automaticky přiřadí skupinové adresy pro vizualizaci a vytvoří ve webovém rozhraní Wiser for Knx sadu ovládacích prvků, které odpovídají použitým zátěžím. Tyto ovládací prvky (Widgety) jsou přístupné odkudkoliv například z mobilního telefonu.

Obrázek 4. Visualizace pomocí Wiser for KNX

  

Součástí eConfigure je možnost exportu všech použitých zařízeních do pdf či csv souboru. Nejedná se jen o jeden seznam zařízení, ale dostaneme pdf soubor s nastavením jednotlivých zařízení včetně obrázku jejich podoby, jejich počet, a dokonce přehled o celkové spotřebě knx instalace. Automaticky přiřadí knx zdroj s dostatečnou proudovou kapacitou a pokud se jedná o složitější instalaci, přiřadí také tzv. liniové spojky, které slouží k oddělení jednotlivých linií. V záložce Help je podrobná dokumentace a odkazy na mnoho videí, kde jsou popsány všechny funkce daného software.

eConfigure Lite nebo Expert

eConfigure Lite je určen pro menší budovy. K dispozici jsou jen základní parametry ke konfiguraci, lze vytvořit jen jedna linie a nelze vytvářet vlastní produkty (jiné než z portfolia Schneider electric). Maximální počet používaných zařízení je 250. eConfigure lite používá ke konfiguraci a nahrávání zařízení ETS lite verzi, která běží na pozadí. Veškeré informace a možnost stažení naleznete na https://www.schneider-electric.com/en/econfigure-lite.

eConfigure Expert – je určen pro větší instalace, umožňuje exportovat celý projekt do ETS, není limitován v počtu zařízení a linií. Lze vytvářet vlastní zařízení a jsou k dispozici veškeré parametry zařízení, které jsou viditelné v ETS. Rozdíl mezi ETS lite je v tom, že ETS Expert je tzv. aplikace do ETS. Čili pro používání eConfigure expert je nutné mít nainstalované ETS 5 profesional, abyste si mohli tuto aplikaci do ni doinstalovat. Tuto verzi si můžete stáhnout na stránkách KNX organizace: https://my.knx.org/shop/product?product_type_category=etsapps&product_type=econfigure-knx-expert

 

 

Hodnocení článku: