Jste zde

Úvod do KNX

Lidem, kteří se zabývají inteligentní elektroinstalací není třeba sběrnici KNX představovat. Nicméně je spousta lidi, kteří by se rádi o KNX dozvěděli více, a proto vznikl tento úvodní článek. V dalších dílech se budu věnovat topologii, komunikaci a také konfiguračním software pro KNX zařízení - ETS software.  

Asociace KNX byla založena v roce 1999 jako sdružení tří evropských asociací zabývajících se inteligentními aplikacemi pro domy a budovy.
 
  • BCI (Francie) – systém Batibus
  • EIB Association (Belgie) – systém EIB
  • European Home Systems Association (Nizozemí) – systém EHS
 
KNX asociace se zavázala poskytovat podporu zmíněným systémům po dobu nezbytně nutnou. Jelikož systém EIB je plně zpětně kompatibilní s KNX, může být většina přístrojů označena dvojím logem a to KNX i EIB. Koncem roku 2003 byl standard KNX odsouhlasen v CENELEM (European Committee of Electrotechnical Standardisation) jako evropská norma pro elektrotechnické systémy pro domy a budovy , jako součást řady norem EN 50090. V roce 2006 byla také odsouhlasena jako celosvětová norma ISO/IEC 14543-3.
 
Nejmenší instalace KNX obsahuje tyto základní členy:
 
  • Napájecí zdroj 29 V DC s tlumivkou -  Typy zdrojů (160mA, 320mA, 640mA a 1280mA)
  • Snímač – např. Tlačítko, snímač teploty, vlhkosti, intensity osvětlení apod.
  • Aktor –  např. relé,  ventil topení, stmívač apod.
  • Sběrnicové vedení  - kroucená dvoulinka
Obr.1. Nejmenší instalace systému KNX
 
Instalace stále není připravena k provozu. Instalační technik (systémový integrátor) musí provést následující projekční kroky v ETS programu, aby tato instalace byla funkční.
 
  • Zadání individuálních adres jednotlivým přístrojům – jednoznačná identifikace snímače nebo aktoru
  • Parametrizace příslušného software snímače nebo akčního členu
  • Přiřazení skupinových adres – provázání funkcí snímačů a akčních členů
V instalaci lze použít přístroje od různých výrobců, pokud mají na sobě logo KNX. Toto logo nám dává jistotu, že dané zařízení splňuje požadavky KNX normy.  KNX má jasně dané pravidla a tím je standardizován každý telegram (telegram pro spínání, stmívání, ovládání žaluzií, vytápění apod.). Tento proces je pro výrobce finančně náročný, ale z globálního hlediska nutný.  Samozřejmostí jsou zkoušky elektromagnetické kompatibility.
 

Sběrnicová svorkovnice se používá nejen  k odbočení, prodloužení nebo k ochraně konce sběrnicového vedení, ale hlavně k připojení  přístroje ke sběrnici KNX.  Tato svorka je tvořena ze dvou oddělených částí  PLUS (červená) a MÍNUS (černa/šedá). Tyto části jsou mechanicky spojeny rybinovitým vedením. Lze připojit až čtyři sběrnicová vedení. Při použití této svorky k připojení zařízení na KNX sběrnici lze tento přístroj odpojit, aniž bz došlo k přerušení vedení.

Obr.2. Sběrnicová svorkovnice

Napětí 29 V DC pro sběrnici KNX  generuje oddělovací transformátor. Toto napětí spadá do třídy bezpečného napětí SELV. Síť SELV NESMÍ být uzemněna. V instalaci je standardem, že kabely určené pro instalaci silnoproudu se nesmí použít pro instalaci sběrnicové sítě.  Ale i to se v praxi bohužel děje.

Jako přenosové medium se používá kabel  YCYM 2x2x0 8, který splňuje požadavky KNX. Tento kabel obsahuje 4 vodiče. Pro KNX se využívá černý a červený vodič. Žlutý a bílý vodič se nazývá záložní. Buď se vůbec nepřipojí nebo se může využít pro aplikace využívající bezpečné malé napětí ( SELV ).

Obr.3. Kabel pro KNX instalaci

Varianta přenosu dat přes stávající napájecí síť 230 V je také k dispozici, ale v posledních letech se již nevyužívá a na trhu není mnoho KNX přístrojů, které toto médium podporuje. Tuto možnost nahradil bezdrátový přenos, který má v poslední době v automatizaci budov markantní rozkvět.

V jedné instalaci lze použít maximálně 58 tisíc přístrojů. Tohle číslo je jen teoretické, skutečný počet závisí na použitém napájecím zdroji a také na příkonu jednotlivých přístrojů zapojených do instalace. K napájecímu zdroji o výkonu 640mA lze bezpečně připojit až 64 přístrojů s maximálním příkonem 200mW a za předpokladu rovnoměrného rozložení na linii.

Závěrem:  Velká výhoda KNX protokolu je zmíněná certifikace. Tím je zaručena kompatibilita zařízení od různých výrobců. Lze je v instalaci lehce kombinovat a nebýt  vázán jen na produkci jednoho výrobce. Konkurenční boj je v této oblasti obrovský a výrobci se předhání ve vlastnostech a množstvím parametrů v jednotlivých zařízení, ale u uživatele převážně vyhrává jednoduchost a hlavně cena. V dalším díle se budu věnovat topologii sítě KNX.

  

 

 

Hodnocení článku: 

Komentáře