Jste zde

Robotizace

Detektory kovů Vistus pro automatickou kontrolu zboží

Průmyslové detektory kovů chrání spotřebitele před újmou na zdraví způsobenou kovovými částmi, finální produkt před znečištěním kovem a zpracovatelské stroje před poškozením. Automatická zařízení Sartorius řady Vistus poskytují to nejlepší, co je aktuálně k dispozici v oblasti průmyslové kontroly přítomnosti kovových částic v produktech.

Novinka - Univerzální vážící automat Sartorius Econus

Německá společnost Sartorius patří nejen mezi výrobce jen velmi přesných laboratorních vah a komponent, ale i velmi kvalitní výrobce průmyslových zařízení, zejména vážních mechanismů. Úplnou novinkou ve výrobním programu je automatická průběžná kontrolní váha s názvem Econus. I když jde v nabídce Sartoria o nejlevnější a základní produkt z nabídky tzv. kontrolních vah (plně automatické váhy pro vážení všech produktů přepravovaných na dopravní lince), z pohledu široké konkurence jde rozhodně o nadprůměrný produkt za přijatelnou cenu (cca 12 tis. EURO).

Rostoucí zájem o české potraviny zvyšuje poptávku po automatizaci linek na zpracování a balení potravin

Zaměření českých spotřebitelů na české výrobky, kterým dávají přednost proti stejným výrobků zahraničním, má následně pozitivní vliv na poptávku českých výrobců po moderních strojích a zařízeních. Ty umožní zajistit levnou a rychlou produkci a současně splnění všech požadavků zákonů a norem ČR i EU.  Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) je pak dobrou příležitostí pro každého se seznámit s aktuálními novinkami v oblasti automatizace potravinářského průmyslu.

FLI Sealtester = unikátní automat pro testování těsnosti balíčků

Stroj zvaný Sealtester je letošní horkou novinkou německé společnosti Sartorius. Umožňuje zcela automaticky kontrolovat těsnost hermeticky uzavřených sáčků, balíčků a vaniček s potravinami (káva, chipsy, chlazené pokrmy apod.). Při výkonu až 180 ks/min dokáže detekovat i netěsnost menší než 1 mm. Následující článek představuje a popisuje funkci stroje tak, jak byl předveden při oficiálním uvedení na trh v centrále společnosti Sartorius Aachen. HW server byl u toho.

Možnosti řízení nohy kráčivého robota

Základem každého robota je jeho pohyb. Návrh účinného a spolehlivého pohybového ústrojí není nic jednoduchého a vyžaduje dobré znalosti jak z oblasti mechaniky, tak elektroniky. V případě kráčejícího robota to platí dvojnásob. Proto mě zaujala diplomová práce (pdf dokument, 68 stran) pana Františka Píši z VUT Brno Fakulty Strojního inženýřství ústavu mechatroniky na toto téma. Zatímco první třetina stručně ukazuje některé již použité konstrukce kráčejících robotů, dále je potobně rozebrána mechanika i princip řízení čtyřnohých kráčejících robotů. Pokud Vás to zajímá můžete si dokument volně prohlédnou a přečíst zde... .

Stránky