Jste zde

On-line měření spotřeby pro efektivní sledování výrobních nákladů

Jak dále zefektivnit chod firmy a ještě více optimalizovat její náklady? Jednou z oblastí je průběžné hlídání spotřeb energií firmy ještě předtím, než přijdou vyúčtovaní a nutnost vše uhradit.

Hlídání spotřeb výrobních energií

Při současném rychlém kolísání cen, což již asi ani v budoucnu nebude jiné, je nutné mít možnost poměrně rychle (v rámci dní, či maximálně několika týdnů) jasně vyhodnotit měnící se výrobní náklady. Samozřejmě to ve velké míře závisí na oblasti funkce každé firmy, jaké spotřeby jakých konkrétních energií se to konkrétně týká. Některé firmy potřebují ke své činnosti více elektřiny, jiné více energie z plynu, a některé zase spotřebují nejvíce vody. Tyto hlavní zdroje energie tvoří hlavní náklady firmy na provoz a tedy je důležité je monitorovat prakticky v reálném čase a mít možnost tyto náklady flexibilně započítávat do výrobních nákladů a tak i do cen produktů či služeb. Prodejní ceny tak lze flexibilněji regulovat, aby nebyly zbytečně vysoké a tedy hůře konkurenceschopné, ani naopak zbytečně nízké a tedy nevykazující žádný či dostatečný zisk.

A nemusí jít jen čistě o monitorování elektřiny, plynu či vody přímo na hlavním přívodu do firmy, ale také na více místech uvnitř firmy použitím nainstalovaných lokálních měřidel na jednotlivých výrobních / provozních místech. Například každá výrobní hala, místnost či místo poskytování služeb může mít ve svém podružném rozvaděči s elektrickým jištěním daného prostoru umístěn moderní lokální interní digitální elektroměr s M-BUS sběrnicí. Všechny takové interní elektroměry lze pak napojit na centrální firemní sběrnou jednotku umožňující buď lokální zobrazení, či moderněji s napojením na cloudové služby umožňující vizualizaci spotřeby v reálném čase z jakékoliv kanceláře či prakticky libovolného místa na světě. Majitel či manažer firmy se tak může kdykoliv, když to potřebuje, podívat na výsledky za poslední dny, týdny či měsíce celkově i v jednotlivých provozovnách či jednotlivých výrobních místnostech a prostorách.

Kontrola spotřeb přidružených energií

Ale nejen hlavní energie podílející se na výrobě produktu či dané služby může být zajímavé průběžně monitorovat, ale i ty přidružené. Například jako výrobní prostředek firma potřebuje zejména elektrickou energii. Nicméně například spotřeba vody může být též významná, pokud máme hodně pracovníků využívajících umývárny a sprchy apod. Nechal někdo omylem špatně dovřený kohoutek a celou noc bude téci voda jen přímo do odpadu? Protéká někde splachování záchodu? Při monitorování průtoku v reálném čase lze těmto problémům předejít a na tyto problémy upozornit ještě před odchodem posledního pracovníka a tedy možný problém zavčasu řešit.

A nemusí jít jen o to sledovat stav celkového hlavního vodoměru firmy. Ten sice na únik vody upozorní, ale již nic blíže neřekne o tom, kde se problém nachází a tedy neumožňuje rychle odhalit místo nežádoucího unikání vody. Instalací menších lokálních vodoměrů / měřičů průtoků vody na potrubí do lokálních prostor, jako například přívody vody do kuchyně, umýváren, záchodů apod., umožňuje efektivně a okamžitě lokalizovat nejen případné okamžité nežádoucí místo spotřeby vody, ale i dlouhodobým měřením a následným vykreslením průběžné spotřeby v týdenních či měsíčních grafech porovnat reálné hodnoty a například následně i optimalizovat provoz firmy. Nahrávání aktuálních hodnot okamžitě na cloudový server s vizualizací hodnot umožňuje opět kontrolovat hodnoty jak lokálně na nějaké obrazovce uvnitř firmy, tak odkudkoliv prostřednictvím webového prohlížeče z libovolného počítače či mobilního telefonu.

Monitorování s HWg-PWR a cloudovým HW portalem

HWg-PWR je ethernetové zařízení určené pro vzdálený dohled a odečet spotřeby elektrické energie, tepla, vody, plynu či dalších veličin prostřednictvím elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů a dalších snímačů vybavených rozhraním M-Bus. HWg-PWR 3/12/25 měří spotřebu energií pomocí externích měřičů od standardních výrobců. Lze kombinovat různé výrobce elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů a dalších snímačů. HWg-PWR existuje ve variantě pro připojení 3 nebo 12 nebo 25 externích měřičů s rozhraním M-Bus (EN 13757) a umožňuje zaznamenat až 170.000 hodnot (3 hodnoty každých 15 minut = 590 dnů). Ukládané vybrané hodnoty lze zobrazit v grafu přes WEB rozhraní po přímé připojení na danou jednotku HWg-PWR a může pravidelně odesílat "Report" o spotřebě energie za zvolené období v příloze e-mailu nebo odesílat alarm při výpadku nebo hodnotě mimo rozsah prostřednictvím e-mailu, SNMP Trap nebo SMS zprávy. Také umožňuje přepočet spotřeby (např. z kWh na měnu např. Kč nebo EURO) bez PC a dalšího softwaru. A zejména aktivně odesílá data na cloudový vizualizační portál HW portal přes internetové připojení pomocí protokolu HWg-Push.


Výhody použití M-Bus komunikace je možnost snadného připojení na současné digitální měřiče třetích stran (elektroměry, vodoměry, plynoměry, průtokoměry) a tak lze použít současný již obrovský sortiment měřičů s rozhraním EN 13757 (M-Bus). Je snadné použít měřiče ve speciálním provedení nebo rozsahu (například i nepřímý elektroměr až pro 1.000 A). M-Bus měřiče často poskytují nejen základní měření celkové spotřeby, ale i rozšířené množství údajů. V případě elektroměrů například okamžitou hodnotu, napětí na fázích, cos φ, atd.). Hodnoty z certifikovaných měřičů lze použít i pro lokální vyúčtování / rozúčtování spotřeby.

Příklady použití:

  • Vzdálený monitoring elektroměrů v malých serverovnách a BTS.
  • Nezávislá počítadla energie pro pravidelné odečty spotřeby (den, týden, měsíc, rok ...).
  • Dohled nad spotřebou energie v pronajatých prostorech.
  • Odečet spotřeby energie ve vzdálených či nedostupných prostorách.
  • Zpětná kontrola nad náklady na energie.
  • Kontrola přetížení fáze v třífázových rozvodech.
  • Kontrola podpětí v elektrických rozvodech.
  • Kontrola hodnoty průtoku kapalin.

Závěr

Měření a sledování spotřeby energií a médií bude stále důležitější záležitostí. Ceny energií již budou pravděpodobně i v budoucnu velmi kolísat v rámci celoplanetární politické situace, ekologické situaci země, tak i v rámci ročních období. Postupná investice do prostředků sledování a i s následnou možností indikace a regulace spotřeby se tedy rozhodně vyplatí.

Odkazy:

Hodnocení článku: