Jste zde

Nižší náklady za energie pomocí řízení osvětlení

LED svítidla doplňuje inteligentní systém regulace osvětlení POSEIDON, který umožňuje řídit osvětlení v závislosti na přítomnosti osob a na podílu denního svitu. Úseky mají definované normativní požadavky na osvětlení, které systém hlídá a zajišťuje bezpečnost pro zaměstnance.

Český řídicí systém reguluje osvětlení ve společnosti Garland

Co Čech to kutil a zahrádkář. Toto rčení si jistě dobře uvědomují představitelé společnosti GARLAND z Jičína, která je jedním z největších distributorů zahradní techniky, elektrického nářadí a dalších potřeb pro zahradničení. Ryze česká firma podniká již od roku 1993 a v zájmu dalšího růstu se rozhodla vybudovat nové moderní centrum, které umožní poskytovat nadstandardní služby svým zákazníkům i v dalších letech.

Při výběru svítidel do skladových a administrativních prostor kladl investor velký důraz na taková řešení, která budou šetrná k přírodě. Osvětlení pro tyto prostory kompletně zajistila novopacká společnost ENIKA.CZ - od výběru vhodných prvků, přes výpočet osvětlení, návrh řídicího systému až po dohled nad správně provedenou instalací.

Obr.1 pohled do části skladů nového centra společnosti GARLAND

Obr. 2 pohled do mezonetové části skladu

LED technologie - dlouhá životnost s výraznou úsporou energie

V první etapě bylo řešeno nasvícení prostor, ve kterých se kombinují 3 patra nízkých skladů s regály a paletovými místy s hlavním výškovým skladem. Z hlavního skladu je přístup do jednotlivých pater, což vytváří dojem mezonetu. Cílem bylo nalézt pro tyto prostory univerzální svítidla a nakombinovat co nejméně jejich typů, aby se pro další provoz zajistila jednoduchost údržby. Vybrána byla světla od německé společnosti Regiolux – lištový systém SDT a prachotěsná svítidla PIROLA.

Obr.3: Lištová svítidla SDT                                  Obr.4: Prachotěsná svítidla PIROLA

Integrované řízení osvětlení jako další krok k optimalizaci nákladů

Použití moderní LED technologie zajišťuje úsporné řešení oproti jiným zdrojům světla. Přáním společnosti GARLAND však bylo svícení ještě dále optimalizovat a tím tak dosáhnout úspory elektrické energie v maximální výši. LED svítidla byla proto doplněna o inteligentní systém regulace osvětlení POSEIDON, který umožňuje řídit umělé osvětlení v závislosti na přítomnosti osob a na podílu denního svitu. Zároveň je možné pro určité úseky jasně definovat normativní požadavky na osvětlení, které pak systém automaticky hlídá a tím je zajištěna bezpečnost pro všechny zaměstnance.

Nejdůležitější systémový prvek

Podstatnými prvky systému POSEIDON jsou regulátory světla, které pomáhají udržovat intenzitu svícení v daném prostoru na konstantní úrovni. Snímače neustále porovnávají aktuální hladinu osvětlení pronikající zvenku okny nebo světlíky, s požadovanou hodnotou nastavenou uživatelem. Úměrně tomu, jak intenzivní je svit dopadající z exteriéru, se poté snižuje nebo zvyšuje intenzita umělého světla uvnitř haly. Regulátory osvětlení v sobě mají navíc integrovaný detektor přítomnosti, který spíná na základě detekce osob v daném prostoru. Pro průmyslové sklady je určen speciálně navržený senzor pro výšku až do 18m, který je stejně jako ostatní prvky systému POSEIDON  vyvíjen a vyráběn v Nové Pace.

Obr.5 Regulátor osvětlení

Žádné zbytečné svícení

Nejvýznamnější úsporu přináší řízení osvětlení výškových skladů v uličkách mezi regály. Systém zde automaticky zajišťuje světlo v dostatečném množství pouze v okamžiku, kdy je zaznamenán pohyb osob či nakládací techniky. Pokud není po určitou dobu v tomto prostoru zaregistrován pohyb, ztlumí systém osvětlení na minimální hodnotu. Aby nevznikal příliš velký přechod mezi světlem a tmou, je svit ztlumen ve dvou krocích, čímž je zajištěna vyšší bezpečnost a komfort pro zaměstnance. Stejným způsobem je zamezeno plýtvání energií při opomenutí zhasnutí svítidel v mezonetových skladech. Povinnost „zhasnout za sebou“ tedy odpadá.

Obr.6 Osvětlení uličky mezi paletovými regály

Přehledná vizualizace a ovládání z jednoho místa

Veškeré informace o stavu svítidel jsou přenášeny do systému MaR (měření a regulace), kde jsou vizualizovány a je možné je ovládat centrálně z jednoho místa. Celý sklad je v GARLANDU nastaven na automatický režim, bez nutnosti zásahu v jednotlivých částech. Zároveň je zajištěna vazba na systém zabezpečení objektu, kdy se při zakódování budovy vypíná veškeré osvětlení.

Výhody inteligentního systému řízení POSEIDON

Díky využití tohoto systému regulace osvětlení omezila společnost GARLAND dobu zbytečného svícení na minimum, což zajistilo maximální snížení spotřeby elektrické energie. Není to však jediná výhoda, kterou chytré řízení představuje. POSEIDON díky automatické regulaci zajišťuje bezpečné osvětlení dle předepsaných hygienických norem a zlepšuje komfort pro zaměstnance. V neposlední řadě přispívá k delší životnosti LED svítidel, protože se svítí jen tehdy, kdy je to nutné, a ne vždy na maximální výkon.

Společnost GARLAND je další českou společností, která jde cestou odpovědného přístupu k životnímu prostředí s důrazem na udržitelnost technologií.

Jak funguje řízení osvětlení se dozvíte v tomto videu:

Více informací zde: www.enika.cz

Hodnocení článku: