Jste zde

Získejte kontrolu nad spotřebou energií

Cloudová aplikace HWportal spolu s měřiči HWg-PWR poskytne ucelený obraz o výrobě a spotřebě energií ve firmě nebo komerčním objektu. Díky tomu lze optimalizovat spotřebu a to i s ohledem na momentální výkon vlastních alternativních zdrojů.

Růst cen energií zvyšuje náklady všem firmám i domácnostem. Kromě dobrých rad se solární elektrárnou, tepelným čerpadlem nebo se svetrem, které řeší jen malou část problému, je důležitější věnovat se tomu, kolik energie spotřebují různé složky nebo činnosti a jakým způsobem zefektivnit jejich provoz. Zatímco menší domácnost se pohybuje v kruhu bojler, chladnička, kuchyňské spotřebiče, televize a může se rozmýšlet, co vytáhne ze zásuvky, provoz firmy nebo komerčního objektu má daleko více složek a pohledů. V první řadě jsou to odběrná místa, osazená elektroměry. 
Elektroměry bývají osazena jek odběrná místa distribuční sítě, tak některá podružná odběrná místa, například pronajímané prostory nebo technologické celky. Samotný elektroměr ale poskytuje pouze jediný údaj a to kumulativní spotřebu. Cennější je informace o změnách odběru v čase. Denní spotřeba je tak jen malým zlomkem toho, co je dnes možné díky elektroměrům s datovou sběrnicí M-Bus. Spotřebu je možné sledovat a vyhodnocovat prakticky nepřetržitě a i z elektroměru lze získat cenné informace o provozu celku. Propojením dat z více elektroměrů vznikne analytický nástroj, který umožní optimalizovat provoz a ušetřit desítky megawatthodin za rok. 
Kde takový software koupit? Nebo si nechat vyvinout vlastní? Tyto otázky jsou také minulostí. Existují cloudové služby, které uvedené řešení poskytují ve formě pronajímané služby.


Mezi tyto služby patří i HW Portal, české řešení, které má pro dnešní dobu několik unikátních vlastností. Vedle toho, že umožňuje kumulovat data z více elektroměrů, osazených prakticky kdekoli, umožňuje tato data doplnit také o sledování chodu jednotlivých zařízení,teplot, vlhkosti nebo jiných veličin, které ve společném kontextu mohou ukázat příčiny nebo zdroje zvýšené spotřeby a pomoci v jejich optimalizaci.

 

Příkladem takové optimalizace mohou být různá zařízení s předehřevem. Průmyslové pece, lázně, osazovací linky elektroniky, difuzéry, vysoušeče, chladící zařízení. Stejné typy aplikací lze najít v laboratořích, i potravinářských provozech. V minulosti bylo běžnou praxí, že předehřev běžel celou směnu nebo celý den a zařízení se využívalo, kdy bylo potřeba. To je ale velmi náročné na energii, takže provozovatelé se snaží kumulovat výrobní dávky tak, aby se předehřátá technologie maximálně využila a spotřebovávala energie pouze, když je to nutné. Provozovatelé komerčních a rezidenčních objektů nebo škol potřebují podobně optimalizovat vytápění, větrání a klimatizaci v závislosti na obsazenosti jednotlivých sekcí. Přílišné vytopení nebo naopak přechlazení místnosti signalizuje, že je možné provoz vylepšit a razantně snížit spotřebu energií.

Cloudové řešení HW Portal umožňuje sledovat různé typy veličin a počet senzorů je dán čistě potřebou uživatele. Jednotlivé senzory lze řadit podle typu, ale také podle lokalit, kde jsou fyzicky umístěny, ať jde o objekty, pobočky nebo například sekce průmyslové haly. Důležitá je volba správných senzorů pro danou veličinu. Jako první byly zmíněny elektroměry. Odpovídajícím zařízením je HWg-PWR, jednotka, která podle typu umožňuje sledovat 3, 12 nebo 25 M-Bus měřičů. Může se jednat o elektroměry, ale také vodoměry, plynoměry, průtokoměry nebo kalorimetry. Jednotka HWg-PWR se připojuje do sítě LAN. Sama jednotka má webové rozhraní, které umožňuje její nastavení a poskytuje řadu autonomních reportingových služeb. Důležitější je, že zajišťuje stálou komunikaci se službou HW Portal.

 

Z hlediska zpracování dat v HW portal jsou všechna zařízení rovnocenná. Do jednoho grafu tak uživatel může zařadit údaje o spotřebě z elektroměru, přehled běhu výrobní linky i aktuální výkon  alternativních zdrojů energií. Ty dávají smysl, pokud se využívají co nejefektivněji, jinými slovy energie se spotřebuje či uloží ve chvíli, kdy je k dispozici.

HW Portal v těchto případech zajistí nadstavbu nad řídícím systémem daného zdroje a data o výrobě či akumulaci energie propojí s daty o reálné spotřebě. Spolu s tím umožní automaticky zapínat a vypínat požadované okruhy tam, kde je takové řízení možné a efektivní. Spolu s analytikou poskytuje HW Portal také ošetření alarmových stavů, například při nadměrném odběru elektřiny, nebo při nadměrném odběru vody.

Propojení s elektroměry vyžaduje průmyslovou sběrnici a předpokládá určitou spolehlivost. O ostatní veličiny, jako je například teplota nebo detekce chodu stroje se mohou starat jednodušší jednotky se senzory.  Zatímco průmysl a správci objektů z důvodu spolehlivosti rovnou zvolí zařízení s připojením přes Ethernet u dalších aplikací je výhodnější zvolit jednodušší senzorové jednotky s připojením přes Wi-Fi nebo senzory pro síť NB-IoT.

Možností nabízí HWPortal.cz více, můžete prohlédnou díky demo účtu http://hwportal.cz/.

HW Portal se může stát také základem pro služby firem, které se zabývají dodávkami alternativních zdrojů nebo správou energetických služeb. Portálové řešení HWPortal.cz může být nainstalován on-premise na jakýkoliv server. Tím je možnost stát se poskytovatelem dohledových služeb

Podrobné informace k produktům: 
Sběr dat z elektroměrů HWg-PWR, monitorovací zařízení HWg pro Ethernet,  Senzory SD (Wi-Fi), Senzory NB (NB-IoT).

Hodnocení článku: