Jste zde

Převodníky proud. smyčky XTR a použití pro měření teploty

Integrované obvody XTR jsou převodníky (vysílače) pro dvouvodičovou analogovou proudovou smyčku 4-20mA firmy Burr-Brown (Texas Instruments). V článku uvedené typy jsou primárně určené pro teplotní senzory jako například platinové senzory Pt100 nebo termočlánky. Velkou výhodou je možnost napájení vzdáleného senzoru přímo z proudové smyčky.

MODBUS

MODBUS je otevřený protokol pro vzájemnou komunikaci různých zařízení (PLC, dotykové displeje, I/O rozhranní apod), který umožňuje přenášet data po různých sítích a sběrnicích (RS-232, RS-485, Ethernet TCP/IP, MODBUS+ atd.). Komunikace funguje na principu předávání datových zpráv mezi klientem a serverem resp. masterem a slavem. Bližší popis standardu i komunikací po jednotlivých typech sítí je v následujícím článku.

Stránky