Jste zde

TEST - Multifunkční čítač/časovač Autonics CT6S

Multifunkční čítač/časovač je univerzální přístroj, který umožňuje snadno upravit logický statický nebo impulsní signál dle požadavků uživatele, tzn. čítat ho nahoru/dolů, frekvenčně dělit, měřit jeho délku, porovnávat, prahovat, taktovat, apod., nebo jím spouštět a vypínat další zařízení podle zvolených podmínek, pouze nastavením několika parametrů v menu pomocí displeje a několika tlačítek. Na rozdíl od PLC tedy není nutné nic programovat a použití je okamžité. Mezi takové přístroje patří i Autonics CT6S, které v praxi já i moji kolegové technici často využíváme.

Někdy se ve své praxi setkávám s tím, že je nutné do existujícího řídícího systému uživatele dodat logický signál přesně jím definovaných parametrů (zpoždění signálu od jeho vzniku, délka impulsu), vytvořit signál určující zda přichází sled impulsů určitého počtu nebo délky, nebo třeba vytvořit frekvenční dělič impulsního signálu. V případě, že tyto požadavky neumožňuje navolit nebo realizovat samotné zařízení, které signál generuje (např. vyhodnocovací jednotka, senzor apod.), je potřeba úpravy provést (často velmi narychlo) nějak externě, někde na cestě mezi zařízením a koncovým systémem. To mohou snadno zajistit multifunkční čítače/časovače, označované také jako multifunkční počítadla. Nejde však pouze o zařízení počítající počet přicházejících impulsů, které zobrazují hodnotu na displeji, ale také i "inteligentnější" přístroje obsahující mimo čítacích vstupů i reléové nebo tranzistorové výstupy (nebo obojí), případně vyvedené stabilizované výstupní (např. 24 V z 230 V nebo 12 V z 24 V) použitelné pro napájení dalších přístrojů a senzorů.

Jeden takový docela kvalitní multifunkční přístroj lze "za pár babek" koupit u pražské firmy Eig s.r.o. Jde o multifunkční čítač/časovač CT6S korejské firmy Autonics. Musím hned na úvod poznamenat, že tato "počítadla" již prakticky delší dobu (několik let) nasazujeme do všech aplikací vyžadující řešení výše uvedených problémů a zatím se nikdy nestalo, aby dodaný kus byl vadný nebo aby odešel. Předem tedy můžu říct, že jde o v celku spolehlivé přístroje za cenu 1 800,- Kč (některé konkurenční firmy a výrobci požadují i více jak dvojnásobnou částku za čítač stejných vlastností i rozměrů).

Popis vlastností

Mechanické provedení

Zde popisované "počítadlo" je, jak je dnes obvyklé pro panelový přístroj, v provedení černé plastové krabičky z čelní strany opatřené panelem 72 x 72 mm s krytím IP65, s displejem a tlačítky přetažené měkkou plastovou fólií. Na opačné straně je zakončena dvěma řadami velkých masivních šroubovacích svorek pro připojení vstupních, výstupních i napájecích vodičů i větších průměrů. Z boku jsou stěny krabičky vybaveny žebrováním pro chlazení vnitřní elektroniky. Proto je krytí ostatních částí přístroje, obvykle ukryté za stěnou rozvaděče, jen IP20. Celková délka (hloubka) přístroje je pak 95 mm. K upevnění přístroje do otvoru panelu slouží speciální pevný zaskakovací úchyt, který opravdu pevně drží, ale zároveň jej lze vcelku snadno sundat pomocí dvou šroubováků.

Matná a na dotyk příjemná fólie/membrána na čelní straně je v místech, kde jsou dva 7segmentové LED displeje a 5 indikačních LED průhledná, v místech tlačítek potištěná a jinak černá s popiskami.

 

 


 

Čelo s displejem a tlačítky (vlevo) a zadní strana se svorkovnicí (vpravo) multifunkčního čítače/časovače Autonics CT6S

 

Elektrické vlastnosti

Přístroj může být napájen buď střídavým napětím 100 až 230 V nebo stejnosměrným 24 až 60 V (zde zobrazený typ) připojeným na dvě spodní krajní svorky v jeho zadní části. Zároveň se zde nachází dva vstupy (kanály) INA a INB/INH pro čítání (nahoru/dolů), časování nebo řízení/uvolňování čítání a časování, dle nastavení v menu přístroje, resetovací vstup (RESET) a tři výstupy přepínacího kontaktu relé, dva výstupy spínacího tranzistoru a výstup stabilizovaného napětí 12 V DC / 100 mA. Tedy docela slušná výbava na první pohled tak jednoduchého přístroje.

 

 

Pro zobrazení hodnot je na čelní straně určen dvouřádkový 7segmentový LED displej speciálně určený pro tento přístroj. Větší řádek s červenými segmenty ukazuje čítanou nebo časovanou hodnotu v pracovním režimu nebo položku menu v nastavovacím režimu, zatímco menší zelený ukazuje žádanou nastavenou pracovní hodnotu, resp. volbu hodnoty zvolené položky menu. Pět LED indikuje současný stav funkce "počítadla". LED Out indikuje sepnutí výstupu, CNT režim čítání (Counter), zatímco LED TMR indikuje režim časování (Timer). V případě zablokování ovládání tlačítek, například pro zamezení nežádoucího přístupu osob do nastavení, se rozsvítí LED LOCK. Ovládání, resp. kompletní pohyb v menu se provádí 5 tlačítky, kde RST značí reset počítadla či časovače, MD slouží pro pohyb v položkách menu a tlačítky šipek se mění, nastavuje nebo vybírá hodnota.

 

Zobrazení nastavení typu vstupu NPN nebo PNP (vlevo) a volba zda má být načítaná hodnota při vypnutí napájení vymazána nebo archivována (vpravo)

Snadno a bez jakéhokoliv nářadí lze i přistoupit do vnitřku přístroje, když stačí pouze stisknout k tomu určení dvě "pacičky" v oblasti připojovacích svorek a táhnout směrem dozadu. Takto se vysune z krabičky celý elektronický vnitřek tvořený 4 deskami plošných spojů (DPS) - jednou svislou tvořící čelo s tlačítky a displejem a dvěma podélnými. Ta čelní DPS také z vnitřní strany obsahuje hlavní výpočetní jádro v podobě specializovaného SoC obvodu AUTONICS ATDBC021 s krystalem a periferními obvody. Spodní podélná DPS pak obsahuje napájecí obvody a výstupní relé, zatímco horní DPS obsahuje vše potřebné ohledně vstupů. Důležitá pro uživatele je pak zkratovací propojka volící typ vstupu jak NPN nebo PNP. To je jediná volba, kterou nelze měnit softwarově menu, i když je pozice jumperu (NPN nebo PNP) v menu zobrazena.

 

Vnitřní provedení elektroniky multifunkčního čítače/časovače Autonics CT6S po sejmutí krytu

Možné režimy přístroje

Jak již bylo uvedeno výše čítač/časovač (Counter/Timer) CT6S poskytuje opravdu velké množství různých režimů jak čítání (5 režimu čítání a 11 režimů jeho vyhodnocení), tak časování (11 režimů), které lze zvolit v nastavovacím menu přístroje.

U čítače lze mimo režimů dále nastavit délku výstupního impulsu, resp. dobu sepnutí kontaktů výstupního relé, pozici desetinné tečky, přednastavit výchozí hodnotu, blokování přístupu do paměti, přepnutí čítač<->časovač. U časovače se pak volí zobrazovací režim (sekundy, minuty, hodiny, hod.min.sec), časování nahoru/dolu, výstupní režim a délku impulsu (sepnutí relé), minimální délku vstupního impulsu či opět blokování tlačítek a přepnutí do režimu časovač.

 

Příklady některých režimů čítání (COUNTER) - čítání je řízeno impulsy na vstupech INA a INB a hodnota je zobrazována na displeji a porovnávaná s přednastavenou hodnotou

Ukázka některých možných porovnávání načítané hodnoty s jednou nebo dvěma přednastavenými hodnotami (PRESET 1 a 2) a následné možné reakce výstupu (vše se volí v menu přístroje)

Příklady některých možných režimů časování (TIMER) a reakce výstupů podle volby v menu přístroje

Závěr

Jak již bylo zmíněno v úvodu, multifunkční čítače/časovače mohou velmi dobře posloužit všude tam, kde je nutné rychle nasadit něco pro potřebu úpravy logických statických i periodických signálů a impulsů generovaných jinými zařízeními nebo jednoduše řešit méně náročné časování provozu dalších přístrojů, zařízení a spotřebičů. Lze jimi například snadno načasovat zapnutí a vypnutí libovolného elektrického spotřebiče (vytápění, rádio, osvětlení apod.). Podobné přístroje lze najít u mnoha a mnoha výrobců. Zde popisovaný čítač/časovač korejské firmy Autonics typ CT6S se však vyznačuje nízkou cenou a přitom vcelku kvalitním provedením a hlavně odzkoušenou spolehlivostí. Pro nákup výrobků firmy Autonics se lze obrátit na pražskou firmu EIG-OEM Automatic spol. s.r.o., která patří do mezinárodní skupiny OEM Automatic s hlavním sídlem ve Švédsku.

Antonín Vojáček

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: