Jste zde

ABB Ability Condition Monitoring for belts

Mezi novinkami v nabídce společnosti je kompletní systém pro monitorování opotřebení pásových dopravníků včetně samotného dopravního pásu. Systém se jmenuje ABB Ability Condition Monitoring for belts a umožňuje vylepšit plánování údržby i samotného efektivního chodu dopravníků.

Spočítali jste náklady na neplánované odstávky vašich systémů dopravních pásů za posledních 5 let? Je běžné, že mezi inspekcemi v terénu dochází k poruchám, které někdy způsobují značné ztráty ve výrobě. Nový monitorovací systém ABB Ability™ Condition Monitoring pro pásy je pokročilá digitální služba ušitá na míru pro prediktivní údržbu dopravníkových pásů.

K čemu je ABB Ability Condition Monitoring for belts ?

Poškozený pás může způsobit obrovské výrobní a časové ztráty v rámci závodu. Obecně je stav dopravních pásů určován fyzickými / vizuálními kontrolami prováděnými v pravidelných intervalech spolu se systematickými zásahy preventivní údržby. Je však běžné, že mezi kontrolami dochází k poruchám, které někdy způsobují značné ztráty ve výrobě. ABB Ability™ Condition Monitoring pro pásy průběžně kontrolujte stav pásového dopravníku v reálném čase, aktuální stav je průběžně vyhodnocován a poskytuje informace o potenciálu selhání těchto dopravníků a umožňuje spolehlivý časový rámec údržby pro plánovanou akci. Nezbytnou údržbu lze plánovat pouze tehdy, když určité indikátory signalizují, že se zařízení zhoršuje a pravděpodobnost poruchy se zvyšuje.

ABB Ability™ Condition Monitoring pro pásy je flexibilní platforma, která shromažďuje a sleduje data z pásového dopravníku, aby nabídla úplný přehled o stavu zařízení. Technologie je založena na soustavě instalovaných senzorů ve strategických bodech dopravníku, které jsou bezdrátově napojeny na komunikační bránu. Ta data shromažďuje a dále odesílá po sběrnici na řídicí průmyslový počítač nebo server provozující vyhodnocovací software. Generování alarmů a varování KPI indikátorů informující o zhoršení stavu umožňuje personálu údržby odstranit příčinu problému a předcházet tak poruchám. Řešení poskytuje vysokou přidanou hodnotu i v podrobné analýze trendů poruch a umožňuje stanovit přesné okno údržby pro plánovaný zásah na základě skutečných podmínek zařízení. KPI lze přizpůsobit na základě potřeb zákazníků nebo bolestivých míst. Konkrétně se monitoruje rychlost pohybu pásu, vychýlení pásu, jeho tloušťka, teplota, praskliny / opotřebení a prokluz na poháněcích bubnech. Zachycení nesouososti / vybočování nebo problémy s kolísáním rychlostí dlouho před selháním tak umožňuje vyhnout se padajícímu materiálu, plýtvání energií, nadměrnému opotřebení pásu, prasknutí nebo i požáru.

Řešení může fungovat jako samostatná varianta nebo může být integrováno do jakéhokoli řídicího systému. Platforma je flexibilní a umožňuje interoperabilitu mezi existujícími nástroji údržby a řídicími systémy beze změn v infrastruktuře zákazníka. Možnost vzdáleného připojení na vizualizační kokpit s trendy, alarmy a událostmi a e-mailové zprávy o kritických stavech umožňuje sledovat stav téměř odkudkoliv. Systém lze nasadit na jeden či více dopravníků současně při stejných nákladech na provoz vyhodnocovacího softwaru.

Odkazy:

Hodnocení článku: