Jste zde

Dopravníkové systémy v průmyslu - 2. díl

Mezi nejčastěji používané dopravníky v automatizovaném průmyslu patří pásové, válečkové, destičkové či řetězové. Pojďme si je blíže představit...

Po úvodním všeobecném přehledu problematiky dopravníků uveřejněný v prvním díle (Dopravníkové systémy v průmyslu - 1. díl) se zde podíváme již podrobněji na základní a nejběžnější typy dopravníků, co se četnosti použití v lehké i těžkém průmyslu. V každé automatizovaném provozu se určitě setkáte nejméně s jedním s následujících typů dopravníků:

Pásové dopravníky

Pásové dopravníky bývají společně s válečkovými nejběžnějším typem dopravníků ve většině průmyslu. Využívá se pro přeprava balené i nebalené potraviny, mezioperační doprava, výrobní a montážní linky.

Obvykle nosná konstrukce je vyrobena z profilovaného plechu z nerezové, pozinkované či lakované oceli nebo hliníku. Též se využívá ocelových U profilů. Unášecí prostředek tvoří plochý dopravní pás, který je vždy poháněný tažným nerezovým nebo pozinkovaným buben (poháněcím válečkem). Ten je nejčastěji umístěn na konci dopravníku (ve směru přepravy). Buben je obvykle poháněný buď přes hřídel vně na jedné straně dopravníku připevněným elektromotorem s převodovkou nebo uvnitř v bubnu zabudovaným převodovým motorem - tzv. bubnový motor (elektroválec). Dopravní pásy jsou obvykle z PVC s vícevrstvou textilní nosnou vrstvou, PU, silikonu nebo kaučuku.

Vedení pásu na dopravníku pak může být buď vodorovné (tzv. plochý pás), kdy pás je odvalovaný po vodorovných válečcích upevněné v pravidelných roztečích v nosné konstrukci nebo tzv. korýtkové, kdy soustava dvou nakloněných vytváří v kolmém směru na směr dopravy ohýbá pás to tvaru U nebo V. Zatímco rovné pásy se využívají převážně pro přepravu stabilních kusových produktů, korýtkové provedení hlavně pro sypké, granulové či hrudkové nebalené materiály, kde korýtko účinně zamezuje jeho vysypání z dopravníku.

Délka pásových dopravníků v lehkém průmyslu (potravinářství, zemědělství, chemické a farmaceutický) se nejčastěji pohybuje od 0,5 m do 25 m. V těžkém průmyslu, jako jsou doly a lomy apod. , se však běžně využívají i mnoha set metrové dopravníky. Šířka pasů se pak nejčastěji používá v rozsahu 80 mm až 1200 mm, i když lze opět v těžkém průmyslu najít i šířky 1,4 až 2,0 metrů. Rychlost přepravy (pohybu pásu) je obvykle do 1 m/s, i když opět v těžkém průmyslu (doly, lomy) se objevují i "extrémní dopravníky" s přepravní rychlostí i přes 3,0 m/s.

Příklady provedení pásových dopravníků.

Válečkové dopravníky

Válečkové dopravníky jsou obvykle velmi často využívané v lehkém průmyslu pro kusovou přepravu lehkého zboží, plastových přepravek, kartonů, KEG sudů apod. v oblasti mezioperační dopravy, výrobních, montážních a expedičních linek. Zde se jejich použití upřednostňuje před pásovými dopravníky pro jejich větší životnost. Nosnost válečkových dopravníků je až do 150 kg/m (u ocelových válečků).

Základem válečkového dopravníku je nosná konstrukce vyrobená z profilovaného plechu z nerezové, pozinkované nebo lakované oceli nebo případně hliníku, kde unášecí prostředek tvoří válečky. Ty mohou být buď nepoháněné, pak je potřeba k pohybu lidská síla, který předměty tlačí, nebo z automatizačního pohledu zajímavější poháněné válečky buď průběžným klínovým řemenem nebo válečkovým řetězem. Řetěz může být ocelový nebo nerezový a pohánět všechny válečky současně jako průběžný nebo veden z válečku na váleček, kdy postupně mezi sebou propojuje vždy nejbližší válečky. Řemen či řetěz je v jednom místě dopravníku (obvykle uprostřed délky) napojen na pohon tvořený elektromotorem s převodovkou. Délka dopravníku poháněná jedním pohonem bývá do 6 metrů, šířky dopravníků (resp. dopravních válečků) se běžně vyrábějí od 400 do 1250 mm. Přepravní rychlost je obvykle do 0,5 m/s.

Válečky se vyrábějí jako kovové (ocelové nerezové nebo pozinkované, hliníkové) nebo plastové (PVC) v provedení děleném nebo neděleném. Pro přepravu velmi kluzkých materiálů mohou být pogumované nebo rýhované. Pro válečkové oblouky (zatáčky) v úhlu 0° až 180° je pak nutné použít kuželové (kónické) válečky.

Příklady použití válečkových dopravníků.

Dopravník s destičkovým pásem

Dopravníky s tzv. destičkovým pásem (či řetězem) obvykle slouží pro přepravu a akumulaci skleněných a PET lahví nebo AL plechovek, plastových přepravek, přeprava kartonů, balených i nebalených potraviny. Speciální typy dopravníků lze použít i na přepravu skla.

Dopravníky jsou určeny plnicích linek nebo pro mezioperační dopravu, výrobní linky a montážní linky.

Nosná konstrukce je obvykle vyrobena z profilovaného plechu a tažným a současně nosným prvkem pro přepravovaný materiál je destičkový řetěz šířky 70 až 300 mm poháněný ozubenými koly obvykle poháněné z elektromotoru s převodovkou umístěný vně dopravníku. Takto lez vytvořit dopravníky dlouhé až 12 metrů. Destičky vytváří prakticky souvislou pohybující se plochu a dopravované předměty mohou být unášeny mezi nepohyblivým ohrazením rychlostí až 0,8 m/s. Konstrukce je tak vhodná i pro vysoké úzké předměty jako například pivní láhve v plnící lince. Destičkový (článkový) dopravník může být rovný, do oblouku, šikmý nebo kombinovaný. Destičky bývají z nerezové oceli nebo plastové s nosností do 30 kg.

 

Příklady provedené destičkových dopravníků.

Dopravník s modulárním pásem

Dopravníky s tzv. modulárním pásem se nejčastěji využívají v přepravě a akumulaci PET lahví, AL plechovek nebo plastových přepravek a přeprava kartonů, balených i nebalených potraviny. Speciální typy dopravníků lze použít i na přepravu skla. Dopravníky jsou určeny pro mezioperační dopravu, výrobní linky a montážní linky.

Z pohledu provedení může být modulární dopravník rovný, do oblouku, šikmý, „L“ konvexní (přechod ze šikmého směru na vodorovný), „L“ konkávní (přechod z vodorovného směru na šikmý), „Z“ kombinovaný (s dvojí změnou směru – kombinace konkávního a konvexního, „S“ kombinovaný (kombinace dvou oblouků), „U“ kombinovaný (kombinace dvou oblouků) nebo jinak kombinovaný.

Nosná konstrukce je vyrobena z profilovaného plechu, přičemž tažným a současně nosným prvkem pro přepravovaný materiál je speciální unášecí segmentový, tzv. modulární dopravní pás tvořený plastové moduly, které jsou navzájem spojeny spojovacími čepy. Poháněn je ozubenými koly, které současně přebírají i funkci vedení modulárního pásu. Ozubená kola jsou nasazena na obvykle elektromotorem s převodovkou poháněné hřídeli vždy na konci dopravníku. Plastový modulární pás je plný nebo s prostupností až 40 % pracovní plochy pásu a je materiál bývá polypropylen PP, polyetylen PE, polyacetal POm nebo PA, nylon.

Délka dopravníků může být až 40 m při šířce pásu od 85 mm do 2 000 mm. Jasnou výhodou modulárního pásu je tak možnost realizovat i velmi rozměrné dopravníky poháněné jen jedním elektromotorem při rychlosti přepravy až 1 m/s.

Příklady použití dopravníků s modulárním pásem.

Řetězové dopravníky

Řetězové dopravníky obvykle slouží pro přepravu velkých a těžkých předmětů typu bedna, paleta, kontejner apod. u výrobních, skladových a expedičních linek. Typickým přepravovaným předmětem jsou prázdné nebo naložené EURO palety 1 200 x 800 mm, 1200 x 1000 mm nebo 800 x 600 mm nebo kovové bedny typu GoodPack o celkové hmotnosti až 1500 kg. V některých případech se však využívají i menší provedení na přepravky.

Jejich konstrukce je tvořena nosným rámem obvykle v podobě dvou "kolejnic" na nichž se pohybuje válečkový řetěz. V případě menších a lehčích předmětů se někdy využívá i speciální plastový destičkový řetěz. Přepravovaný předmět pak leží na horní straně řetězu jehož pohybem je tak unášen rychlostí až 0,5 m/s. Řetěz je poháněn přes ozubená kola na začátku dopravníku, která jsou přes hřídel a přes přírubu na boku konstrukce (zleva/zprava) napojena na elektromotor se šnekovou převodovkou.

Výhoda proti válečkovým dopravníkům bývá větší nosnost při menší hmotnosti a ceně dopravníku. Nevýhodou je naopak nutnost dimenzování rozteče poháněných řetězů přesně na šířku přepravovaných produktů a jsou z tohoto pohledu méně univerzální než válečkové provedení.

Příklady použití řetězových dopravníků.

Závěr 2. dílu

V tomto 2. díle jsem se pokusil trošku blíže představit a stručně popsat nejvyužívanější provedení / typy dopravníků, které jsou až . Téměř na 100% některý z nich lze najít v každém automatizovaném provozu vyžadující přepravu kusových materiálů či produktů. Protože však nejsem osobně strojař a specialista na mechaniku, dovolil jsem si využívat informace specialistů v tomto oboru - firmy Strand s.r.o., která v tomto oboru pracují již téměř tři desetiletí a navazuje na předchozí výrobu dopravníků v Chrustenicích u Loděnic.

V příštím 3. díle se podíváme na méně častá řešení dopravníků, jako například kuličkové, kladičkové, s kruhovými řemeny nebo drátěným pásem, nebo na některé běžné systémy přesunů produktů mezi dopravníky - realizace křižovatek.

Odkazy:

Hodnocení článku: