Jste zde

Dopravníky a dopravníkové systémy

Jakákoliv průmyslová automatizace výroby či skladování se nutně neobejde bez dopravníků. Na nadcházejícím strojírenském veletrhu MSV 2019 bude možné se seznámit se širokým sortimentem různých dopravníkových systémů různých výrobců. Jedním je z nich je i společnost Haberkorn specializující se na řešení "na míru".

Společnost Haberkorn, jejíž velmi široký sortiment bude možné vidět i na strojírenském veletrhu MSV 2019 na brněnském výstavišti BVV, nabízí mimo široký a známý sortiment stavebnicového systému hliníkových profilů ITEM a různých strojních prvků a součástí i zajímavé portfolio několika typů dopravníků v mnoha variantách. Stavebnicový systém jejich konstrukce umožňuje doplnit dopravníky o různé typy podstav nebo je připravit pro zástavbu do větších celků, popř. výrobních a montážních linek. Dopravníky jsou vyvinuty naší společností s použitím vlastních komponentů a komponentů stavebnicového systému item.

Všechny typy dopravníků Haberkorn vyrábí na „na míru“, tzn. podle přání zákazníka, a tedy lze každé konkrétní provedení přesně optimalizovat na konkrétní specializovanou průmyslovou aplikaci. Například lze přepravovat produkty a materiály o teplotách +10 až +120 °C, provozovat dopravníky v provozních podmínkách teploty +10 až 60 °C a relativní vlhkosti do 60 %, přizpůsobit dopravníky pro různé požadavky změn směru, výšky i rychlosti toku dopravovaného materiálu, kumulace dopravovaného materiálu na dopravníku, provádění technologických operací přímo na dopravníku (ofukování, odmašťování, odkap oleje do vany pod dopravníkem) apod.

Typy vyráběných dopravníků Haberkorn

  • Pásové dopravníky

Pásové dopravníky jsou určeny především k přepravě kusových výrobků různých vlastností a  jsou cenově nejvýhodnější variantou. Základem provedení Haberkorn je rám z hliníkových drážkovaných profilů item, hnací a hnaný buben, a transportní pás podepřený ocelovým nerezovým plechem. Díky modulárnímu systému nabízí Haberkorn širokou škálu možností provedení přímých pásových dopravníků.

Přímé pásové dopravníky jsou nabízeny dle výšky rámu v provedení 40 nebo 80 mm a dle typu připojení pohonu jako C s vloženým převodem, CD s přímým připojením pohonu, CTR s pohonem v bubnu a MINI 24V s miniaturním 24V pohonem ukrytým přímo v těle dopravníku. Široká nabídka pásů umožňují najít optimální řešení s ohledem na materiál a vlastnosti pásů (např. potravinářský, odolný olejům nebo adhezivní, barevné provedení černý, modrý, zelený nebo bílý).

Lomené pásové dopravníky jsou určeny převážně k přepravě kusových výrobků různých vlastností především tam, kde je potřeba výšková změna toku materiálu (např. při vynášení výrobků do zásobníku stroje). Lomené dopravníky mohou mít, za určitých podmínek, i připojení pohonu typu C s vloženým převodem nebo C TR s pohonem v bubnu.

Pásové dopravníkové zatáčky jsou určeny převážně k přepravě kusových výrobků různých vlastností především tam, kde je třeba zachovat polohu výrobku při změně směru toku a optimalizovat zástavbové prostory. Jsou používány zejména pro zástavbu do větších dopravních celků, popř. výrobních a montážních linek. Oproti zatáčkám s modulárním pásem nebo destičkovým řetězem nemají pásové zatáčky vstupní a výstupní část rovnou. Nová generace dopravníkových zatáček Haberkorn 60C má připojení pohonu přes vložený převod. Tím se vylepšili zástavbové rozměry a poskytují možnost měnit rychlost pásu změnu převodového poměru.

  • Řetězové dopravníky

Řetězové dopravníky přepravují výhradně kusové výrobky větších rozměrů a vyšší hmotnosti. Základ řetězových dopravníků Haberkorn tvoří rám z hliníkových drážkovaných profilů item, hnací a hnaná řetězová kola, držáky řetězových kol s dvouřadými kuličkovými naklápěcími ložisky pro seřizování a napnutí transportního řetězu. Řetězové dopravníky se vyznačují především vysokou výkonností a umožňují přepravovat velmi široké nebo velmi dlouhé materiály. 

Použitím akumulačního řetězu se díky valivému tření snižuje potřebný výkon motoru. A to hlavně v případě akumulace výrobku, tedy situaci, kdy je potřeba výrobek z technologického důvodu zastavit a řetěz pod výrobkem je i nadále v pohybu. U dopravníku s akumulačním řetězem je vratná větev řetězu schována v dutině hliníkového profilu. Tím se snižuje zástavbová výška dopravníku a zvyšuje bezpečnost.

  • Řemenové dopravníky

Řemenové dopravníky jsou vhodné pro přepravu kusových výrobků větších rozměrů, kdy jeden z rozměrů je několikanásobně větší než ostatní (tyče, hranoly apod.). Hlavní části dopravníku je rám z hliníkových drážkovaných profilů item, hnací a hnané hliníkové řemenice a hliníkové držáky řemenic s naklápěcími dvouřadými kuličkovými ložisky.

Řemenové dopravníky nabízí vyšší únosnost než pásové dopravníky a možnost přepravovat velmi široké nebo dlouhé materiály. Transportní řemeny lze zvolit z materiálů PU nebo PU s textilní vrstvou pro snížení hluku a akumulaci materiálu. Plastové kluzné vedení s nízkou nebo zvýšenou vnější hranou pod horní větví řemene je výhodné pro její podepření po celé ploše a snížení tření. Dle charakteru dopravovaného materiálu je možná u řemenového dopravníku volba různého počtu větví.

  • Válečkové dopravníky

Válečkové dopravníky jsou určeny výhradně k přepravě kusových výrobků vyšších hmotností (palety, přepravní boxy apod.). Jsou vhodné jak k samostatnému použití, tak pro zástavbu do větších dopravních celků, popř. výrobních a montážních linek. Vyznačují se lehkou a pevnou konstrukcí z eloxovaných hliníkových profilů a velkou variabilitou provedení.

Válečková konstrukce umožňuje provádění i speciálních technologických či výrobních operací přímo na dopravníku (např. ofukování, odmašťování, odkap oleje do vany pod dopravníkem atd.).

  • Modulární dopravníky

Modulární dopravníky jsou určeny převážně k přepravě kusových výrobků různých vlastností především tam, kde je třeba zvýšená odolnost pásu vůči vyšším teplotám nebo vůči mechanickému poškození. Jsou vhodné jak k samostatnému použití, tak pro zástavbu do větších dopravních celků, popř. výrobních a montážních linek. Konstrukce dopravníků umožňuje řešit několik tvarových úseků linky (zatáčky, lomené úseky apod.) skrze jeden pohon. Vyznačují se lehkou a pevnou konstrukcí z eloxovaných hliníkových profilů, moderním designem a velkou variabilitou provedení.

U přímých modulárních dopravníků je možné použít různé typy pásů, včetně pásů s nulovou otevřeností (plný pás). Modulární pásy je možné doplnit o příčné nebo podélné hradítka, moduly se zvýšenou přilnavostí (Rubber Top), moduly se sklopnými zarážkami, všesměrovými kuličkami popř. válečky. Modulární dopravníky přímé mohou být dodány také s tzv. ostrou hranou s přechodovým poloměrem od 20 mm.

Dopravníkové zatáčky jsou určeny převážně k přepravě kusových výrobků různých vlastností především tam, kde je třeba zachovat polohu výrobku při změně směru toku a optimalizovat zástavbové prostory. Jsou používány zejména pro zástavbu do větších dopravních celků, popř. výrobních a montážních linek. Oproti zatáčkám s procesním pásem musí mít modulární dopravníkové zatáčky vstupní a výstupní rovnou část.

  • Destičkové dopravníky

Destičkové dopravníky jsou určeny převážně k přepravě kusových výrobků různých vlastností především tam, kde je třeba zvýšená odolnost pásu vůči vyšším teplotám nebo vůči mechanickému poškození a minimalizace zástavbového prostoru. Jsou vhodné jak k samostatnému použití, tak pro zástavbu do větších dopravních celků, popř. výrobních a montážních linek.

Konstrukce dopravníků umožňuje řešit několik tvarových úseků linky (zatáčky, lomené úseky apod.) skrze jeden pohon. Vyznačují se lehkou a pevnou konstrukcí z eloxovaných hliníkových profilů a velkou variabilitou provedení. Destičkový pás z materiálů pásů POM, PC nebo nerezová ocel  lze v modulech volit s roztečí 1/2” až 3,15” se vzájemným spojením pomocí ocelových kolíků. Jako hnací a hnaná část se využívají plastová nebo ocelová ozubená kola a jejich hliníkové držáky se s naklápěcími kuličkovými ložisky slouží pro seřizování a dopnutí transportního pásu. Pohon jen tvořený kompaktní jednotkou, skládající se z třífázového asynchronního elektromotoru a šnekové převodovky. U větších zatížení použití kuželočelní převodovky.

  • Paletkové dopravníky

Paletkové dopravníky představují efektivní uzavřený systém dopravy kusových výrobků na technologických paletkách a jsou ideální pro realizace výrobních a montážních linek obsahujících automaticky nebo manuálně prováděné operace na konkrétních místech dané linky.

Dopravník je tvořený rámem z hliníkových drážkovaných profilů item a paletkami "Workpiece carriers", které umožňují pohyb konstantní rychlostí a uchycení výrobku během procesu. Maximální zatížení jedné paletky je až 50 kg. Dopravní jednotky "Conveying units" sloužící pro dopravu a akumulaci paletek pomocí plochého nebo ozubené řemene (závisí na typu aplikace). Vratné jednotky "Returns 180°" slouží pro vracení paletek z dopravní na vratnou paralelní dopravní jednotku se změnou směru o 180° (zachování pozice paletky vzhledem ke směru dopravy),  přejezdy Cams zajišťující změnu pohybu paletky v kolmém směru, krátké přejezdy "Short cams" slouží pro přejezd paletek mezi paralelními dopravními jednotkami a třídění "Derivations" umožňující průjezd paletek v přímém směru nebo změnu pohybu palety v kolmém směru. Pohon je tvořený kompaktní jednotkou skládající se z třífázového asynchronního elektromotoru a šnekové převodovky, poloha pohonu je horizontální nebo vertikální směrem dolů.

Paletkové dopravníky nabízí vysokou a opakovanou přesnost chodu a také zde existuje nízký počet rychle opotřebovatelných částí.

Závěr

Bez dopravních cest si lze automatizovanou průmyslovou jen těžko představit. I když již v současnosti nastupuje trend přepravnich robotůa robotických vozítek, které mají výhodu zejména ve široké variabilitě a možnosti průběžně měnit trasu přesunu předmětů, dopravníky zůstanou klíčovou komponentou všude tam, kde je potřeba vysoká kontinuální přepravní kapacita.

Odkazy:

Novinky firmy Haberkorn můžete vidět také na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 7. do 11.10.2019. 
Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 50% vystavovatelů a 10% návštěvníků. Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. V roce 2019 se MSV zaměří také na investiční příležitosti, tedy Start up projekty, nové nápady, inovaci jako příležitost k investicím.
https://www.bvv.cz/msv/msv-2019

 

Hodnocení článku: