Řešení P.V.A. systems integruje technologie pro automatizovaný provoz prodejen maloobchodu. Zařízení I/O Controller využívá pro sledování stavu technologií, potřebných pro bezpečnost zboží i zákazníků.

Vysokorychlostní komunikace je základem průmyslové automatizace, kde konektory určují spolehlivost a robustnost celého systému. Konektory ix Industrial jsou ve srovnání s RJ45 čtvrtinové a mají speciální mechanickou konstrukci, která zvyšuje odolnost vůči vibracím a nepříznivému průmyslovému prostředí.

Nová série PLC modulů Display Visions integruje TFT displej s dotykovým panelem do klasické malé řídicí jednotky. Tato inovace umožňuje snadnou vizualizaci až na 50 satelitních displejích. Nechte se inspirovat našimi novými produkty během tříminutového čtení.

Na konci dubna se konal veletrh Hannover Messe 2024, jehož jednou z mnoha oblastí prezentací bylo i téma digitální analýzy výrobních a provozních dat a řízení životního cyklu produktu (PLM) a to i s využitím prostředků tzv. umělé inteligence.

Voltage regulators (stabilizers) 78xx and 79xx

As a preface, I would like to say that HW server does not indend at all to 'criticise at every cost'. We do our own development, too, and we do understand that it is not that easy to design and document something. However, we think it necessary to inform our readers about fundamental faults and errors of electronics components that can cost a lot of time.

SLD PXA PCBoard - Small Linux Device

For applications like this embededd systems, microservers, automatization, industry applications, IP telephony, firewall or router are suitable use the devices with Linux operating system and two Ethernet connectors. This article describe such the device. It's the Small Linux Device - SLD PXA 255 with the DIMM BASE BOARD. The main benefits are low price, lesser dimension, lower consumption and higher reliability.

Stránky