Jste zde

Všechny hodnoty v jednom grafu portálu HWportal

Víte jaký vliv má teplota na spotřebu elektrické energie? Jak se Vám mění vlhkost v závislosti na teplotě? HWportal.cz umožňuje vložit do jednoho grafu i zdánlivě nesouvisející jednotky a tak porovnat vzájemné chování veličin v čase.

HWPortal umožňuje sestavovat grafy tak, aby kombinovaly senzory a měřené veličiny a zobrazily kritické hodnoty procesu současně.
Grafy jsou vždy vděčné téma portálových řešení. HWPortal umožňuje generovat grafy pro jednotlivé senzory či detektory a také pro rychlé přehled na úrovni zařízení. Zde jsou rozděleny podle měřené jednotky tak, aby se nemíchalo vykreslování různých veličin v jednom grafu. Přidanou hodnotou HWPortal je však možnost vytvářet si grafy právě složené z více senzorů, a to bez ohledu na měřenou veličinu. Díky tomu lze snadno sledovat vzájemné závislosti veličin a hodnot. Poklesne-li např. teplota v místnosti, lze zjistit že příčinou jsou otevřené dveře nebo nárůst vlhkosti. Stoupají-li náklady na sušení prádla, může být příčinou vysoká vnější teplota a podobně. Tyto a mnohé další informace mohou být užitečné mohou výrazně ušetřit provozní náklady, nebo predikovat závady technologie.

Možností nabízí HWPortal.cz více, můžete prohlédnou díky demo účtu http://hwportal.cz/

 

Portály SensDesk a HWPortal jsou založeny na jednotné platformě, vyvíjené společností HW group. Oba portály poskytují stejné uživatelské funkce a umožňují připojit stejná zařízení. Vyobrazení funkcí a ovládacích prvků, uvedená v tomto článku, odpovídají oběma portálům a liší se pouze v detailech. HWPortal.cz i SensDesk.com jsou dostupné jako webové portály s podporou mobilních služeb. Liší se dostupností v některých regionech a cenovými plány. Pro zařízení HW group, prodávaná na českém a slovenském trhu, je upřednostněno připojení na HW portal.cz. O vhodnosti konkrétního portálu vás bude prodejce informovat v průběhu výběru zařízení.
Vyzkoušejte demo na adresách:
www.sensdesk.com
www.hwportal.cz
 

 

Hodnocení článku: