Jste zde

Využití chytrých brýlí a rozšířené reality v průmyslu

Chytré brýle otevírají dveře do světa rozšířené a smíšené reality. Servisní pracovníci mohou díky chytrým brýlím efektivně sdílet řešení problémů a přinést podstatné informace přímo z terénu. Ve skladech brýle pomohou rychle nalézt požadované zboží a ve vývoji inženýři ocení práci s virtuálními 3D modely přímo na stole.

Chytré brýle zobrazují přesné informace přímo před očima a vedou pracovníka krok za krokem složitými pracovními postupy nebo kontrolami. Zajistíte tím, že všechny činnosti budou provedeny ve stanoveném pořadí, správným způsobem a v požadované kvalitě. Díky smíšené a rozšířené realitě zkrátíte i čas potřebný k zaškolení nových pracovníků.

Díky chytrým brýlím lze zkvalitnit zaškolení nového zaměstnance a rychleji využít jeho odborné znalosti v provozu. Pracovník projde prvotním školením samostatně, pomocí digitálních instrukcí v chytrých brýlích, které mu přesně vysvětlí základní obsah jeho budoucí práce. Chytré brýle s digitálními pracovními postupy následně využije i při denní činnosti. Získá tak jistotu a mnohem rychleji se osamostatní ve své práci.

Typickým problémem ve výrobních závodech je nekonzistentní kvalita provádění rutinních nebo naopak málo častých servisních a údržbářských činností. Díky chytrým brýlím a digitálním pracovním postupům lze tyto činnosti standardizovat a vykonávání jednotlivých kroků údržby. Za určitých okolností je možnost automaticky kontrolovat a vyhodnocovat celou údržbu pomocí umělé inteligence. Chytré brýle jsou navíc kompatibilní s širokou škálou externích zařízení, jako digitální šuplera, různá měřidla nebo termální kamera, ze kterých lze čerpat data.

Vzdálená spolupráce

Chytré brýle se smíšenou nebo rozšířenou realitou umožňují pracovníkům vzdáleně spolupracovat v reálném čase. Poskytují podporu například servisním nebo údržbářským týmům, které využívají zpětné vazby a informací od vzdáleného odborníka ( audit výroby, prohlídka továrny)

  • Spolupráce v reálném čase - Vzdálený odborník vidí vše z pohledu nositele chytrých brýlí. Tím získává zcela nové možnosti spolupráce, která vede k velkým úsporám nákladů na servis a údržbu, zvýšení kvality a efektivity prováděných úkonů a minimalizaci rizika odstávky výroby.
  • Sdílení souborů - Technické oddělení se často potřebuje odkázat na výrobní manuály, postupy a schémata. Vzdálený odborník odešle potřebný soubor (výrobní manuál, schéma zapojení) pouhým kliknutím do zorného pole technika a v případě nutnosti může do sdílených podkladů i zakreslovat další pokyny.
  • Nahrávání relací - Veškeré prováděné činnosti lze pomocí chytrých brýlí nahrávat a záznam v budoucnu lze použít pro nejrůznější účely, jako je prokazování kvality odvedené práce nebo pro přípravy školicích materiálů pro nově příchozí zaměstnance. Navíc hned po skončení video hovoru se vygeneruje PDF report s kompletním záznamem informací řešených v dané relaci.

Vision picking v logistice

Chytrou technologii s rozšířenou realitou lze efektivně využít i v logistice například zjednodušením procesu vychystávání objednávek. Na displeji chytrých brýlí je zobrazena informaci, která usnadní pohyb po skladu a zefektivní výběr zboží včetně správného množství. Díky rychlejšímu procesu lze dosáhnout úspory nákladů a zvýšení počtu odbavených objednávek v porovnání s tradičním způsobem přípravy za stejný časový úsek.

  • Moderní přístup k logistice - Využití chytrých brýlí s rozšířenou realitou v logistice se stává důležitým nástrojem pro urychlení přípravy a expedici objednávek ze skladu. Pomocí této technologie vidí operátoři nejen reálné prostředí skladu, ale zároveň i digitální informaci na displeji brýlí, která je naviguje a pomáhá k rychlejšímu pohybu po skladu, efektivnějšímu výběru zboží a jeho správného množství. To vše vede ke snižování chybovosti, větší produktivitě a zvyšování kvality odvedené práce.
  • Hands-free technologie - Jedná se kompletně o „hands-free“ technologii. Už vás nečekají žádné potíže s vyplňováním papírových formulářů nebo ruční klikání na položky v mobilu, PDA či tabletu. Chytré brýle jsou ovládány pouze hlasem (desítky dostupných jazyků) a mohou být automaticky propojeny s externím příslušenstvím, jako jsou prstové skenery. Skenováním a hlasovými pokyny získává uživatel zpětnou vazbu o položkách (výrobek, množství, pozice ve skladu apod.), což vede k omezení chyb. Všechny provedené úkony jsou navíc automaticky zaznamenávány a ukládány.

3D vizualizace dat v prostoru

Umístění 3D objektů do reálného světa. Ať už se jedná o produktový design, projektové inženýrství, audit výroby, kontrolu ergonomie a bezpečnosti strojů, detekci konstrukčních chyb, plánování výroby, prototypování nebo zaškolování zaměstnanců, chytré brýle se smíšenou realitou nabízí efektivní řešení.

  • Digitální návštěva výroby a plánování rozvoje - Audit výroby na dálku umožňuje závodům prezentovat zákazníkovi nebo dodavateli kvalitu a nastavené standardy ve výrobě v kterékoliv fázi projektu. Jedná se o flexibilní prozákaznický přístup, který zvyšuje kredibilitu společnosti. Chytré brýle se smíšenou realitou lze využít také při plánování a projektování, např. nové výrobní linky nebo při přejímce hotového projektu. Zvažované řešení v podobě konkrétního stroje stačí nahrát v měřítku 1:1 do brýlí a následně promítnout do reálného prostředí.
  • Moderní přístup ke školení zaměstnanců - Trénink pracovníků a školení nově příchozích zaměstnanců na moderních technologiích. Atraktivní koncept, který je založen na digitálních instrukcích promítaných přímo do zorného pole chytrých brýlí. Příprava obsahu je jednoduchá a nevyžaduje žádné speciální IT znalosti. Jednoduše lze zobrazovat digitální model v prostoru a navádět pracovníka s chytrými brýlemi krok za krokem pomocí zobrazovaných pokynů nebo lze využít tzv. digital overlay, kdy přímo na reálném stroji zobrazujeme digitální instrukce.

Expozice firmy AYES se bude specializovat na dodávku chytrých brýlí a využití rozšířené reality při digitalizaci průmyslové výroby. K vyzkoušení budou nejrůznější značky a typy brýlí jako je RealWear, Microsoft HoloLens, Vuzix nebo Magic Leap 2.

Více informací na https://www.ayes.cz

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Mezinárodní strojírenský veletrh se koná na brněnském výstavišti od úterý 10. října do pátku 13. října 2023. Otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16 hodin. Vstupenky jsou nejvýhodněji k dostání online. www.bvv.cz/msv/

Hodnocení článku: