Jste zde

Eskalace alarmu? S produkty od HW group žádný problém

Eskalace alarmu je velmi častý požadavek při monitoringu prostředí, a protože může mít mnoho podob je jejich implementace do zařízení značně problematická. S produkty HW group však nic není nemožné.

Co je eskalace alarmu?

Pod pojmem eskalace Alarmu si můžeme představit tři odlišné věci a naše produkty umožňují splnit všechny požadavky uživatelů.

  • Opakované odeslání alarmové zprávy
  • Přeposlání Alarmové zprávy dalšímu uživateli
  • Připomenutí, pokud se situace „zhorší“

Opakované odeslání alarmové zprávy

Opakované odeslání alarmové zprávy uživatelům je obsaženo ve většině „dospělých“ zařízení, tedy v rodinách Poseidon2, Damocles2, Ares, HWg-WLD či WLD2 pod názvem Periodic Alarm. Funkce se nastavuje v minutách nebo v sekundách (podle typu zařízení) a pokud alarm trvá déle než nastavenou dobu, odešlou se alarmové zprávy znovu.

 

Zařízení určená pro domácí použití, jako jsou HWg-STE, STE2 či SD devices touto funkcí nedisponují, ale mohou využít této funkcionality prostřednictvím HWportal.cz. 

Portály SensDesk a HWPortal jsou založeny na jednotné platformě, vyvíjené společností HW group. Oba portály poskytují stejné uživatelské funkce a umožňují připojit stejná zařízení. Vyobrazení funkcí a ovládacích prvků, uvedená v tomto článku, odpovídají oběma portálům a liší se pouze v detailech.

Prostřednictvím portálu je možnost tuto funkci zajistit nejen pro SD range, ale i pro všechny Rozsahy.

Přeposlání alarmové zprávy dalšímu uživateli

Mezi velmi časté požadavky patří eskalace alarmu k jinému pracovníkovi nebo například k jeho nadřízenému. To je již funkce, která se v rámci zařízení definuje obtížně a proto byla 100 % přenesena na úroveň portálu HWportal.cz Díky tomu je možné zajistit nejen uživatelsky přívětivější nastavení této eskalace, ale rovněž přehled o všech alarmových zprávách a možnost jejich centrální správy. Eskalace je umožněna díky funkci Rozsahy a v nich obsažené funkci Zpoždění. Snadno lze založit nový Rozsahy se stejným rozsahem jako je již existující rozsah a jen se nastaví hodnota Zpoždění na požadovanou hodnotu (eskalaci). Na příslušném senzoru nebo zařízení tak stačí vytvořit novou akci jejíž cíl povede k jinému člověku a jako rozsah vybrat právě ten který obsahuje požadované zpoždění. Podobných rozsahů a akcí lze definovat i více, takže není problém, poslat ihned alarm technikovi ve službě, za hodinu záložnímu a za dvě hodiny řediteli odboru.

Při tvorbě Rozsahů je třeba počítat s tím, že zpoždění může být prodlouženo o dobu PushPeriody. Pokud je tedy zpoždění např. 3600s (60 minut = 1hodina), k eskalaci může dojít až za čas 4200s, neboli 75 minut (1hodina a 15 minut). Chcete-li eskalaci opravdu za 60 minut, je třeba nastavit čas kratší, např. 55 minut (3300s).

Eskalace v případě zhoršení situace

Tato má pochopitelně smysl jen senzorů, či chcete-li u analogových hodnot. U vstupů a výstupů které mohou nabývat jen 2 hodnoty to definovat nelze. Postup je podobný jako v případě přeposlání zprávy jinému uživateli, jen místo nastavení zpoždění alarmu vytvoříte jiný rozsah povolených hodnot. Pokud tedy sledujete například teplotu v racku můžete jednou akcí zapnout při 35°C záložní klimatizaci, při 45° vyrozumí správu budovy (či její technické oddělení), v 55°C vypne servery a při 85 °C vyrozumí hasiče.

Tipy pro lepší život

Vždy nastavte hysterezi – stejně jako v případě SD range v zařízení i v případě těchto alternativních rozsahů platí že je třeba nastavit.

Vhodně pojmenujte Rozsahy a Akce – při vytváření nových akcí a rozsahů je třeba je pojmenovat. Názvy zvolte tak, abyste snadno pochopili, k čemu jsou určené. Snadněji se vám budou editovat a vytvářet nové. Při tvorbě akce si vybíráte z existujících rozsahů. Pokud se budou jmenovat Range1 a Range2 nebudete vědět který je který. Oproti tomu „20-40C“ a „20-40C 60 minut“ rozlišíte snadno.

HWPortal.cz i SensDesk.com jsou dostupné jako webové portály s podporou mobilních služeb. Liší se dostupností v některých regionech a cenovými plány. Pro zařízení HW group, prodávaná na českém a slovenském trhu, je upřednostněno připojení na HW portal.cz. O vhodnosti konkrétního portálu vás bude prodejce informovat v průběhu výběru zařízení.
Vyzkoušejte demo na adresách:
www.sensdesk.com
www.hwportal.cz
Uvedená řešení nabízí HW server jako provozovatel HWPortal.cz a distributor výrobků HW group. Máte zájem o toto řešení? Kontaktujte našeho specialistu, který se Vám bude rád věnovat - p. Petr Burda (burda@hw.cz ), +420 607 090 474. 

Hodnocení článku: