Jste zde

Průmyslová komunikace

Průmyslová sběrnice DeviceNet

DeviceNet patří celosvětově mezi velmi rozšířené průmyslové sběrnice (zvláště pak v USA) a je v podobě rozšiřujících modulů součástí většiny známých PLC a PAC systémů. Vyznačuje se napájením po sběrnici, přepínatelnou přenosovou rychlostí až 500 kB/s a nezvyklým komunikačním modelem poskytovatel/zákazník. To zaručuje vysokou průchodnost dat sítí.

Proudová smyčka 4-20 mA - obecný popis

Proudová smyčka 4 - 20 mA je stále ještě dost využívaný standard pro přenos hodnot naměřených veličin v oblasti průmyslové automatizace. Vlivem velké šumové imunity dovoluje přenos na  vzdálenosti stovek metrů a umožňuje napájení připojených komponent  přímo ze smyčky.  Následující článek shrnuje vlastnosti a poukazuje na některé obecné zákonitosti v návrhu takovéto smyčky.

Stránky