Jste zde

Pohony

Absolutní zpětnovazební magnetické měření polohy a pohybu

Pro přesné a rychlé polohování v dynamicky náročných aplikacích je nutné využívat i přesné zpětnovazební měření / snímání polohy pohonu. Magneticky kódované systémy měření polohy, natočení, či rychlosti otáčení jsou zajímavou alternativou k ostatním magnetickým, indukčním, i optickým řešením.

Co jsou bubnové motory?

Bubnové motory patří dnes mezi hojně užívané řešení kompaktní zástavby pohonu dopravníků. Proti klasickému provedení vně umístěného motoru s převodovkou se vyznačují vyšší účinností, vyšším, krytím, menšími nároky na prostor a nižší hmotností. Nevýhodou je pak vyšší cena a v případě poruchy nutnost časově náročnější demontáže celého bubnu (válečku).

Elektrické motory i kompletní pohony Dunkermotoren

Mezi málo známé, ale zajímavé výrobce malých pohonů patří německá společnost Dunkermotoren. Ta nabízí nejen kartáčové i bezkartáčové DC motory a asynchronní AC motory ve výkonu od 2 do 1200 W, ale i lineární motory a speciální pohony pro žaluzie, včetně ovládacích jednotek na DIN lištu.

Stránky