Jste zde

Neomezené možnosti v 3D tisku - technologie ultra vysoké viskozity

Ultra High Viscosity je jedinečná technologie od Xaar, která umožňuje tryskat kapaliny o dynamické viskozitě přibližně 100 cP (centipoise) při teplotě tryskání. To se rovná přibližně 1000 cP při teplotě okolí. Díky tomu aditivní výroba dostává úplný jiný rozměr.

Aditivní výroba je proces, při kterém dochází k postupnému kontrolovanému přidávání materiálu až z toho vznikne výsledný výrobek. Tento proces lze použít pro materiály, které lze roztavit – kovy, plasty (zejména termoplasty), sklo apod.Mezi aditivní výrobu patří odlévání, spékání ("sintrování", prášková metalurgie) a zejména 3D tisk.

V 3D tisku se použití nových materiálů jako jsou vysokomolekulární polymery projeví v robustnějších, odolnějších a flexibilnějších koncových výrobcích. Tryskání kapalin s vyšší viskozitou také přináší lepší definici hran na neporézních substrátech z důvodu sníženého rozptylu kapek. Navíc nové typy materiálů lze tisknout včetně lepidel, barev či fotorezistů. To otevírá další možnosti v oblasti biomedicíny, automobilového průmyslu, tištěných obvodech nebo tisku Braillova písma na různé výrobky.

Technologie Xaar Ultra High Viscosity Technology poskytuje výrobcům řadu nových a praktických možností. Nová technologie také šetří energii, protože kapaliny, které dříve vyžadovaly zahřátí na 45 °C před tryskáním, lze nyní položit (tisknout) při pokojové teplotě. Sníží se také spotřeba tekutiny (tisknutého materiálu).

   

Více informací na: https://www.xaar.com/en/resource-centre/ultra-high-viscosity-technology-transforming-3d-printing/

 

Hodnocení článku: