Jste zde

Softwarové řešení pro kontrolu rozměrů a kvality vylepšuje 3D vizualizaci

Nejnovější verze ATS CM4D integruje do procesu kontroly samotné dodavatelské řetězce a umožňuje společné shromažďování a analyzování údajů o rozměrech od různých dodavatelů a prodejců. Verze 25 softwaru ATS CM4D rozšiřuje reportování ve 3D, která tak uzavírá smyčku mezi výrobou a oddělením vývoje, kde se zhotovují návrhy výrobků.

Nová verze přestavuje další spektrum vlastností, díky kterým lze pracovat s tisícovkou datových bodů z několika zdrojů, v různých formátech, a to vše kombinovat.

Aplikace je navržena pro porovnávání geometrického návrhu výrobku či sestavy dle jejich přesné specifikace se skutečnými výrobky na výrobní lince. Zjištěné neshody se zobrazuji na CAD modelu a umožňují výrobcům operativně reagovat na výrobní i vývojové vady, za účelem dosažení špičkové kvality. Spoléhají se na ní výrobci po celém světě, protože poskytuje standardizovaný formát, ať už se jedná o jakýkoliv zdroj dat.

Integrace dodavatelského řetězce plní požadavky zákazníků

Zákazníci často uváděli, že jejich dodavatelé nemají dostatečnou možnost, jak rozměrovou analýzu provést. Ve zkratce to znamená, že komponenty pocházející z různých míst k sobě ne vždy pasovaly nebo byly mimo toleranci. A proto ve verzi 25 zavádíme webový portál. Ten umožní prodejcům a dodavatelům, aby odeslali svá data o rozměrech k vyhodnocení prostřednictvím ATS CM4D. Koncoví výrobci díky tomuto postupu zkontrolují dodavatelské díly ještě před jejich odesláním a to tak, že provedou analýzu, zda jednotlivé díly z různých míst do sebe při montáži zapadnou.

Verze 25 využívá praktických poznatků na základě reportů ve formátu 3D CAD. Využívá pro to  grafickou platformu Hoops, která poskytuje mnoho dalších funkcí včetně:

  • Interaktivní řezné roviny
  • Průhlednost posuvné stupnice
  • Značky 3D prvků jedinečné pro každý typ
  • Režimy zobrazení pro vylepšený tisk na tiskárně a snímky obrazovky

Tyto funkce jsou doplněné o vylepšené kreslení v CAD a modely vytvořené v CAD se mohou přímo importovat do systému.

https://www.ats-global.com/cs

Hodnocení článku: