Jste zde

Moderní RFID systémy pro správu a řízení firemní intralogistky

S automatizací výrobních linek nedílně souvisí i automatizace a optimalizace firemní intralogistiky, tedy skladového hospodářství, koordinace a sledování toku materiálu i finálních produktů. Vhodnou implementací RFID technologie společně s databázovým či cloudovým softwarem lze celou tuto problematiku efektivně řešit.

Tlak na rychlou a flexibilní produkci a současně nízké výrobní náklady postupně roste napříč celým výrobním průmyslem, nezávisle na tom, jakým konkrétním odvětvím se firma zabývá. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je zajistit plně automatizovaný cyklus výrobního, materiálového, obalového a skladového hospodářství prostřednictvím implementace komplexního systému sledování pohybu všech složek produktů i obalů.

Automatické sledování produktů i materiálu

Jednou z možností řešení systému sledování všech složek výrobky, skladování, naskladňování i expedice v rámci celé výrobního areálu, tedy jak v prostorech skladů (příjmu a expedice), tak v prostorách výrobních hal a dokonce i kanceláří a laboratoří je komplexní implementace RFID technologie. Tedy v celé oblasti firemní intralogistiky.

Ať se malá, střední nebo velká firma či podnik zabývá jakoukoliv výrobou, vždy k tomu potřebuje nakupovat nějaké výrobní materiály a výrobní prostředky, nějakým výrobním postupem produkty vytvořit nebo materiály zpracovat a následně je některým ze způsobů zabalit a dlouhodobě nebo alespoň dočasně skladovat předtím, než je vyexpeduje – odveze. Každá taková firma tak může velmi efektivně využít možnosti RFID identifikace a sledování pohybu v celém řetězci od příjmu materiálu, jeho skladování, následně jeho spotřebě, výrobě produktu a jeho následného uskladnění, přemístění do vzdáleného skladu a jeho finální expedici k zákazníkovi pro zvýšení efektivnosti chodu firmy, monitorování pohybu všech jednotlivých výrobků a komponent, klasifikaci použití a nákladů a jejich zpětnou dohledatelnost a historii vytížení i zisku a nákladů.

Stačí jednotlivé obaly, krabice, bedny, přepravní držáky nebo i přímo samotné povrchy produktů či materiálů, vybavit RFID nosiči a následně výrobní prostory, sklady a další prostory podle jejich velikosti a struktury vybavit průjezdnými / průchozími RFID bránami, čtecími a zapisovacími jednotky upevněné na konstrukci transportních dopravníků či ručními / mobilními bezdrátovými RFID čtečkami. Centrální databázový vyhodnocovací software nebo cloudová aplikace pak zajišťuje příjem dat, jejich dlouhodobé uložení a i vhodné statistické vyhodnocení a vizualizaci výsledků.

Na rozdíl od systémů identifikace s čárovými nebo QR kódy má RFID výhodu v možnosti čtení i skrytých štítků u předmětů zabalené v plastové fólii či papíru. RFID štítky tak nemusí být přímo viditelné, aby mohly být přečteny. Lze tak snadno realizovat celé průjezdové brány či koridory, jak pro přepravu celých velkých beden pomocí vysokozdvižných vozíků, tak i palet přepravovaných ručně vedenými paletovými vozíky, nebo i pro ručně přenášené krabice. Prostě se automaticky načtou všechny štítky, které daným místem projdou. Tak je zajištěna plná kontrola pohybu všech objektů, čímž se eliminuje možnost fyzicky chybějících nebo naopak přebývajících položek v porovnání s položkami uvedenými v databázi.

Pro malá montážní pracoviště či laboratoře vyžadující vysoce flexibilní provoz se však zase mohou více hodit spíše mobilní ruční jednotky. Možná je dnes již i detekce směru pohybu a tím rozlišení zavážení i vyvážení výrobků a materiálu. Také lze instalovat RFID snímací systém přímo do vysokozdvižných vozíků, kde vyhodnocovací jednotka umí správně na základě pohybu odlišit RFID štítek aktuálně přepravované pohybující se bedny či produktů od stojících míjených během transportu. Také lze instalovat RFID snímací systém přímo do vysokozdvižných vozíků, kde vyhodnocovací jednotka umí správně na základě pohybu odlišit RFID štítek aktuálně přepravované pohybující se bedny či produktů od stojících míjených během transportu. Data jsou pak prostřednictvím kabelové nebo bezdrátové datové komunikace LAN, WiFi, nebo 4G (či v budoucnu 5G) předávána do centrálního databázového serveru.

Navíc systém sledování se nutně nemusí omezit jen na jeden areál firmy, ale může být sdílen napříč více výrobními závody jedné společnosti nebo být dokonce i vzájemnou spolupráci a sdílení určitých sledovacích dat i mezi různými kooperujícími firmami. Tak lze například zajistit snadnou dohledatelnost a trasování nejen manipulaci s produktu / předměty vyžadující speciální péči a podmínky přepravy, ale i plnou realizaci managementu vratných obalů, tedy sledování různých speciální vratných obalů, ve kterých například bezpečně přepravu výrobce svoje produkty k zákazníkovi, ale vyžaduje obaly vrátit zpět. Například to mohou být různé skládací kovové bedny, chladící či vytápěné boxy či speciálně upravené kontejnery.

Kvalitní softwarové vyhodnocení je základ

Moderní vyhodnocovací počítačové aplikace provádějící nepřetržitý příjem dat ze všech RFID jednotek a jejich uložení v databázi. Následně je možné dle nastavených parametrů obdržená data roztřídit na základě místa a času přečtení či typů kódů a následně výsledky poskytnout nadřazenému systému buď pro statistické vyhodnocení pro manažerské účely, ERP podnikové informační systémy, MES výrobní informační systémy či WMS skladová hospodářství, nebo pro přímé automatické / robotické řízení chodu výrobní linky, skladu či logistiky prostřednictvím průmyslových počítačů či PLC.

Pro malé provozy stačí méně náročný databázový systém běžící na jedné centrální počítačové stanici, jindy při velkokapacitní výrobě a velké dislokaci výrobních prostředků je naopak vhodné implementovat více distribuovaný systém se servery a několika přístupovými stanicemi či případně centrálním cloudovým systémem. Ten pak poskytuje komfort flexibilního vzdáleného přístupu k informacím a datům z výroby, skladu i ze vzdálených kanceláří vedení společnosti.

U moderních softwarových řešení již lze najít i různé přídavné funkce, jako například nepřetržité sledování pohybu materiálů a komponent výrobním procesem nebo řízení příjmu a výdeje výrobků ze skladu nebo sledování vratných obalů či dílů pro předání subdodavatelům. Moderní je i možnost vzdálené správy i s nastavení RFID jednotek a možnost vestavby speciálních funkcí na přání každého zákazníka a provozu.

Závěr

Jak již bylo zmíněno v úvodu, většina výrobních firem již v rámci nutné optimalizace svého provozu za účelem zvýšení rychlosti své práce a maximální eliminaci zbytečných nákladů se snaží maximálně optimalizovat tok zboží nebo materiálu a produktů takzvaně od vstupu do vrat až k výstupu ze vrat firmy. V mnoha případech se doslova hledají detaily v organizaci skladového hospodářství a manipulace se zbožím. V tomto směru se rozumná investice do RFID technologií může vyplatit. Nicméně je nutné rozumně investovat do celého systému, tedy nejen do samotného RFID identifikace, ale hlavně i do PC databázového a vyhodnocovacího systému, který musí být společně s RFID částí vhodně navržený konkrétně pro potřeby daného provozu. Špatně navržený a realizovaný systém s nespolehlivou funkcí a hlavně málo automatizovaný vyžadující časté zásahy obsluhy totiž může nakonec stát více přítěží než zefektivněním a i frustrací pracovníků, který s ním přicházejí každý den do styku.

Proto je před investováním do takového systému dobré se podrobně informovat i možnostech, které jsou aktuálně k dispozici. K tomuto může dobře posloužit i konzultace a seznámení se nabízenými řešeními na některé z velkých výstav oblasti automatizace a elektrotechniky. V letošním roce jsou jimi opět:

  • Přední český & mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení AMPER 2020 konaného ve dnech 17.-20.3.2020 na výstavišti BVV Brno

  •  

Odkazy:

Hodnocení článku: