Jste zde

Máte jistotu, že Vaše stroje opravdu pracují?

Jednoduchý a účinný monitoring chodu zařízení přes internet Vám zajistí HWg-PWR ve spojení s moderními elektroměry, které umožňují odečítat spotřebu na dálku a sledovat i okamžitou spotřebu připojených zařízení nebo celků. Úspora energie přitom není jediným benefitem technologie.  

Většina menších a středních firem s výrobními nebo dílenskými provozy nevyrábí plně pásovou metodou. To znamená, že jednotlivé stroje a zařízení mají různou dobu chodu během dne. Řada technologií, mimo jiné v elektronice nebo chemické výrobě má poměrně dlouhé časy pro přípravu, například předehřev. Občas se tak stane, že neúmyslné vypnutí stroje způsobí výpadek výroby druhý den nebo naopak nevypnutý stroj znehodnotí suroviny za desítky tisíc. Roste spotřeba energie, provozních náplní a také času mezi intervaly údržby. 
Stejný problém představuje firemní dílna, kde tvořivý svářeč během víkendu vyrábí své vlastní zakázky bez vědomí majitele. I když přitom může dosáhnout podivuhodné produktivity, náklady na jeho hobby, které často dosahují stejné výše, jako v pracovní den, zaplatí majitel dílny.
Sledování skutečné spotřeby v návaznosti na čas tak může poskytnout cenný nástroj pro:

  • Úsporu vstupních energií (včetně případného topení, chlazení, odsávání par atd.)
  • Snížení prostojů ve výrobě, vzniklých nesprávným načasováním přípravy i lidským faktorem.
  • Sledování vytížení a využívání technologií a to i mimo běžné časy směn.
  • Prodloužení servisních intervalů zařízení snížením doby chodu naprázdno.

O chodu zařízení, poskytne nejlepší obraz jeho spotřeba v čase. I když existuje řada možností, jak odděleně sledovat napětí a proud v elektrickém obvodu, většina z nich je limitována tím, že je potřeba zasáhnout buď do přístroje nebo do rozvodné sítě. To koliduje se zárukami na zařízení, případně i s technickými možnostmi sítě. Spolehlivou a předpisy akceptovanou variantou je využití certifikovaného jednofázového nebo třífázového elektroměru s výstupem M-Bus , který je podle potřeby osazen v rozvaděči zařízení, technologického celku nebo například celé dílny.

Data ze sběrnice M-Bus elektroměru zpracovává zařízení HWg-PWR, které je připojeno k síti Ethernet. HWg-PWR podle varianty umožňuje sledovat až 25 jednotlivých elektroměrů. To nabízí řadu možností, jak data o spotřebě zpracovat a vyhodnotit:

  • Dálkový přístup k okamžitě naměřeným hodnotám ukazuje, zda je každé sledované zařízení v provozu. Může detekovat výpadek technologie i zbytečný prostoj.
  • Grafy denních, týdenních i měsíčních spotřeb poskytují přehled o provozu jednotlivých zařízení za určité časové období.
  • Odeslání alarmu, pokud odběr klesne pod určitou hodnotu na nastavenou dobu. Tato kombinace eliminuje vznik falešných poplachů v případě krátkodobého vypnutí nebo poklesu spotřeby.

Připojení více elektroměrů k zařízení HWg-PWR řeší také sledování více zařízení nebo několika strojů, vytápění a celé dílny zároveň.

Zařízení HWg-PWR je připojeno do podnikové datové sítě a může být přístupné přes internet. Data z měřených strojů tak mohou být přístupná z vestavěného web serveru, který je zároveň může odesílat ve formě e-mailů. Data mohou být odesílána do cloudové aplikace SensDesk nebo do SCADA systémů a přístupné pro další aplikace, včetně mobilních aplikací. Samotné zařízení HWg-PWR disponuje také interní pamětí, kde se naměřená data uschovávají a lze je tak zpracovávat a přenášet v dávkách podle potřeby.
Softwarové nástroje a webové aplikace poskytují řadu přídavných přehledových funkcí, generování grafů nebo posílání upozornění. Přes mobil nebo tablet lze jednoduše zjistit, jestli a v jakém režimu je každé zařízení spuštěno (podle aktuální spotřeby) a nastavit upozornění v případě spuštění nebo zastavení.

 

S pomocí této technologie lze spolehlivě, bezpečně a v souladu s předpisy sledovat běh a spotřebu:

  • Jednotlivých strojů a přístrojů
  • Technologických linek, sestavených ze samostatných zařízení, která mohou být v chodu i nezávisle na sobě
  • Pracovišť, dílen nebo průmyslových hal

Data o běhu strojů mohou sloužit nejen pro stanovení spotřeby zařízení, ale také pro sledování efektivity jejich využívání. Lze tak spolehlivě zjistit prostoje, kdy je zařízení vypnuto, přestože má být v chodu. V řadě případů citlivost zařízení umožňuje sledovat i prostoje s chodem naprázdno, pokud je při chodu naprázdno rozdílná spotřeba než při zátěži.
Kombinací informací z více elektroměrů lze často získat ucelený obraz o provozu celého pracoviště a data mohou sloužit pro zvyšování produktivity práce nejen v průmyslu, ale také v sektoru služeb nebo logistiky.

Uvedená řešení nabízí HW server jako distributor výrobců HW group a Sollae. Máte zájem o toto řešení? Kontaktujte našeho specialistu, který se Vám bude rád věnovat - p. Petr Burda (burda@hw.cz ), +420 607 090 474.

Zařízení HWg-PWR: http://obchod.hw.cz/eshop/produkty/hledat/?search=pwr
HWg-PWR web výrobce: https://www.hw-group.com/cs/zarizeni/hwg-pwr31225
Elektroměry: http://obchod.hw.cz/eshop/produkty/hledat/?search=elektrom%C4%9Br
Portál SensDesk: www.sensdesk.com

Hodnocení článku: