Jste zde

Novinka - Modul CCM pro hlídání rozvaděčů (Cabinet Condition Monitoring)

Na veletrhu Achema 2015 představila společnost TURCK modul pro hlídání rozvaděčů IMX18-CCM (Cabinet Condition Monitoring), který může být instalován do rozvaděčů pro všestrannou trvalou kontrolovalu jeho stavu.

Absolutní novinkou společnosti Turck, která byla letos představena na veletrhu Achema, je modul IMX18-CCM pro trvalou kontrolu podmínek uvnitř elektrických rozvaděčů. Zkratka CCM znamená "Cabinet Condition Monitoring", tedy sledování podmínek rozvaděče.

Toto nové zařízení je určeno pro instalaci jak do nových, tak do stávajících rozvaděčů nebo rozvodných skříní, aby trvale kontrolovalo jeho stav. Modul, který se montuje na lištu DIN, je vybaven jednoduchým spínacím výstupem, který signalizuje řídicímu systému nesprávné zavření dveří nebo překročení mezních hodnot teploty nebo vlhkosti uvnitř skříně.

Pouze 18 mm široký modul IMX18-CCM je vybaven jiskrově bezpečným 2drátovým rozhraním. Tím je možné jej použit i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Nastavení se provádí jednoduše přímo na přístroji, není tedy potřeba PC ani žádný jiný nástroj. Přístroj je dále vybaven standardním HART rozhraním, pomocí kterého může nadřazenému systému poskytovat další diagnostické údaje, jako například konkrétní hodnoty měřených veličin.

K modulu je možné použít i senzory monitorující stav prostředí, jako je senzor pro měření teploty, senzor vlhkosti nebo triangulační senzor. Ten měří vzdálenost ke dveřím nebo krytu a kontroluje tak jejich správné zavření. Pro kontrolu problémů s vlhkostí monitoruje IMX18-CCM dlouhodobě trend a porovnává ho s nastavenými hodnotami. Jakmile je nastavený limit překročen, je tato skutečnost signalizována nadřízenému systému pomocí bezpotenciálového kontaktu.

Základní verze IMX18-CCM bude dostupná začátkem roku 2016. Další varianty budou následovat. Vedle integrovaných, bude možné připojit i externí senzory a zařadit do systému kontroly. Měření dalších parametrů jako jsou rázy nebo vibrace je plánováno do budoucna.

Odkazy:

Hodnocení článku: