Jste zde

Digitální řešení pro průmysl ABB nese značku Ability

Stejně jako další velké firmy i ABB rozšiřuje své platformy pro digitální továrnu. Spolu s povinnými hesly jako cloud a internet věcí do nich zahrnuje i osvědčené rodiny produktů a novinky z oblasti monitoringu provozů nebo týmové spolupráce. U ABB tak vše míří pod společnou značku ABB Ability. 

Společnost ABB s dnešním uvedením na trh více než 180 řešení a služeb přináší zákazníkům v době čtvrté průmyslové revoluce novou vyšší hodnotu. Spojením rozsáhlých znalostí v oboru, kterými společnost disponuje, s propojitelností svých zařízení a s nejnovějšími digitálními technologiemi a inovacemi nabízí ABB Ability efektivní řešení a služby, které přinášejí odpověď pro současné výzvy a vytvářejí nové obchodní příležitosti. ABB Ability pomáhá zákazníkům v odvětvích energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury vytvářet nové, ale i zdokonalovat stávající procesy zpřístupněním potřebných dat a optimalizací plánování a řízení provozu v reálném čase. Výsledné algoritmy lze zadat do řídicích systémů za účelem zlepšení klíčových parametrů, jako jsou prodloužení bezporuchového provozu, rychlost a využití.

ABB patří k technologické špičce a je průkopníkem digitálních řešení. Se svojí instalovanou základnou s více než 70 miliony připojených zařízení a 70 tisíci instalovaných řídicích systémů tak disponuje jedinečnými předpoklady pro podporu digitální transformace svých zákazníků. V rámci ABB Ability propojujeme celé portfolio digitálních řešení a služeb ABB. Vytváříme přidanou hodnotu pro zákazníky spojením odborných znalostí ABB, pokročilých síťových služeb a nejnovějších digitálních technologií. Díky tomu naši zákazníci mohou dosáhnout nebývalých zvýšení v oblastech provozního výkonu a produktivity.Digitální nabídky ABB Ability obsahují řešení pro řízení výkonu v průmyslových odvětvích s maximálním využitím vynaložených investic, řídicí systémy pro zpracovatelský průmysl, dálkové monitorovací služby pro roboty, motory a stroje, automatizaci budov, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla a námořní plošiny. Některá specializovaná řešení jsou určena, mimo jiné, pro energetické řízení např. datových center nebo energeticky úsporné navigace flotily námořních lodní. Mezi zákazníky, kteří již využívají stávající portfolio digitálních řešení ABB Ability, patří přední světové energetické a výrobní společnosti a poskytovatelé služeb. Konkrétně to jsou například Shell Oil, CenterPoint Energy, Con Edison, BASF, Royal Caribbean, Cargill, Volvo, BMW a mnohé další.


ABB Ability a cloud

Digitální řešení a služby nové generace ABB Ability jsou založeny na cloudové platformě Microsoft Azure a zohledňují strategické partnerství s touto softwarovou společností. Využitím platformy Azure  Rozsáhlé odborné zkušenosti v průmyslu, které ABB získala během několika desetiletí, tak přináší do softwarových řešení, která jsou pro  zákazníky dostupná přes největší a nejpokročilejší digitální platformu na světě. Z nenápadného hráče digitalizace se nyní stává preferovaným partnerem pro zákazníky, kteří hledají řešení pro digitální transformaci. Ti mohou pak získávat více informací, produkovat více a lépe, to vše společně s ABB. ABB jim pomůže vyhodnocovat, automatizovat, optimalizovat a spolupracovat.

ABB Ability System 800xA

Toto řešení nabízené v rámci ABB Ability se zakládá na automatizační platformě System 800xA. Novou součástí řešení System 800xA je Select I/O, redundantní, jednokanálový I/O systém s připojením přes Ethernet. Podporuje model nové generace pro řízení projektů ABB Inteligent Projects, který nabízí řadu zlepšení pro vyšší efektivnost automatizačních projektů. Se systémem Select I/O mohou zákazníci provádět rozsáhlé projekty rychleji a s nižšími náklady. Systém využívá standardizované panely, které integrátorům umožňují řadit signály digitálně bez nutnosti pracných konfigurací. Zkoušky řídicích smyček lze provést před vlastní dodávkou celého systému. Tím se minimializuje vliv pozdních změn a jednotlivé projektové postupy lze díky tomu vykonávat současně.

ABB Ability Asset Health Center

Jedno z prvních řešení ABB Ability spouštěné na platformě Azure je řešení nové generace pro řízení výkonu instalovaných zařízení, Asset Health Center 3.0. Je dostupné od ledna 2017 a využívá prediktivní a preskriptivní analytické nástroje a modely přizpůsobené zákazníkovi ke zjištování potřeby údržby a stanovení priorit údržby na základě pravděpodobnosti poruch a důležitosti zařízení v kritickém procesu.

ABB Ability Collaborative Operations

Toto výkonné řešení, které se nyní zavádí v různých odvětvích, pomáhá zákazníkům k efektivnější spolupráci. Umožňuje spolupracovat odborníkům z různých organizací s využitím stejných datových a analytických platforem. Zaměřuje se na cíle, jako jsou vyšší produktivita, omezení poruchovosti, snížení nákladů na údržbu a transformace celkového výkonu. To vše při nejvyšším možném zabezpečení a ochraně dat, lidí a zařízení na každé úrovni integrace. Toto řešení přináší uživatelům stabilní a dlouhodobé výsledky.

ABB Ability Digital Substation

Digitální rozvodna poskytuje zákazníkům v sektoru energetiky nebývalé možnosti pro efektivní řízení. Digitální rozvodna obsahuje proudové senzory s optickými vlákny a odpojovače, které snižují požadavky na údržbu. Zároveň nejsou potřeba obvyklé kilometry běžných kabelů. ABB Ability posouvá tato zlepšení ještě o krok dále spojením nejmodernějšího elektrického vybavení s digitálními senzory a cloudovým zpracováním dat. Díky tomu se mohou provozovatelé rozvodných sítí rozhodovat na základě souhrnných a zcela aktuálních informací. Prediktivní algoritmy dokážou zlepšovat údržbu a řízení instalovaných zařízení.

ABB Ability Smart Sensor

Toto inteligentní řešení, představené loni, připojuje nízkonapěťové elektrické motory k průmyslovému internetu a umožňuje jejich nepřetržité monitorování. Řešení, které lze snadno upevnit na motor, přenáší údaje o vibracích, teplotě, zatížení a spotřebě energie do cloudu. Jakmile se některý z parametrů odchýlí od běžných hodnot, aktivuje se upozornění. Operátor tak může provést preventivní zákrok ještě dříve, než dojde k poruše motoru. Podle předběžných údajů toto řešení s inteligentním senzorem zkracuje výpadky motorů až o 70 % a prodloužuje životnost až o 30 %. Využívání údajů k optimalizaci výkonu motoru snižuje spotřebu energie až o 10 %.

    

Hodnocení článku: