Jste zde

Bezpečnostní ovladače ABB Jokab Safety - Safeball, JSHD4 a Fox

V sortimentu společnosti ABB v divizi Jokab Safety jsou zajímavé bezpečnostní ovladače. Například typ Safeball nejen umožňuje realizaci bezpečnostní úrovně až PL e, ale také nabízí zajímavý design.

Bezpečnostní ovladače slouží jako nástroj pro operátora stroje, který jím přímo uvádí do činnosti a zastavuje nebezpečný pohyb stroje. Konkrétně je nutné je použít všude tam, kde stroje mohou způsobit újmu na zdraví svých operátorů, kteří však musí v rámci provozu se strojem spolupracovat a není možné během této doby stroj či zařízení odpojit o napájení. Například je potřeba manipulovat s opracovávaným materiálem, aktivně vstupovat či jinak zasahovat do pracovního prostoru, nebo provádět testování, ladění a údržbu strojů. Během těchto úkonů může nepozorností, závadou či shodou okolností dojít ke nežádoucímu vzájemnému kontaktu těla operátora se strojem a způsobit tak operátorovi zranění. Navíc operátor i v případě, že pracuje sám, musí být schopen aktivovat nouzový stop (emergency stop), kdykoliv je to potřeba.

K aktivnímu zajištění bezpečnosti podle normy EN ISO 13849-1:2008 tak v těchto režimech slouží bezpečností ovladače, které jsou například v nabídce společnosti ABB v divizi Jokab Safety.

Ergonomický ovladač SAFEBALL

Operátorský ovladač Safeball je hned na první pohled velmi netypické provedené ovladače, který lze podle požadované bezpečností úrovně použít jako jednoruční nebo dvouruční ovladač nebezpečného pohybu strojů. Provedení "koule" v kombinaci s kulovým kloubem je možno otáčet a nastavovat pod různými úhly a ergonomický tvar tohoto ovladače navíc dobře padne do ruky různé velikosti a umožňuje různé způsoby uchycení.

Dvouruční provedení ovladače Safeball je pak ve světě jedinečným ovladačem, který patří do kategorie s nejvyšší úrovní bezpečnosti PL e / Cat 4 (podle normy EN ISO 13849-1:2008). Této vysoké úrovně bezpečnosti je dosaženo díky dvěma tlačítkům na každé kouli schované pod černými pogumovanými kryty, což z pohledu úrovně bezpečnosti znamená, že je aplikována zdvojená bezpečnostní funkce pro každou ruku. Tím je zajištěno, že v případě poruchy jednoho tlačítka na kouli, je porucha identifikovatelná díky porovnání stavu s druhým tlačítkem na stejné kouli. S tím koresponduje i elektrické připojení v podobě dvojice spínačů, jeden spínací a druhý rozpínací (1 NO + 1 NC).

Příklady vestavby bezpečnostních ovladačeů Jokab Safety Safeball do dvouručního systému.

Zmíněné nejvyšší úrovně bezpečnosti PL e je pak v tomto směru dosaženo napojení obou těchto spínačů obou koulí dvouručního ovládání do bezpečnostního relé také podporující bezpečnostní úroveň PL e, například  Jokab Safety JSBR4 Safety Relay. V tomto režimu je pak kontrolováno bezpečnostním relé, aby oba kontrolované kontakty každé koule byly aktivovány do 0,5 sekundy, aby bylo povolen start obsluze nebezpečných pohybů stroje. Následně bezpečnostní relé musí vypnout svůj výstup (stop stroje), pokud alespoň jedno z tlačítek některé ze dvou koulí je uvolněno.

Další spuštění /  aktivace je pak možná až v případě, že je bezpečnostním relém registrováno nejdříve uvolnění / deaktivace všech tlačítek obou koulí (tj. rozepnutí obou dvojic spínače obou koulí) a následně opět jejich aktivace.

 

Přiblížení provedené a příklad zapojení bezpečnostního ovladače Safeball na bezpečnostní relé  ABB Jokab Safety JSBR4 při dvouručním provedení.

Třípolohový servisní ovládač JSHD4

Pod označením JSHD4 se skrývá ergonomický třípolohový ovládač JSHD4 s dvojitými třípolohovými tlačítky speciálně určeny pro odstraňování závad a testování životu nebezpečných pohybů strojů. Pomocí tohoto třípolohového ovladače může operátor v nouzovém případě buď stlačit více nebo uvolnit tento ovládač a zastavit stroj. Signál „all-clear“ (nebezpečí pominulo) je vysílán, pokud je ovládač byl nejdříve uvolněn do zcela nestisknuté polohy a až následně do aktivní lehce stisknuté jednoznačné středové polohy. Odpojení ovladače, přerušení i zkrat kabelu vždy jednoznačně způsobí stop stav.

Díky této konstrukci umožňuje použití tohoto ovladače dosáhnout až maximální úrovně bezpečnosti PL e / Cat 4 (dle normy EN ISO 13849-1:2008) i v případech, kdy kvůli nutnosti testování nebo ladění aplikace jsou deaktivovány ostatní standardní operátorské ochrany.

Tří polohvý systém bezpečnostního tlačítka vypne stroj při panice a nebezpečí (bottom position), tak i při uvolnění ovladače ze sevření při nepozornosti (Release position). Provoz stroje je tak možný při soustředěném držení tlačítka ve střední poloze (Middle position).

Součástí je ovladače je rukojeť pro jednoduché uchopení a dvojité třípolohové tlačítko, které při uvolnění vysílá stop signál pro zastavení stroje a naopak při větší stlačení v situaci paniky vyšle "Emergency stop" signál, tedy stejný jako při stisku klasické červené nouzové stop "houby". Navíc je mechanicky v ovladači zajištěno, že přechod z emergency stavu zcela stisknuté polohy do provozní střední start polohy je možný pouze kompletním uvolněním do zcela nestlačené polohy. Tato funkce ovladače  v součinnosti s vyhodnocovací elektronikou v podobě bezpečnostního relé (např. Jokab Safety JSBR6 nebo JSBR9 Safety Relay) nebo bezpečnostního PLC tak současně zajišťuje, že rukojeť je uchopena lidskou rukou, která stlačuje tlačítka (funkce bezpečná proti podvádění).

Mimo výše uvedeného bezpečnostního tlačítka může být ovládač JSHD4 vybaven i dvěma nebezpečnostními tlačítky "TEST" umístěné na přední i svrchní straně ovladače. Ty jsou využitelné například pro běžné ovládací funkce stroje, například postupné polohování / krokování či udávání směru pohybu vpřed/vzdat či vlevo/vpravo).

Červená a zelená indikační LED mohou signalizovat aktuální stav ovladače pro lepší a rychlejší orientaci operátora.

Popis a příklad zapojení ovladače Jokab Safety JSHD4 na bezpečností relé Jokab Safety RT6.

Třípolohový nožní ovládač FOX

 ABB Jokab Safety FOX je třípolohový bezpečnostní nožní ovládač vhodný v případě, kdy operátor musí při zpracování/opracování držet materiál oběma rukama a zároveň musí být schopen v nouzi zastavit stroj. Typicky se používají v dřevozpracovatelském průmyslu, u obráběcích a ohýbacích strojů, nebo u stavebních strojů. Ovládač je možné použít jako jednonožní pro méně nebezpečná pracoviště nebo v dvou nožním provedení pro velmi nebezpečná pracoviště vyžadující bezpečnostní úroveň

Nožní ovladače FOX jsou složeny z nášlapného pedálu s třípolohovým kontaktem, horního krytu proti nechtěnému stlačení jiným předmětem než nohou a mechanickým aretačním voličem. Zapínací a vypínací funkce je podobní ovladači JSHD4. Také se jedná o třípolohový systém, kdy bez našlápnutí je generován signál bezpečný stop, po našlápnutí do střední polohy je funkce uvolněna (start funkcí pohybu stroje) a při maximálním našlápnutí do krajní třetí polohy je generován povel "emergency stop", tedy nouzový stop obdobný stisku červeného nouzového tlačítka "houba". V této poloze pak dojde k mechanické aretaci, kterou je nutné odblokovat ručně otočením mechanickým voličem na přední části každého nožního ovladače. Ovládací síla na pedál je vždy kalibrována na 240 N.

Režimy funkce třípolohového aretačního ovladače nášlapného bezpečnostního ovladače ABB Jokab Safety FOX - zleva: 1 - pozice bez nášlapu = stroj vypnutý, 2 - nášlap dop střední polohy = stroj lze ovládat/běží, 3 - úplný došlap při nouzové situaci = emergency stop zařízení a aretace pozice, 4 - nutná ruční odaretace = odkvitování nebezpečné situace, 5 - opět připravěno ve výchozí pozici.

Příklad použití a zapojení ovladače FOX na bezpečnostní relé Jokab Safety RT6.

Závěr

Zde výše uvedené bezpečnostní ovladače ABB Jokab Safety, které v ČR nejsou stále obecně moc známé, jsou již několik let v ČR prodávané v rámci zastoupení společností VAE Prosys s.r.o. Společnost Jokab Safety byla založena ve Švédsku roku 1988 s vizí stát se nejlepším partnerem v oblasti bezpečnosti strojů. V roce 2010 ji však nově získala / odkoupila společnost ABB pro potřeby doplnění svého sortimentu o bezpečnostní systémy a komponenty.

Odkazy:

Hodnocení článku: