Jste zde

ARiiVA - servisní platforma s rozšířenou realitou

S moderní efektivní výrobou je vyžadována rychlá on-line podpora s využitím vzdáleného přístupu, cloudového přístupu k datům, ticketovací systémy a sledování polohy. To pomáhají realizovat specializované softwarové systémy, jako např. ARiiVA, které budou k vidění i na MSV 2022.

S moderní efektivní výrobou se stále více rozšiřují i požadavky na moderní a rychlé služby. Již není v mnoha případech možné čekat na fyzický kontakt, ale je v co největší míře vyžadována rychlá on-line vzdálená podpora s využitím vzdáleného přístupu, cloudového přístupu k datům, ticketovací systémy a sledování polohy. To pomáhají realizovat moderní kompletní softwarové systémy jako např. ARiiVA, které budou k vidění i na MSV 2022.

Platforma ARiiVA je virtuální servisní a zákaznický systém, který má umožnit rychlou a efektivní moderní správu požadavků zákazníků a servisních služeb a poradenství bez náročné realizace vlastního systému tvořeného například různými aplikacemi a funkcemi různých poskytovatelů. Protože ARiiVA byla cíleně vyvinuta pro průmyslové prostředí, tak na rozdíl od různých standardních zákaznických obchodních systémů zahrnuje funkce a prostředky na obsluhu a bezpečnost akcentované v průmyslovém prostředí.

Dataspoty s funkcemi rozšířené reality

Mobilní přístup k firemním datům zlepšuje tok informací a zkracuje dobu zpracování. Data dostupná v reálném čase a jejich přístup k nim kdykoli a kdekoli lze provádět prostřednictvím tzv. datových spotů. Dataspoty ARiiVA lze uvést jako datová místa, která poskytují rychlý přehled relevantních informací o majetku, jako jsou cykly údržby, využití majetku nebo data ze senzorů v reálném čase. Data týkající se dataspotů lze načítat a vizualizovat prostřednictvím datových brýlí, tabletu, smartphonu (mobilní aplikace ARiiVA Go).

Naskenujte, najděte a vyřešte. To má být hlavní cíl právě dataspotů ARiiVA, které jsou centrálně spravovány ve webové aplikaci ARiiVA Home. Prostřednictvím tzv. Správce zásob jsou relevantní data a obrázky majetku propojeny s majetkem a lze například lépe definovat intervaly údržby. Konfigurátor AR pak umožňuje bezplatnou konfiguraci pouze textů, textů a obrázků, přiřazených vstupenek a také termínů servisu a údržby.

Dataspoty ARiiVA jsou k dispozici jako hliníkové desky v různých velikostech, nebo případně si je mohou zákazníci vytisknout sami.

Vzdálená pomoc

Vzdálená volání umožňují odborníkům vidět problémy na dálku a tak vytvářet vzdálenou podporu kolegů nebo zákazníků na místě. Pomocí ARiiVA Call se tak lze spojit s odborníky, kteří nejsou ve společném sídle nebo s inženýry a techniky v terénu. ARiiVA Call byl primárně vytvořen pro průmyslové prostředí a tak poskytuje vysoký aplikační potenciál pro průmyslovou údržbu, servis a výrobu. Digitální LIVE asistent pak klade důraz na lidskou interakci. Použití videokomunikace ARiiVA Call v reálném čase je tedy nekomplikovaný způsob, jak odborníci mohou sledovat i přímo zorné pole inženýra a technika v terénu a jsou tedy schopni při úkolu opravy nebo údržby postupovat krok za krokem podle odborných pokynů.

Mobilní aplikace ARiiVA Go nebo desktopová aplikace ARiiVA Home v kanceláři poskytuje funkci ARiiVA Call bezproblémové spojení mezi všemi zapojenými a požadovanými zaměstnanci a odborníky. Uživatelsky přívětivé uživatelské rozhraní na smartphonu nebo tabletu tak poskytuje vysoký aplikační potenciál pro průmyslovou údržbu, servis a výrobu.

Ticketovací systém

Ticketovací systém ARiiVA Ticketing slouží jako evidence problémů a odchylky přímo v terénu. Mobilní a přesto centrální dokumentace poruch nebo odchylek nakoupeného materiálu, inventáře, kanceláří, dílen a s nimi poskytovaných služeb optimalizuje dobu opravy závad a také správu stížností tím, že umožňuje okamžitou akci na místě (např. NCR, reklamace).

ARiiVA Ticketing System tak nabízí rychlé, efektivní a uživatelsky přívětivé prostředí pro správu úkolů a lístků (ticketů), které pomáhají zlepšit efektivitu procesů. Navíc je dodáván i jako součást mobilní aplikace ARiiVA Go, která podporuje obrazovou dokumentaci a má funkce ručního kreslení pro lepší dokumentaci závad. Nově přidané obrázky nebo komentáře lze zasílat definovaným zainteresovaným stranám prostřednictvím oznámení push a/nebo e-mailu.


Sledování polohy a přehled o inventáři

Pomocí ARiiVA Location Monitoring systému lze získat velmi dobrý přehled o veškerém inventáři společnosti, ať už jde o stroje, budovy nebo jiný majetek. Přímé propojení s lístkovým systémem ARiiVA umožňuje vysoký stupeň automatizace a manažeři a servisní pracovníci mohou průběžně v reálném čase sledovat stav servisních lístků a aktiv. Pro lepší vizualizaci lze rozložení ploch nebo podlaží budov a hal nahrát jako obrázky na pozadí. Navíc v mobilní aplikaci ARiiVA Go lze informace sledovat odkudkoliv. Tak mohou uživatelé umisťovat, monitorovat, měnit, přemisťovat a mazat inventář prostřednictvím uživatelsky přívětivého uživatelského rozhraní s možností přetažení.

Analytiky

Pomocí funkce ARiiVA Analytics lze zjistit oblasti pro optimalizaci, analyzovat datové toky a poskytovat pokyny ke zlepšení. Záznamy dat v ARiiVA jsou trvale analyzovány a pomocí právě ARiiVA Analytics k nim lze přistupovat. Jaká je aktuální doba odezvy ticketu? Co říkáte na nový stroj? Dochází v některých fázích výroby k významným prostojům? ARiiVA Analytics ukazuje, jak fungují aktiva, stroje a další inventář. ARiiVA Analytics totiž vizualizuje, jak se chovají aktiva a KPI indikátory související s výrobou (např. prostoje) v průběhu času. Zprávy jsou zobrazeny v samovysvětlujících diagramech a grafech. S těmito získanými poznatky lze optimalizovat nežádoucí vzorce a okolnosti.

Veletrh MSV 2022

Rakouská společnost ARiiVA GmbH bude mít stánek na letošním brněnském Mezinárodním Strojírenském Veletrhu 2022. Konkrétně v pavilonu F přízemí / stánek č. 141. Můžete tedy výše nastíněné funkce a možnosti přímo konzultovat se zástupci firmy.

Mezinárodní strojírenský veletrh se koná na brněnském výstavišti od úterý 4. října do pátku 7. října 2022. Veletrhu se zúčastní přední dodavatelé automatizační techniky, elektroniky a robotiky. Společně s MSV se konají i specializované veletrhy IMT, PLASTEX, WELDING, FOND-EX a PROFINTECH. Otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16 hodin. Vstupenky jsou nejvýhodněji k dostání online. www.bvv.cz/msv/.

Odkazy:

Hodnocení článku: